کارمندان پوهنتون کابل یک جمعیت کوچک اما مهم و اثر گذار کشور است.

این مطلب را محترم  پوهنمل حمیدالله فاروقی رئیس پوهنتون کابل و وزیر مشاور رئیس جمهور در امور تحصیلات عالی ، در جلسه‏ ای که  امروز  دو شنبه مؤرخ 23 سرطان سال جاری، با آمرین شعبات اداری، مدیران عمومی، کارمندان تدریسی و مسئولین نهادهای امنیتی  این پوهنتون در تالار جلسات شورای علمی  این نهاد داشت، بیان نمودند.

در این نشست،  محترم رئیس پوهنتون کابل و وزیر مشاور رئیس جمهور در امور تحصیلات عالی، کارمندان این پوهنتون را یک جمعیت کوچک اما مهم و اثر گذاری در عرصۀ پیشبرد امور این نهاد علمی شمرده و آنانرا اعضای یک خانواده باعزت یاد کردند. آقای فاروقی از تلاش‎های منسوبان این پوهنتون به نیکویی یاد نموده،  از زحمات و کارکردهای آنان بابت اخذ سند اعتبارات آکادمیک در سطح ملی، تقدیر به عمل آوردند.

 محترم فاروقی کسب سند اعتباردهی ملی  را یک افتخار تاریخی برای پوهنتون کابل خوانده،  در ادامه سخنانش اشاره نمود که کشور در مرحله حساس تاریخی قرار دارد،  هیأت رهبری و کارمندان این کانون علمی بعنوان یک جمعیت کوچک اما مهم و اثر گذار، نقش مهم و مؤثری در این مرحلۀ حساس و تاریخی دارند. موصوف از تمام کارمندان این نهاد علمی خواست تا دست به دست هم داده و با احساس مسئولیت بیشتر در قبال وظیفه، مردم و کشور شان بیش از پیش اجرا کنندۀ  نقش مؤثر، قانونمند و مفید باشند، همچنان ایشان بر حفظ عزت این نهاد علمی، حفاظت از داشته‏های مادی و معنوی و مراقبت از وسایل، اجناس و سامان آلات این پوهنتون تأکید جدی داشتند.

در ادامه، محترم پوهنمل محمدرضا فرزام معاون مالی و اداری این پوهنتون نیز ضمن اشاره در امور اداری، انضباطی و تنظیمی پوهنتون، از کارمندان خواست که امور مربوطه را مطابق لایحه وظایف شان به پیش برده و  کاری‏های شانرا تسریع بخشند.

در این جلسه، شماری از آمرین و کارمندان ادارات این پوهنتون نیز نظریات و پیشنهادات شانرا با هیأت رهبری پوهنتون و حاضرین مجلس شریک ساخته، اطمینان بخشیدند که همواره تلاش میورزند تا وظایف محولۀ خویش را هرچه زودتر انجام دهند. جلسه با دعاییۀ خیر و فلاح در کشور خاتمه یافت.