امتحان کانکور ستاژ حقوقی پوهنتون کابل و سه برنامۀ ماستری پوهنتون پولیتخنیک کابل، روز جمعه مؤرخ «11» اسد سال روان، در پوهنتون کابل اخذ شد.

در آزمون ستاژ حقوقی پوهنتون کابل به تعداد «3191» تن داوطلب و در سه برنامه‎ ماستری پوهنتون پولیتخنیک کابل به تعداد «614» تن متقاضی اشتراک ورزیده بودند. امتحان این برنامه‎ها در پوهنځی‎های مختلف پوهنتون کابل تنظیم و  دواطلبان آن به رقابت پرداختند. محفل افتتاحیۀ این امتحانات در کتابتخانۀ مرکزی پوهنتون کابل برگزار و در آن جلالتمآب محترم  پوهنمل حمید الله فاروقي رییس پوهنتون کابل و وزیر مشاور رییس جمهور در امور تحصیلات عالی، رئیس مرکز ملی آموزش حقوقی پوهنتون کابل، مسئولان محترم  ادارۀ ملی امتحانات،  استادان پوهنتون کابل و پولیتخنیک کابل و عدۀ از کارمندان حضور داشتند.

در ابتدأ، جلالتمآب محترم  پوهنمل حمیدالله فاروقی رییس پوهنتون کابل و وزیر مشاور رییس جمهور در امور تحصیلات عالی، حضور و تشریف‎آوری مسئولان ادارۀ ملی امتحانات و متقاضیان کانکور را خوش‎آمدید گفته، ضمن اظهار خرسندی از میزبانی پوهنتون کابل از این برنامه‎ها، از ادارۀ ملی امتحانات و تمامی ادارات همکار که در تأمین  نظم،  انضباط و شفافیت امتحانات سهم بارز داشتند، سپاس و قدردانی کردند.

رئیس پوهنتون کابل و وزیر مشاور رییس جمهور در امور تحصیلات عالی، ضمن اشاره در مورد تعداد داوطلبان امتحان کانکور  این برنامه‎ها، از  شماری جذب آنان نیز یادآور شده گفت، از میان داوطلبان کانکور ستاژ حقوقی به تعداد 200 تن جذب برنامۀ تخصصی ستاژ حقوقی می‏گردد که 100 تن آن در بخش روزانه و 100 دیگر آن در بخش شبانۀ این پروگرام جذب خواهند شد. در عین حال از میان مجموع داوطلبان سه برنامه ماستری پوهنتون پولیتخنیک به تعداد 90 تن در این برنامه‎ها راه پیدا خواهند کرد.

آقای فاروقی از تعهدات و توجهات جدی دولت افغانستان و ادارۀ ملی امتحانات در راستای تأمین شفافیت و ایجاد فضای رقابتی مناسب در بخش تعلیم و تربیه و برنامه‎های تخصصی نهادهای علمی کشور یادآورد گردیده و‎ تلاش‏های وزارت تحصیلات عالی، ادارۀ ملی امتحانات وسایر نهادهای همکار را بخاطر برگزاری موفقانۀ امتحانات ستودنی و مؤثر یاد نمودند.

محترم فاروقی خطاب به داوطلبان نموده گفت، از آنجائیکه می‎دانید رقابت میان اشتراک کنندگان امتحان تنگاتنگ و جدی بوده و شماری جذب داوطلبان نیز نسبت بر تعداد اشتراک کنندگان این برنامه‎ها اندک می‎باشد، پوهنتون کابل و سایر نهادهای علمی کشور در صدد آن است تا برنامه‎های جدیدی را ایجاد نمایند تا باشد زمینه برای سایرین نیز فراهم گردد. رئیس پوهنتون کابل در حالیکه از ایجاد 6 برنامۀ ماستری جدید این نهاد در کنار 16 برنامه ماستری دیگر خبرداده،  از سایر نهادهای علمی نیز خواست تا برنامه‎های ماستری و تخصصی را در نهاد مربوطه شان توسعه دهند تا اینکه زمینه فراگیری تحصیلات عالی برای جوانان و علاقمند علم و دانش فراهم گردد.

سپس، صندوق سوالات  مهرولاک شده از جانب  رییس پوهنتون کابل و مسئولان  ادارۀ ملی امتحانات در حالیکه نمایندگان داوطلبان نیز مراقبت می‎نمودند باز گردید و امتحانات رسماً  آغاز یافت. رییس پوهنتون و هیئت همراه از از جریان امتحانات در پوهنځی‎های مختلفه بازدید به عمل آوردند. حین بازدید رییس پوهنتون کابل و وزیر مشاور رییس جمهور در امور تحصیلات عالی به برگزاری هرچه شفاف تر و مؤثر امتحانات تأکید داشته، ضمن ابراز آرزوی موفقیت و کامیابی به داوطلبان کانکور، به استادان و اعضای ممتحن هدایات لازم سپردند.

گفته میشود که امتحان امسال ستاژ حقوقی پوهنتون کابل  در حالیکه از سوی ادارۀ ملی امتحانات اخذ گردید که پیش از این مسئولیت اخذ آزمون را پوهنتون کابل خود به عهده داشت و از طریق خویش راه اندازی می‎نمود.