رییس پوهنتون کابل و وزیر مشاور رییس جمهور در امور تحصیلات عالی با هیئت بانک جهانی دیدار و ملاقات نمود.

محترم پوهنمل حمیدالله فاروقی رییس پوهنتون کابل و وزیر مشاور رییس جمهور در امور تحصیلات عالی،  ساعت9:00 صبح روز پنجشنبه مؤرخ  10 اسد سال روان با هیئت بانک جهانی ملاقات نموده و هردو طرف روی فعالیتهای برنامه انکشاف تحصیلات عالی « HEDP» و آمادگی‎ها برای تداوم همکاری بانک  جهانی با پوهنتون کابل، بحث و تبادل نظر نمودند.

در این ملاقات رییس پوهنتون کابل و وزیر مشاور رییس جمهور در امور تحصیلات عالی، حضور و تشریف‎آوری هیئت محترم بانک جهانی را در این پوهنتون خوش‎آمدید گفته و از همکاری‏های آن اداره با کشور افغانستان به ویژه از مساعدت‎ها و تطبیق موفقانه برنامه‎های توسعوی کیمی و کیفی پوهنتون کابل اظهار قدردانی و سپاس به عمل آوردند. در این دیدار که محترم پوهنمل دکتور محمد نعیم عظیمی معاون امور علمی پوهنتون کابل، محترمه روشنی ابینزر و محترمه پلوشه رئیس و اعضای هیئت محترم بانک جهانی و چند تن دیگر از همکاران شان نیز حضور داشتند، هیئت محترم بانک فعالیت‎ها و دست‎آوردهای پوهنتون کابل را چشم‎گیر یاد کرده و چگونگی تطبیق برنامه‎های این نهاد علمی را مؤثر و ستودنی خواندند و از رهبری خردمندانه و دلسوزانۀ ریاست پوهنتون کابل و تیم کاری شان تحسین نمودند. در این نشست مسئولان پوهنتون کابل و هیئت بانک جهانی روی بعضی مسائل علمی- تحقیقی و تطبیق پروژه‏ها نیز بحث کرده و مسئولان بانک جهانی از کمک و همکاری‎های بییشتر آن اداره برای تطبیق و پیشبرد برنامه‏های پوهنتون نیز خبر دادند.

همچنان جانب پوهنتون کابل با توجه بر برنامه‎های استراتژیک پوهنتون و توقع دستیابی به استقلالیت و خود کفائی شان، نیازهای مشخص توسعۀ کیفی و کمی پوهنتون  مخصوصاً در بخش ارتقای ظرفیت استادان، نیازهای تکنالوژیکی، تأمین بسترهای مناسب برای توسعه فرهنگی تحقیق بحیث یک ضرورت اساسی تخلیق دانش و منبع عاید برای پوهنتون، اتخاذ تدابیر ابتدائی برای ساختار صنوف معیاری هوشمند(سمارت) و تدارک زمینه‏ های ایجاد حکومتداری و ادارۀ الکترونیک در پوهنتون، پیشنهادات مشخصی را برای هیئت بانک جهانی ارائه نمود که از جانب بانک با علاقمندی و مسرت یاد داشت شد. ایشان وعده سپردند که در برنامه بعدی همکاری‎های بانک جهانی به سکتور تحصیلات عالی افغانستان و نهادهای اکادمیک این کشور خاصتاً پوهنتون بمثابه یک مؤسسه با اهمیت و دارای ظرفیت بلند که تا سال 2022 تداوم خواهد یافت در کلیه بخش‎های پیشنهادی مساعدت‎های لازم را تسهل و فراهم می‎نمایند. که با قدردانی و امتنان جانب پوهنتون کابل مواجه شد.