تحسین و تقدیر پوهنتون کابل از اعضای کمیته نظارت بر پروسۀ امتحانات این نهاد

امتحانات سمستر بهاری پوهنتون کابل تحت نظارت جدی کمیتۀ 21 نفری نظارت از امتحانات که متشکل از استادان این پوهنتون هستند مؤفقانه پایان یافت. بدین لحاظ امروز یک‌شنبه مؤرخ 13 اسد سال جاری برنامۀ به هدف تقدیر و سپاسگزاری از اعضای این کمیته در معاونیت امور محصلان با حضور محترم پوهنمل حمیدالله فاروقی رییس پوهنتون کابل و وزیر مشاور رئیس جمهور در امور تحصیلات عالی، معاونان محترم مالی و اداری و امور محصلان، اعضای کمیته نظارت از امتحانات پوهنتون و نمایندگان اتحادیه محصلان دایر گردید.

محترمه پوهنوال دکتر تفسیره هاشمی معاون امور محصلان این پوهنتون حضور حاضرین  برنامه را در دفتر این معاونیت خوش آمدید گفته، از اشتراک و نظارت مداوم اعضای کمیتۀ امتحانات از جریان آزمون سمستر بهاری این نهاد علمی تشکر و قدردانی به عمل آوردند.

همچنان، محترم پوهنمل حمیدالله فاروقی رئیس پوهنتون کابل و وزیر مشاور رئیس جمهور در امور تحصیلات عالی، از تلاش‏ها و کارکردهای مفید اعضای این کمیته تقدیر و سپاسگزای نموده،  زحمات آنانرا در راستای اصلاحات و بهبود امور امتحانات  پوهنتون فوق العاده و مهم یاد کردند. در ادامه آقای فاروقی از کاستی‌ها و نا ملایمتی‌های نگران کننده در  د رجریان سمستر در پروسه امتحانات نهائی در پوهنتون کابل یاد آوری نموده، از حاضران خواست تا دست به دست هم داده و بعنوان تیم قوی و کادری متخصص و دلسوز در جهت ایجاد اصلاحات بیشتر و برچیدن بساط نا بسامانی‌ها و نا هنجاری‌ها از پوهنتون نقش مؤثر و سازندۀ داشته باشند. وی گفت اصلاحات بوجود آمده برای بهبودی امور اداری و آموزشی این پوهنتون بالخصوص تلاش‏ها در جهت تدویر شفاف و منظم امتحانات مؤثر و مفید بوده، اما به هیچ وجه کافی و بسنده نیست و نیاز به تلاش و زحمات بیشتر هریک ما را دارد. رئیس پوهنتون کابل از تمام استادان و اعضای این کمیته خواست تا در راستای ایجاد اصلاحات لازم و کافی در این نهاد بزرگ علمی دست به دست هم داده و بدون هیچ هراسی از مسایل بیرونی و اتهامات نا سالم بعضی اشخاص ویا افراد مبغض و مفرط دوشادوش  با هیأت رهبری این نهاد بزرگ علمی همکاری نمایند.

در ادامه تقدیرنامه هایی که از سوی ریاست این پوهنتون برای اعضای کمیته نظارت از امتحانات در نظر گرفته شده بود،  از سوی رئیس و معاونان مالی و اداری و امور محصلان به آنان اهدأ گردید.

 این برنامه ساعت 12:30 ظهر با دعائیۀ خیر و رستگاری در کشور توسط محترم احمدفواد عظیمی معاون اتحادیه محصلان خاتمه یافت.