امضأ تفاهم‌نامه همکاری میان پوهنتون کابل و پوهنتون علوم طبی کابل

 تفاهم‌نامه همکاری میان پوهنتون کابل (پوهنځی فارمسی) و پوهنتون علوم طبی کابل در مورد ایجاد فرصت‎های بیشتر و منظم‏تر همکاری و هماهنگی از طریق کمیته مشترک نهادهای ذیربط به منظور تسهیل زمینۀ ارتقای ظرفیت اعضای کادر علمی، محصلان، انجام کارهای عملی محصلان در شفاخانه‏های کادری، همکاری در بخش تدریس مضامین مشترک و استفاده از امکانات نشراتی و لابراتواری دوطرف به امضأ رسید. این تفاهم‌نامه که به منظور تسهیل پروسۀ موفقانه تدریس، تحقیقات علمی و استفاده از امکانات لابراتواری هردو نهاد تحصیلی و چاپ مقالات علمی- تحقیقی در مجلات علمی طرفین و فراهم نمودن زمینه های بهتر برای انجام ستاژ محصلان فارمسی در شفاخانه های کادری و ایجاد شعبه فارمسی کلینیکی در شفاخانه‏های کادری بین پوهنتون کابل و پوهنتون علوم طبی کابل ترتیب گردیده بود، امروز دو شنبه مؤرخ 14 اسد سال جاری در مقر ریاست پوهنتون کابل توسط رؤسای این دو نهاد علمی به امضأ رسیده و برای 10 سال لازم اجرأ گردید.

 در ابتدا، محترم پوهنمل حمیدالله فاروقی رئیس پوهنتون کابل و وزیر مشاور رئیس جمهور در امور تحصیلات عالی،  تشریف آوری رئیس و معاون علمی پوهنتون علوم طبی کابل و هیأت همراه شان را در دفتر کارش خوش آمدید گفته و از امضأ و لازم الاجرا شدن این تفاهم‌نامه و مواد آن که باعث ایجاد سهولت در امور آکادمیک و بهبود روابط طرفین خواهد شد، ابراز خرسندی نمودند.

 آقای فاروقی با یادآوری از همکاری‌های دایمی میان این دو پوهنتون در گذشته‏ها یاد کرده گفت، این تفاهم‌نامه بهترین اتفاق در رفع بنیادی خلای همکاری‌های بیشتر میان این دو پوهنتون بوده، آرزو نمود تا با اجرائی شدن آن روابط میان آنها نزدیک‌تر و مستحکم‌تر گردد. وی گفت هرچند که برای رفع کاستی‌ها و نیازمندی‌های محصلان دو پوهنتون درگذشته‌ها نیز همکاری مداوم میان این دو نهاد علمی وجود داشته است، اما با آن هم امضأ این تفاهم‌نامه آنان را در رفع بیشتر نیازمندی‌های طرفین کمک بیشتر خواهد نمود. محترم فاروقی ابراز داشت، آنان در صدد اند که زمینه‎های همکاری میان تمام نهادهای علمی و تحصیلی در کشور را میسر نماید تا از آن طریق نهادهای علمی بتوانند با در اختیار گذاشتن و شریک ساختن توانایی‎ها و امکانات شان در رفع نیازمندی‌های همدیگر ممد و مؤثر واقع گردند.

 در اخیر رییس پوهنتون کابل از عقد تفاهم نامه همکاری با پوهنتون محترم طبی کابل اظهار خرسندی نموده گفت، توسعه ساحات همکاری‎های جدید همکاران همیشگی مثل پوهنتون علوم طبی کابل ما را در تطبیق بهتر برنامه ها بیشتر از پیش مشوق و  قادر خواهند ساخت.

سپس، محترم پوهاند دوکتور وحیدالله مومند رئیس پوهنتون علوم طبی کابل به ایراد سخن پرداخته گفت، اینگونه همکاری ها در جهت تربیۀ سالم و درست فرزندان کشور و برای بهبود وضعیت تحصیلی و علمی محصلان و درک درست آنان از علم و دانش مفید و ضروری بوده، آنانرا در درک اهداف شان و رسیدن به آن اهداف والا کمک و یاری خواهند نمود. آقای مومند تأکید نمود، چنانچه این تفاهم‌نامه اولین قرارداد همکاری میان این دونهاد تحصیلی نبوده، آخرین پرتوکول همکاری نیز نخواهد بود و از جانب ریاست پوهنتون علوم طبی کابل و اعضای کادر علمی این نهاد تعهد نمود که تا حد ممکن حامی این تفاهم‌نامه بوده و با پوهنتون کابل در عرصه‌های گوناگون همکاری خواهند نمود.

در فرجام،  تفاهم‌نامۀ یاد شده  توسط رؤسای دو پوهنتون و رئیس پوهنځی فارمسی پوهنتون کابل و معاون علمی پوهنتون علوم طبی کابل به امضأ رسیده، هردو جانب تأکید به اجرائی شدن مواد تفاهم نامه نمودند.