سی و یکمین دور امتحانات ستاژ قضایی و امتحان اختصاصی طبی در پوهنتون کابل برگزار گردید.

امروز مؤرخ 28 سرطان سال جاری پوهنتون کابل میزبان 13000 داوطلب امتحانات ستاژ قضایی ستره محکمه و امتحان اختصاصی طبی شورای عالی طبی افغانستان و وزارت صحت عامه بود.  جلالتمآب محترم پوهنمل حمیدالله فاروقی رئیس پوهنتون کابل و وزیر مشاور رئیس جمهور در امور تحصیلات عالی، در مراسم افتتاحیه این برنامه در سالُن کتابخانۀ مرکزی این پوهنتون، ابتدأ با عرض خوش آمدید و تشکری از حضور هیأتهای عالی رتبه ستره محکمه، وزارت صحت عامه، شورای طبی افغانستان، اداره ملی امتحانات و داوطلبان این امتحانات در پوهنتون کابل، جوانان را امید آینده کشور دانسته و برنامه ستاژ قضایی و امتحان اختصاصی طبی را برای بلند رفتن ظرفیت داوطلبان و بهبودی امور در سکتور قضایی و حوزه طبی کشور مهم خواند.

محترم فاروقی در سخنان خود از تلاشهای متواتر دولت در جهت تأمین شفافیت و عدم اعمال سلیقهها در امتحانات یاد نموده گفت: ادارۀ ملی امتحانات در چند نوبت گذشته، شایستگی شان را در  برگزار امتحانات بصورت استاندارد، شفاف و قابل قبول ثابت ساخته اند و از مسئولان این اداره نیز تشکری نمودند.

وی در ادامه اشاره نمود که دولت و مقامات تحصیلات عالی در نظر دارند تا ظرفیت را در پذیرش بیشتر جوانان در همچون برنامه ها افزایش داده و  به داوطلبان وعده نمود که در آینده نزدیک پوهنتون کابل در کنار 16 برنامه ماستری، دوره های تحصیلی بالاتر را در سطح PhD نیز راه اندازی خواهد نمود تا جوانان بتوانند بیشتر به تخصص شان افزوده و علمیت و ظرفیت شان را بالا ببرند.

سپس، محترم دیوانپوه محمدزمان سنگری عضو شورای عالی و رییس دیوان جزای مقام عالی ستره محکمه، محترمه دکتور نسرین اوریاخیل رئیس شورای طبی افغانستان و محترم پوهاند عبدالقدیر خموش رئیس اداره ملی امتحانات بعنوان سخنرانان دیگر این برنامه باالترتیب از ریاست پوهنتون کابل و سایر هیأتهای عالی رتبه دولتی و داوطلبان این امتحانات تشکری نموده و  این امتحانات را بهترین برنامه برای تخصصی شدن حوزه‎های قضایی و صحت در کشور دانستند.

در این امتحانات حدود 9550 نفر داوطلب (7700 تن ذکور و 1850 تن اناث) در سیو یکمین دور امتحان ستاژ قضایی و حدود 3450 نفر داوطلب (2298 نفر ذکور و 1152 نفر اناث) در دوره اول امتحان اختصاصی طبی با مجموع حدود 13 هزار تن از سراسر کشور به هدف راه یابی به دوره دوساله ستاژ حقوقی ستره محکمه و دوره اختصاصی طبی وزارت صحت عامه اشتراک نموده بودند تا بتوانند بعد از فراغت به وظایف تخصصیتر توظیف و عمل نمایند. قابل یادآوری است که این امتحان علاوه از پوهنتون کابل در پوهنتون تعلیم و تربیته شهید استاد ربانی نیز برگزار گردیده بود.

در اخیر، پس از اینکه صندوق سؤالات توسط حاضرین برنامه باز شد، امتحان رسماً آغاز یافته و محترم پوهنمل حمیدالله فاروقی رییس پوهنتون کابل و وزیر مشاور رییس جمهور در امور تحصیلات عالی همراه با سایر مقامات عالی رتبۀ ادارات ذیربط از جریان امتحانات دیدن به عمل آوردند. در جریان بازدید آنان برای داوطلبان امتحان آرزوی موفقیت و کامیابی نمودند.