پوهنتون کابل سند اعتباردهی ملی«National Accreditation» را رسماً از سوی وزارت محترم تحصیلات عالی بدست آورد.

وزارت محترم تحصیلات عالی، اسناد اعتباردهی ملی را برای پوهنتون‏های که اعتبار اکادمیک خویش را در سطح ملی از آن وزارت محترم، در طی سال گذشته بدست آورده بود، اعطا نمود. محفلی که در همین رابطه به روز یک شنبه مؤرخ 16 سرطان سال1398، در تالار کنفرانس‏های وزارت تحصیلات عالی راه اندازی شده بود، جلالتمآب عبدالتواب بالاکرزی معین علمی و سرپرست وزارت تحصیلات عالی، جلالتمآب محترم پوهنمل حمید الله فاروقی رییس پوهنتون کابل و وزیرمشاور رئیس جمهور در امور تحصیلات عالی، محترم پوهاند حاجی محمد نعیمی رئیس تضمین کیفیت و اعتباردهی وزارت تحصیلات عالی، شماری از روسای ادارات وزارت تحصیلات عالی، روسا و معاونان پوهنتون‎های مرکز، رؤسا و معاونین شماری از پوهنتونهای خصوصی، عدۀ از مسئولان ادارات دولتی و نهاد بین‎المللی حضور داشتند.

در این برنامه علاوه از پوهنتون کابل به پنج نهاد تحصیلی دیگر دولتی و خصوصی به ترتیب؛ پوهنتون طبی کابل، پوهنتون کندهار، پوهنتون کاردان، پوهنتون آمریکایی افغانستان و پوهنتون کاتب نیز سند اعتباردهی اعطا گردید.

 در ابتدای برنامه، محترم پوهاند حاجی محمد نعیمی رئیس تضمین کیفیت و اعتباردهی وزارت تحصیلات عالی، معیارات لازم جهت کسب اعتبارات اکادمیک در نهادهای علمی دولتی و خصوصی را به معرفی گرفته و این برنامه را برای اصلاحات کمی و کیفی در نهادهای تحصیلی مفید و مؤثر یاد کردند.

متعاقباً، جلالتمآب محترم عبدالتواب بالاکرزی معین علمی و سرپرست وزارت تحصیلات عالی جمهوری اسلامی افغانستان، ضمن ابراز مراتب تبریکات شان به روسا و هیت های رهبری پوهنتون‏هائیکه اعتبارات اکادمیک شانرا کسب نموده اند، پیرامون تاریخچه و مؤثریت ارتقای کیفیت و اعتباردهی در سطح جهان صحبت کرده و آغاز آنرا در نظام تحصیلات عالی کشور ما از سال 1390 بدینسو قلمداد کردند. آقای بالاکرزی در رابطه به کسب سند اعتباردهی اکامیک شش پوهنتون کشور نیز اشاره داشته، اضافه کردند که این نهادهای علمی با تکمیل نمودن معیارات لازم، سندهای اعتباردهی ملی را از سوی وزارت تحصیلات عالی بدست آورده است. به گفته وزیر تحصیلات عالی، این برنامه در راستای اصلاحات در نهادهای تحصیلی کشور از مفیدیت خاص برخوردار بوده و نوید خوب جهت حرکت و تعالی نهادهای تحصیلات عالی میباشد که زمینه را بخاطر مدیریت و رسیدن به اهداف علمی و تحقیقی فراهم میسازد.

محترم بالاکرزی از برنامه های آینده وزارت تحصیلات عالی نیز یادآور شده، اضافه داشتند، بین پوهنتونهای خصوصی و دولتی هیچ گونه تفاوت وجود نداشته، تنها تفاوتی که موجود است در بخش تمویل مالی نهادهای خصوصی و دولتی میباشد.

در اخیر موصوف ضمن اشاره  از پیشرفت ها در آن وزارت، از تمام نهادهای همکار خارجی و داخلی سپاسگزاری و امتنان نمودند.

در همین حال، جلالتمآب محترم پوهنمل حمیدالله فاروقی رییس پوهنتون کابل و وزیر مشاور رئیس جمهور در امور تحصیلات عالی، این روز را برای خانواده تحصیلات عالی و جامعه اکادمیک کشور یک روز تاریخی و استثنائی خوانده و این دستاورد بزرگ را به همه حاضرین مخصوصاً به رهبری، اساتید و محصلان پوهنتون کابل تبریک گفت. وی همچنان برنامه فوق را در راستای معیاری سازی نهادهای تحصیلی در کشور، مهم و ارزنده یاد نموده و تفویض سند اعتباردهی ملی به پوهنتون کابل و سایر نهادهای علمی دولتی و خصوصی را دستاورد بزرگ به وزارت تحصیلات عالی و جامعه علمی کشور عنوان داشتند.

آقای فاروقی اضافه داشت که پوهنتون کابل کهنترین، معتبرترین، بزرگترین و مهم ترین نهاد تحصیلی در کشور بوده و بابت قرار دادن این پوهنتون در رده نخست پوهنتونهای برتر افغانستان توسط ریاست تضمین کیفیت و اعتباردهی وزارت تحصیلات عالی احساس خرسندی کرده و از آن وزارت محترم اظهار تشکر و سپاس نمودند.

رییس پوهنتون کابل امکانات نهادهای تحصیلات عالی کشور ما را از نظر زیربنائی و سایر موارد نسبت به کشورهای جهان و حتی منطقه که بتوانیم با پوهنتون‎های آن کشورها رقابت نمایم اندک دانسته؛ ولی تطبیق برنامه اعتباردهی ملی برای نهادینه کردن فرهنگ تغییر در بخش تحصیلات عالی و در پوهنتون های کشور را مهم خواندند. محترم فاروقی اضافه داشت، کسب سند اعتباردهی در حقیقت مسئولیت و وظایف نهادهای تحصیلات عالی را مضاعف ساخته، مسئولان نهادهای علمی کشور باید بیشتر از پیش در راستای تحقق و رسیدن به اهداف علمی و تحقیقی شان تلاش نمایند.

همچنان محترم نور احمد درویش رییس برنامۀ انکشاف تحصیلات عالی «HEDP»، نیز پیرامون موضوع صحبت داشته و برنامه اعبتاردهی را به نهادهای علمی کشور ضروری دانست و دست آورد پوهنتون های کشور را به رهبری تحصیلات عالی و پوهنتون‎ها تبریک عرض نمود.

این برنامه با اعطای سندهای اعتباردهی به شش پوهنتون برتر دولتی و خصوصی و تفویض تقدیرنامه ها به اعضای بورد «HEDP» و ریاست تضمین کیفیت و اعتباردهی پایان یافت.