برگزاری دهمین دور محکمۀ تمثیلی ستاژ حقوقی پوهنتون کابل


مرکز ملی آموزش‌های حقوقی پوهنتون کابل امروز یکشنبه مؤرخ 30 سرطان سال روان میزبان و مبتکر  برگزاری محفل محکمۀ تمثیلی دور دهم ستاژ حقوقی در تالار مرکزی پوهنتون کابل بود. این محفل با حضور جلالتمآب پوهنمل حمیدالله فاروقی رئیس پوهنتون کابل و وزیر مشاور رئیس جمهور در امور تحصیلات عالی، محترم قانونپوه محمد قاسم هاشمزی رئیس کمیسیون مستقل نظارت برتطبیق قانون اساسی افغانستان، محترم څارنپوه نورحبیب جلال مرستیال اداره لوی څارنوالی، محترم دکتور عبدالله عطایی رئیس تعلیمات قضایی ستره محکمۀ ج.ا.ا، محترم عزت الله جویا رئیس مطالعه، تشریح و آموزش قوانین وزات عدلیه، محترمه لیدا حیدری رئیس جندر لوی څارنوالی، محترم پوهندوی محمد کریم امیرزوی رئیس مرکز ملی آموزش‌های حقوقی پوهنتون کابل، رؤسای پوهنځی‏ها، استادان، کارمندان و محصلین رشته‏های حقوق و شرعیات این پوهنتون همراه بود.

محفل با تلاوت آیات چندی از کلام الله مجید و پخش سرود ملی کشور آغاز گردیده، در ادامه  محترم پوهندوی محمدکریم امیرزوی رئیس مرکز ملی آموزش‌های حقوقی پوهنتون کابل ضمن عرض خوش‎آمدید به اشتراک کنندگان برنامه، در مورد چگونگی تدویر این برنامه صحبت کرده و آنرا بخاطر ارتقای ظرفیت سطح دانش مسلکی و تخصصی محصلان مفید و سازنده یاد کردند.

سپس محصلین ممثل در جایگاه هیئت قضایی، وکیل مدافع و طرفین دعوا حضور یافته و به اجرای محکمه تمثیلی در رابطه به قضیه تخیلی قتل یک شخص پرداختند و نقش هایشان را در مطابقت با سناریوی آماده شده موفقانه و درخور تمجید انجام دادند.

در ادامه، جلالتمآب محترم پوهنمل حمیدالله فاروقی رئیس پوهنتون کابل و وزیر مشاور رئیس جمهور در امور تحصیلات عالی با سخنرانی که در این برنامه داشتند، ضمن قدردانی از برگزار کنندگان برنامه و تشریف آوری مهمانان، برنامه تمثیلی محصلان را با اهمیت، وزین، سنگین و قانع کننده عنوان نموده و به همه دست اندرکاران مخصوصاً به محصلان ممثل تبریک گفتند.

 آقای فاروقی گفت تواناییهای مسلکی و تخصصی نیروی بشری نهادهای عدلی و قضایی و مراکز آموزشی قضایی در حدی رسیده است که به راحتی می‌توانند اینگونه برنامه‏ها را به پیش برده و تمثیل درست از چگونگی ضرورت‏های تأمین و تحکیم قانونیت و عدالت در جامعه داشته باشند.

محترم فاروقی در مورد اهمیت برگزاری محاکم تمثیلی و نقش آن صحبت کرده و آنرا جزء از برنامه مرکز آموزش حقوقی این نهاد علمی خوانده گفت، محاکم تمثیلی فرصت‏های آموزشی را برای آنانیکه در محاکم و ادارات عدلی و قضائی راه می‏یابند نهایت ارزنده و مفید بوده و آنانرا قادر به استدلال و بیان منطقی مسئولیت‏های وظیفوی و تخصصی شان می‏سازد. به گفته آقای فاروقی محاکم تمثیلی رابطه تنگاتنگ را میان نهادهای چون ادارۀ لوی څارنوالی، ستره محکمه، وزارت عدلیه وسایر ادارات ذیربط تحکیم نموده و باعث میشود که فاصله میان  آنها نزدیکتر و از آنطریق زمینه‎های بهتر تأمین عدالت و حکومتداری خوب مساعد گردد.

موصوف موجودیت مرکز ملی آموزش حقوقی در چارچوب پوهنتون کابل را ضروری دانسته و آنرا یگانه مرکز  یاد نمود که با استفاده از توانائی‏های که در آن وجود دارد،  میتوانیم در جهت تجهیز و آماده نمودن مسئولین بخش‎های عدلی و قضائی برای ارائه حکومت داری خوب استفاده نمایم.  ایشان  حکومت داری خوب را معطوف به تأمین عدالت دانسته  اضافه داشت که حضور افراد مسلکی، متخصص و متعهد باعث تأمین عدالت و تأمین عدالت باعث ارائه حکومت داری خوب میشود.

وی در ادامه سخنانش محصلان را سربازان و مأموران حفظ عزت و بقای هویت ملی و تحکیم حکومت‌داری خوب عنوان نموده گفت خوشبخت هستیم که وضعیت اصلاحات در ادارات قضایی و عدلی در ستره محکمه، وزارت عدلیه، لوی څارنوالی و سایر نهادهای عدلی و قضایی نسبت به گذشته بهتر است اما آن را کافی ندانست.

آقای فاروقی اظهار امیدواری کرد که بتواند زمینه‏های بهتر و بیشتر را جهت ایفای نقش محصلان و ستاژران قضایی مساعد سازد و به بخش های مربوطه پیشنهاد نمود تا اینگونه برنامه ها را بصورت رقابتی در سطح پوهنځی‏های شرعیات و حقوق پوهنتون و در سطح پوهنتونهای دولتی و خصوصی کشور برگزار نمایند. در اخیر رییس پوهنتون کابل و وزیر مشاور رییس جمهور در امور تحصیلات عالی از بنیانگذاران مرکز ملی آموزش حقوقی این پوهنتون و تمویل کنندگان آن ابراز قدرانی و تشکر کرد.

در همین حال، محترم قانونپوه محمد قاسم هاشمزی رئیس کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی، محترم څارنپوه  نورحبیب جلال مرستیال اداره لوی څارنوالی، محترم دوکتور عبدالله عطایی رئیس تعلیمات قضایی ستره محکمه، محترم عزت الله جویا رئیس مطالعه، تشریح و آموزش قوانین وزارت عدلیه و چند تن دیگر نیز پیرامون موضوع صحبت کرده، ضمن تشکری از پوهنتون کابل بابت راه انداز این برنامه، سخنان رهنمودی نقادانه و ارزشمند شانرا  برای ستاژران،  هیأت قضائی این محکمه تمثیلی و همچنان ادارات ذیربط ابراز داشتند.

قابل یاد آوری است که محکمۀ تمثیلی از سالیان قبل تا هنوز در پوهنتون کابل و سایر پوهنتون های کشور رواج داشته که اکنون بعنوان یکی از مهمترین کارهای عملی بصورت تمثیلی برای محصلان رشته های حقوق و شرعیات میباشد. دهمین دور محکمه تمثیلی نیز  برای  شریک سازی تجربیات عملی محصلان راه اندازی گردیده بود که اجرا و راه اندازی همچون برنامه‎ها می‌تواند محصلان را با لایه های پیدا و پنهان در مسایل مسلکی شان آشنا ساخته و آنانرا برای بازار کار در سکتور عدلی و قضایی آماده سازند.