رییس ‍پوهنتون کابل و وزیر مشاور رییس جمهوری اسلامی افغانستان در امور تحصیلات عالی جهت اشتراک در دومین دور اجلاس همکاری کشور های چین - جنوب آسیا به چین سفر کرد

محترم حمید الله فاروقی رییس پوهنتون کابل و وزیر مشاور رییس جمهوری اسلامی افغانستان در امور تحصیلات عالی به تاریخ ۸/جون /۲۰۱۹به ولایت Yunnan کشور مردم خلق چین در شهر Yu Xi جهت اشتراک در دومین دور افتتاح انجمن همکاری های منطقه ی کاهش فقر برای چین- جنوب اسیا به کشور چین سفر نمودند ؛ و از جانب مسوولین وزارت امورخارجه جمهوری مردم چین در میدان هوایی مورد استقبال وپذیرایی خاص قرارگرفتند .

هیٔت افغانی به تاریخ ۱۰/جون/۲۰۱۹  درمراسم افتتاحیه دومین اجلاس انجمن همکاری های محلی جنوب اسیا شرکت نمود. افتتاح انجمن متذکره توسط معاون والی  ایالت یونن صورت گرفت وبعدا نماینده گانی کشورهای افغانستان،بنگلدیش،نیپال، مالدیف، هندوستان، میانمار، سریلنکا، مالی وپاکستان با بل الترتیب صحبت داشته در رابطه به دستآورد های اقتصادی و تجاری سال گذشته درکشور هایشان روشنی انداخته وبرای سال آینده خواهان دستآورد بیشتر شدنند.

به تاریخ ۱۱/جون /۲۰۱۹ هیٔت افغانی با معاون والی یونن بازدید نموده، در نخست والی یونان آقای  Yu Dingcheng تشریف آوری هیٔت افغانی را خوش آمد گفته ومعلومات عمومی را در رابطه به کاهش فقر، حالت اقتصادی وطبعیت زیبای ولایت یونن به حاضرین معلومات داد. وی پیشرفت های اقتصادی درچین بخصوص در پوهنتون ولایت یونن برای محصلین افغان را جهت تدریس و دریافت اسکالر شیپ ها یک فرصت خوب پنداشته گفت که باید افغانستان وچین درتبادله استادان،کارمندان ومحصلین زمینه  جذب  بیشتر را مساعد نموده واین روند باید بیشتر از پیش قوی گردد.همچنان موصوف افغانستان را یک کشور غنی دانسته و از نعمت داشتن معادن فراوان یک کشور دارای اقتصاد خوب تلقی کرده ودراین قسمت وعده همکاری را سپرد.

بعدا به نمایندگی از افغانستان وزیر اقتصاد محترم اجمل احمدی صحبت نموده اضافه کرد : انجمن همکاری های چین- جنوب اسیا را یک فرصت خوب دانسته وباید از این فرصت دستآورد بیشتر داشته باشیم .دربخش سکتور زراعت ومعادن برای افغانستان وچین بسیار مهم پنداشته میشود وزیر محترم اقتصاد روی روابط وعلایق هردو کشور خاصتا در عرصه های تبادله اموال، خدمات،وارزش های اکادمیک صحبت نموده از دعوت مقامات چینایی ابراز امتنان نمود.

بعداز ظهر همین روز هیٔت افغانی درمحفل افتتاحیه سیمینار علمی  کاهش فقر چین و جنوب اسیا اشتراک ورزیده که توسط معاون والی یونن رسما افتتاح وموصوف در رابطه به ایجاد این انجمن وپیشرفت های آن صحت نمود.

متعاقبا محترم حمید الله فاروقی رییس پوهنتون کابل و وزیر مشاور رییس جمهوری اسلامی افغانستان در امور تحصیلات عالی صحبت کرده افزود دراین وقت موضوع فقر از اهمیت جدی در سطح جهان برخوردار است. افغانستان هم از جمله کشورهای جنوب اسیا دانسته میشود که متاسفانه  فقر مردم این کشور را نیزشدیداصدمه زده است. نامبرده افزود (بیشتر وزارت های سکتوری در کاهش فقر گام هایی را برداشته اند وبه دلیل جنگ های تحمیلی چهل سال ما در افغانستان برای کاهش فقر وتغیر وضعیت نتوانستیم تغیر مثبت را گواه باشیم).

و به همین ترتیب محترم فاروقی افزود کیلید اصلی کاهش فقر پیشرفت تجارت واقتصاد است او همچنان در کاهش فقر صحت، امنیت کامل و تعلیم وتربیه را نیز مهمدانست .

به تاریخ ۱۲/جون هیٔت افغانی در افتتاح نمایشگاه بین المللی ولایت یونن شهر کونمنگ شرکت کرده که تقریبا در این نمایشگاه بیشتر از ۷۷ کشور اجناس مختلف را برای نمایش گذاشته بودند. در این نمایشگاه برای تولیدات وصنایع دستی افغانی ۱۱۸ غرفه در نظر گرفته شده بود وهیٔت افغانی از این غرفه ها بازدید کرد.

همچنان هیٔت افغانی بعد از ظهر روز چهار شنبه در )هفتمین اجلاس انجمن چین – جنوب و جنوب شرق آسیا  the 7th china –south –southeast Asia think-Tank Forum) شرکت نمودند . در این اجلاس علمی که از جانب اکادمی علوم اجتماعی جمهوری مردم چین راه اندازی شده بود بیشتر از ده مقاله علمی توسط دانشمندان کشور های عضو و متخصصین بین المللی ارایه شد. اکثریت مقالات ارایه شده پیرامون چگونگی تامین هماهنگی وهمیاری میان ملت ها وکشور های این حوزه برای ساختار وایجاد یک جامعه هماهنگ برای آینده مشترک و رسیده گی  به نیاز های مشترک آینده معطوف شده بود که مورد دلچسپی وعلاقمندی  شرکت کننده گان قرار گرفت . جلسه حوالی ساعت ۶:۰۰ شام پایان یافته ومتعاقب آن هیٔت افغانی در ضیافت شام که به افتخار هیٔت های کشور های مهمان از جانب رهبری انجمن ورهبران حکومت محلی آن ولایت ترتیب یافته بود شرکت نمودند.

در روز ۱۳/جون برطبق برنامه  هیٔت افغانی تحت ریاست محترم حمیدالله فاروقی رییس پوهنتون کابل و وزیر مشاور رییس جمهوری اسلامی افغانستان در امور تحصیلات عالی از کمپنی Sunny Road & bridge بازدید نمود در نخست مسوول کمپنی آقای Ping Yuying به هیٔت افغانی خوش آمد گفته همکاران خویش را معرفی ودر قسمت پروژه های تحت کار شان معلومات داده افزود، شرکت ما یک شرکت بین المللی است ودر خارج از کشور در بخش های اعمار سرک ها،میدان های هوایی، ساخت ساز پل ها مصروف اند وبه طور نمونه در کشور لاووس و پاکستان از فعالیت های ساختمانی شان معلومات داند.

رییس هیٔت افغانی محترم فاروقی اظهار نمود که  افغانستان در ۴۰ سال جنگ بشدت خراب شده  است و باسپری شدن ۱۸ سال از گوشه وکنار جهان وبشمول کشور دوست مردم خلق چین دربازسازی افغانستان کمک وهمکاری صورت گرفته  است، امید وار هستیم یک روز کمپنی شما را هم در بازسازی افغانستان شاهد باشیم برای اینکه میدان های هوایی، راه های مواصلاتی و پل های ما به اعمار وبازسازی ضرورت دارد.

در ختم بازدید هردو جانب تحایف راکه در نظر گرفته شده بود تبادله نموده وهیٔت افغانی به تاریخ ۱۴/جون /۲۰۱۹ به کابل بازگشت نمودنند.