اتحادیه محصلان پوهنتون کابل، انتخابات ریاست و دو معاونیت انجمن پوهنځی اقتصاد را برگزار نمود.

اتحادیه محصلان پوهنتون کابل در ادامۀ برگزاري انتخابات انجمن‏ها، این بار انتخابات انجمن محصلان پوهنځی اقتصاد این پوهنتون را با حضور جلالتمآب محترم پوهنمل حمیدالله فاروقی رییس پوهنتون کابل و وزیر مشاور رییس جمهور در امور تحصیلات عالی، محترم پوهنوال دکتور تفسیره هاشمی معاون امور محصلان، رییس پوهنځی اقتصاد، استادان، رییس اتحادیه محصلان و اعضای آن اتحادیه به تاریخ  17 سرطان سال روان، در تالار پوهنځی اقتصاد برگزار نمود.

در آغاز برنامه، محترم جاوید فاروس رئیس اتحادیه محصلان پوهنتون کابل، در رابطه به اهمیت و نقش انجمن‏ها در نهادهای علمی صحبت کرده و دلیل ایجاد اتحادیه محصلان پوهنتون و انجمن محصلان پوهنځی‏ها را حمایت از حقوق محصلان یاد کردند.

همزمان با آن،  محترم پوهنمل حمید الله فاروقی رئیس پوهنتون  کابل و وزیر مشاور رئیس جمهور در امور تحصیلات، در رابطه به نقش اتحادیه‏ ها و انجمن‎ها در نهادهای علمی و تحصیلات عالی صحبت نموده، از رهبری و اعضای اتحادیه محصلان این نهاد علمی بخاطر ادای مسئولیت‏های شان ابراز امتنان و قدردانی کردند. آقای فاروقی افزود که ایشان فعالیتهای اتحادیه محصلان را همواره تعقیب می‎نماید و نقش آنها را در تمام عرصههای فرهنگی و اجتماعی پوهنتون برازنده و مؤثر می‎باشد.

رییس پوهنتون کابل  در قسمت از سخنان خویش خطاب به محصلان نموده اضافه داشتند، محصلان پوهنځی‎ها باید بدون هرگونه علایق سمتی، قومی، زبانی و مذهبی بخاطر تحقق و دفاع از حقوق شان در انجمن‎‏ پوهنځیهای شان بیپیوندند و در تعیین و انتخاب رهبری انجمن هایشان  برای کسی رأی شان را استعمال نمایند که از شایستگیِ، تعهد و توانایی بلند برخوردار باشد.

 در ضمن موصوف سند اعتباردهی ملی پوهنتون کابل که اخیراً از میان بیش 170 پوهنتون دولتی و خصوصی ملی کشور، از سوی وزارت محترم تحصیلات عالی بدست آورده است، برای محصلان و استادان این نهاد علمی تبریک گفته و آنرا نتیجه تلاش‎های همیشه‎گی و خسته‏ گی ناپذیر رهبری پوهنتون، استادان و محصلان  شمردند.

برعلاوه محترم فاروقی از شماری مشکلات پیش آمده در سطح پوهنتون نیز یاد آورد شده گفت، رهبری پوهنتون کابل برای آنعده محصلان و افراد که دست به مسائل  و اختلافات قومی، مذهبی، زبانی و سمتی در این نهاد علمی میزنند اجازه نداده و با آنانیکه در مغایرت با قوانین نافذه کشور و مقررات، لوایح و ارزشهای اکادمیک این نهاد علمی در همچون مسائل درگیر باشند، برخورد اصولی و قانونی صورت خواهد گرفت. از جانب دیگر، آقای فاروقی به مسؤلیتهای محصلین نیز اشاره داشته  اذعان کرد  که هر محصل در قبال خود، سایر محصلان و جامعه خویش مسؤل بوده و باید از امروز جایگاه اجتماعی آینده خویش را تعیین نماید.

در ادامه، محترم حسین احمدی رئیس کمسیون انتخابات اتحادیه محصلان پوهنتون کابل، در رابطه به پروسه انتخابات انجمن پوهنځیها گزارش مفصلی را ارائه کرده و کاندیدان ریاست و معانیتهای انجمن پوهنځی اقتصاد را به معرفی گرفتند.

سپس، کاندیدان سمت‏های ریاست و معاونیتهای انجمن پوهنځی اقتصاد برنامه‎های شان به معرفی گرفته و انتخابات این انجمن رسماً تدویر یافت.