برگزاری سمینار « هیپنوتیزم درمانی » در پوهنځي روانشناسی و علوم تربیتی پوهنتون کابل

سمینار «هیپنوتیزم درمانی» با حضور محترم پوهنوال ستارالدین صدیقی رییس پوهنځي روانشناسی و علوم تربیتی پوهنتون کابل، استادان و محصلان آن پوهنځي در تالار مرکزی پوهنتون کابل برگزار شد. 

هیپنوتیزم شاخۀ از علم  روانشناسی است، پوهنځي روانشناسی و علوم تربیتی پوهنتون کابل خواست که در سلسله تدویر برنامه‏های درمانی خویش، اینبار به برگزاری سمینار تحت عنوان « هیپنوتیزم» برای محصلان آن فاکولته اقدام نماید تا باشد محصلان عزیز بیشتر با مسائل درمانی هیپنوتیزم آشنائی حاصل نمایند.

در آغاز برنامه، محترم پوهنوال ستارالدین صدیقی رییس پوهنځي روانشناسی و علوم تربیتی پوهنتون کابل، حضور و تشریف آوری اشتراک کنندگان سمینار را خیرمقدم گفته و راجع به هیپنوتیزم و اثرات آن بالای افراد جامه صحبت کردند. آقای صدیقی تدویر همچون برنامه‏های آموزشی و درمانی را جهت آشنائی و انجام کارهای عملی برای محصلان پوهنځي روانشناسی  و علوم تربیتی نهایت مهم یاد کرده و به تدویر مداوم این گونه برنامه‏ها تأکید داشتند.

سپس،  محترم استاد محمد علی‎زاده مسئول موسسۀ از نوع آدمی به ارائه سمینار شان پیرامون هیپنوتیزم پرداخته و به محصلان حاضر معلومات کلی را شریک ساختند. همچنان محصلان به کارهای عملی پیرامون موضوع نیز پرداخته و قرار بر آن شدند که مسائل درمانی توسط هیپنوتیزم برای محصلان در هفته جاری ارائه شود.

در اخیر برنامه رییس پوهنځي روانشناسی و علوم تربیتی پوهنتون کابل از استاد محمد علی‎زاده بخاطر ارائه سمینار و شریک ساختن معلومات شان پیرامون هیپنوتیزم سپاس و تشکر نمودند.