برگزاری کنفرانس علمی انکشاف متوازن در پوهنتون کابل

کنفرانس علمی انکشاف متوازن که به پیشواز صدمین سالروز استرداد استقلال کشور از سوی ادارۀ امور ریاست جمهوری با همکاری و هماهنگی پوهنتون کابل برنامه ریزی گردیده بود، امروز چهارشنبه مؤرخ 9 میزان سال جاری با حضور جلالتمآب محترم پوهنمل حمیدالله فاروقی رییس پوهنتون کابل و وزیر مشاور رییس جمهور در امور تحصیلات عالی، شماری از معینان و روسای وزارتها و ادارات سکتوری، معاونان محترم پوهنتون کابل، مسئولان ادارۀ امور ریاست جمهوری، روسای محترم پوهنځی‎ها، استادان، کارمندان و محصلان پوهنتون کابل در ادیتوریم مرکزی این پوهنتون تدویر یافت.

در ابتدأ، رئیس پوهنتون کابل و وزیر مشاور رییس جمهور در امور تحصیلات عالی، به نمایندگی از پوهنتون کابل حضور و تشریف‎آوری اشتراک کنندگان برنامه را خیرمقدم گفته و از برگزار کنندگان  این کنفرانس وزین علمی اظهار سپاس و تشکر نمودند.  

آقای فاروقی با تأکید بر اینکه جهان هستی و نظم در این پدیدۀ خارق العاده مبتنی بر اصل عدالت و توازن است گفت، هیچ امری همچون افراد، گروه‌ها، دولت‌ها و امپراتوری‌های جابر، مستبد و ظالم که در تاریخ شاهد آنها هستیم، اثری از آنها نیست، بدون رعایت عدالت و توازن بقاء نخواهند داشت و چنین است که اکثر علمأ و دانشمندان بزرگ جهان بر اصل توازن تأکید شایانی نموده اند.

محترم فاروقی اذعان داشت که توازن در برنامه‌های انکشافی و توسعوی در دولت ها نیاز مبرم و جدی به توجه و دقت در عرصه‌های گوناگون زندگی اجتماعی دارد. در اخیر موصوف از رهبری دولت جمهوری اسلامی افغانستان بخاطر توجهات شان  در راستای بهبود و تأمین انکشاف متوازن، همچنان از حمایت‏ های همه جانبه شان از برنامه‌های علمی و آکادمیک تقدیر و سپاس به عمل آوردند.

سپس، محترم فردین هاشمی مشاور ادارۀ امور ریاست جمهوری، در ارتباط با دیدگاه رهبری حکومت در مورد انکشاف متوازن سخنرانی نموده و از حمایت‎های همه جانبه ریاست پوهنتون کابل اظهار سپاس و امتنان کردند.

 در ادامه، هریک محترم پوهندوی فریدالله فرهمند استاد پوهنځی علوم اجتماعی پوهنتون کابل، محترم احمدشاه عمر وردک معاون علمی اکادمی علوم افغانستان و محترم پوهندوی اسدالله صمدی استاد پوهنځی علوم وترنری پوهنتون کابل باالترتیب در ارتباط به انکشاف متوازن مقالات علمی شان را با عناوین "توسعه روستایی و نقش آن در توسعه افغانستان"،" انکشاف متوازن؛ مزایا و محدودیت‌ها" و " نقش مالداری و خدمات وترنری در انکشاف متوازن و کاهش فقر در افغانستان" برای اشتراک کنندگان ارائه نمودند.

در بخش دوم این کنفرانس، معینان وزارتهای ترانسپورت، وزارت زراعت، آبیاری و مالداری، وزارت اقتصاد و رئیس اداره ترانسپورت جاده بعنوان پینلیست‌های این کنفرانس ابتدأ به صحبت در ارتباط با موضوع پرداختند،  سپس به سوالات اشتراک کنندگان با توجه به موضوع برنامه معلومات و پاسخ های لازم را ارائه داشتند.