رؤسای جدیدالتقرر پوهنځی‎های علوم اجتماعی، شرعیات، اقتصاد و ریاضیات پوهنتون کابل طی محفلی به کارمندان ادارات شان معرفی و به کارشان آغاز نمودند.

پوهنتون کابل بعنوان یکی از بزرگترین نهادهای علمی و آکادمیک در سطح کشور دارای 21 پوهنځی در رشتههای مختلف می‌باشد. از مدتی بدینسو بست‎های ریاست پوهنځی شرعیات و اقتصاد این نهاد علمی از سوی سرپرستان اداره می‏شد، در کنار آن ادارۀ پوهنتون پیشنهاد را مبنی بر تقرر روسای پوهنځی‏های علوم اجتماعی و ریاضی به مقام محترم وزارت تحصیلات عالی و سلستاً از آن طریق به مقام محترم ریاست جمهوری تحریر و تقدیم گردیده بود.

روسای جدیدالتقرر این پوهنځی‎ها، امروز دو شنبه مؤرخ 14 اسد سال روان، طی محفلی از سوی رهبری پوهنتون کابل در حالیکه روسای محترم پوهنځی‎ها و شمار از استادان و کارمندان این پوهنتون نیز حضور داشتند، به کارمندان ادارات شان معرفی و رسماً به وظایف شان آغاز کردند.

محترم پوهنمل حفیظ الله حفیظ به عوض محترم پوهنمل داکتر فضل الرحیم بصیرت در بست رتبه (2) به حیث رئیس پوهنځی شرعیات، محترم پوهنمل امیر حمزه اسلمی به عوض محترم پوهندوی عبدالمالک حلیمی در بست رتبه (2) به حیث رئیس پوهنځی اقتصاد، محترم پوهندوی فریدالله فرهمند به عوض محترم پوهندوی غلام فاروق عبدالله در بست رتبه (2) به حیث رئیس پوهنځی علوم اجتماعی و محترم پوهندوی محمدخان حیدری به عوض محترم پوهنوال دکتور خالیقداد فیروز کوهی در بست رتبه (2) به حیث رئیس پوهنځی ریاضی تعیین گردیده اند.

در این برنامه محترم پوهنمل حمیدالله فاروقی رئیس پوهنتون کابل و وزیر مشاور رئیس جمهور در امور تحصیلات عالی در جلسۀ معرفی این رؤسا ابتدأ، تشریف‎آوری اشتراک کنندگان را خوش آمدید گفته، با تشکری از کارکردها و زحمات فراموش ناشدنی مسئولان قبلی این ادارات، تقرر رؤسای جدید پوهنځی‌های متذکره را مبارکباد گفته و برای آنان در پیشبرد مسئولیت‌های شان آروزی موفقیت نمودند.

آقای فاروقی گفت، بحث تقرر و تبدیل در ادارات کشور یک امر طبیعی بوده، رهبری پوهنتون کابل خرسند است که بعد از مدت‌های مدید برای چهار پوهنځی (شرعیات، اقتصاد، ریاضی و علوم اجتماعی) رؤسای جدید را معرفی می‏نماید تا باشد از ظرفیت‎ها و توانائی تازه و پُر انرژی دیگر این نهاد علمی نیز استفاده به عمل آید.

در ادامه محترم فاروقی، از مسئولان قبلی این پوهنځی‌ها و سایر اساتید خواست تا در جهت پیشبرد بهتر امورات تحصیلی و اداری تجربه‎های شان را با متصدیان جدید پوهنځی‌ها شریک نموده و همکاری‎های شانرا از آنان دریغ ننمایند، تا باشد با حفظ اعتبارات آکادمیک ملی این نهاد بزرگ، در راستای دریافت جایگاه اکادمیک در سطح بین‎المللی نیز کار و تلاش صورت گیرد.

در این جلسه همچنان آقای فاروقی به کاستی‏ها و چالش‎های موجود در عرصه‎های گوناگون پوهنتون نیز اشاره داشته، از تمامی مسئولان و استادان این نهاد خواست تا در شناسایی مشکلات، شناسایی چهره‏های پرخاشگر، منفور و افراطی و در تنظیم بهتر امور درسی استادان سر از شروع سمستر بعدی توجه جدی داشته باشند.

سپس رؤسای جدیدالتقرر پوهنځی‌ها هرکدام باالنوبت از اعتماد رهبری پوهنتون، وزارت تحصیلات عالی و مقام ریاست جمهوری در جهت تقرر آن‌ها بعنوان رؤسای پوهنځی‌های متذکره ابراز خرسندی و سپاسگذاری نموده، تعهد سپردند تا در راستای تحقق اهداف آکادمیک این نهاد علمی و پیشبرد مسئولانۀ وظایف شان تلاش خواهند نمود. روسای اسبق این ادارات نیز تقرر روسای جدید را تبریک گفته و از تصمیم رهبری پوهنتون کابل استقبال نمودند. برنامه با دعاییۀ خیر و ترقی کشور و نهادهای علمی خاتمه یافت.

 در اخیر برنامه، روسای جدیدالتقرر پوهنځی‎ها از سوی هیئت رهبری پوهنتون کابل در حالیکه شماری از استادان و کارمندان نیز حضور داشتند به کارمندان و مسئولیت‎های شان معرفی گردیدند.