امتحان شمولیت در برنامه‌های ماستری پوهنتون کابل اخذ گردید.

آزمون شمولیت در برنامه ‏های ماستری پوهنتون کابل، امروز جمعه مؤرخ «21» سرطان سال جاری، از سوی ادارۀ ملی امتحانات در همکاری و هماهنگی  با پوهنتون کابل اخذ گردید. در برنامه‏های ماستری پوهنتون کابل در حدود بیش از «8178» تن داوطلب آزاد و کارمندان ادارات که به اساس عقد تفاهم نامه معرفی شده بودند، اشتراک ورزیدند. این پروسه در  پوهنځی‎های مختلفه  این نهاد علمی تنظیم و از نزد داوطلبان امتحان اخذ شد.

در محفل افتتاحیه، جلالتمآب محترم پوهنمل حمیدالله فاروقی رییس پوهنتون کابل و وزیر مشاور رییس جمهور  در امور تحصیلات عالی طی سخنانش در رابطه به امتحانات برنامه‌های ماستری امسال معلومات ارایه نموده گفت، جای سعادت و خوشی است که برای اولین بار امتحان برنامه‌های ماستری پوهنتون کابل و سایر پوهنتون‎های کشور از سوی ادارۀ ملی امتحانات اخذ می‏گردد. رییس پوهنتون کابل از تلاش های ادارۀ ملی امتحانات در راستای برگزاری موفقانۀ امتحانات قدردانی کرده، تأکید به  برگزاری هرچه شفافیت‎تر امتحانات داشتند، تا باشد عدالت و شفافیت به صورت درست تأمین و فضای رقابتی سالم میان داوطلبان ایجاد گردد.

آقای فاروقی به شاملان امتحان برنامه‎های ماستری آرزوی موفقیت و کامیابی نموده، اطمینان داد که مسئولان وزارت تحصیلات و  پوهنتون کابل سعی می‌دارد، تا آنانی که نتوانند در  برنامه‌های کنونی راه یابند، برنامه‎های ماستری را در آینده برای آنها در پروگرام‏های توسعوی این  نهادهای علمی مهیا نماید.

در این برنامه محترم پوهاند عبدالقدیر خموش رییس عمومی ادارۀ ملی امتحانان، معاونان محترم پوهنتون کابل و شماری از استادان و کارمندان این نهاد علمی نیز حضور داشتند.

پس از اینکه مهر و لاک صندوق سؤالات از جانب محترم پوهنمل حمیدالله فاروقی رییس پوهنتون کابل و وزیر مشاور رییس جمهور در امور تحصیلات عالی، محترم پوهاند عبدالقدیر خموش رییس عمومی ادارۀ ملی امتحانات  و معاونان محترم پوهنتون در حضور نماینده‏ گان داوطلبان باز گردید، امتحانات رسماً  آغاز یافت. هیئت رهبری پوهنتون کابل و رییس عمومی امتحانات کانکور از جریان امتحانات بازدید به عمل آورده، ضمن آرزوی موفقیت به اشتراک کننده‎های امتحان، از استادان ممتحن خواست تا از جریان امتحانات مراقبت جدی و اصولی نمایند.

شایان ذکر است که در امتحان برنامه‌های ماستری امسال پوهنتون کابل به تعداد «8178» تن داوطلب ذکور و اناث شرکت نموده بودند، علاوتاً، امتحان شماری از متقاضیان برنامه‏های ماستری پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی نیز همزمان در پوهنتون کابل تنظیم گردیده بود که به این ترتیب تعداد مجموعی داوطلبان و اشتراک کنندگان امتحان امروز به بیشتر از ده هزار داوطلب میرسید.