پوهنتون کابل جشنواره دومین دور فراغت برنامۀ ماستری جندر و مطالعات زنان پوهنځي علوم اجتماعی را برگزار نمود.

محفل فراغت دور دوم برنامه ماستری جندر و مطالعات زنان پوهنځي علوم اجتماعی پوهنتون کابل، امروز چهار شنبه مؤرخ 29 جوزای سال روان، در هوتل کابل ستار شهر کابل برگزار و در آن جلالتمآب محترم  پوهنمل حمیدالله فاروقی رئیس پوهنتون کابل و وزیر مشاور رئیس جمهور در امور تحصیلات عالی، جلالتمآب محترم دلبر نظری وزیر امور زنان، محترم دکتور احمد سیر مهجور معین مالی و اداری وزارت تحصیلات عالی، محترم ری ژا هیونگ« Rhee Zha- Hyoung» سفیر کشور کوریای جنوبی در افغانستان، محترم پوهنوال دکتور تفسیره هاشمی معاون امور محصلان ، سرپرست ادارۀ انکشافی ملل متحد، محترم پوهاند غلام رسول باوری معین امور فرهنگی و محترم اجمل شاه‏پور معین امور جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ، شماری از روسای محترم پوهنځي‎ها،  استادان ، فارغین برنامه ماستری آن پوهنځي ، خانواده‏های فارغان و شماری دیگری از مهمانان عالی رتبۀ سازمان‏های ملی و بین المللی حضور به هم رسانیده بودند.

در آغاز برنامه، جلالتمآب محترم پوهنمل حمیدالله فاروقی رییس پوهنتون کابل و وزیر مشاور رییس جمهور در امور تحصیلات عالی ضمن عرض خوش‏آمدید به مهمانان، فراغت محصلان را  از برنامه ماستری جندر و مطالعات زنان پوهنځي علوم اجتماعی خدمت فارغین، فامیل‎های شان و جامعه علمی کشور تبریک و تهنیت عرض نمودند.

آقای فاروقی اظهار خرسندی نموده افزود، پوهنتون کابل افتخار دارد که در برگذاری جشنواره دور دوم فراغت ماستری جندر و مطالعات زنان از پوهنځي علوم اجتماعی حضور یافته و شاهد آنست که در نتیجه زحمتکشی و تلاش‎های خستگی ناپذیر محصلان، اساتید گرامی، اداره پوهنحی و به کمک و مالی و تخنیکی مؤسسات و نهادهای همکار  این دوره 28 تن از فارغان این برنامه پوهنتون کابل را به جامعه تقدیم میدارد. رییس پوهنتون کابل ابراز داشت، برای اینکه یک جامعه به توسعه پایدار نایل آید نیازمند به افزایش دانش داشته و برگذاری پروگرام‏های ماستری می‏تواند گام بزرگی در تحقق توسعه پایدار و افزایش هرچه بیشتر دانش تخصصی در این زمینه قرار گیرد.

در همین حال محترم فاروقی برنامه ماستری جندر و مطالعات زنان  وسایر برنامه‎های ماستری نهادهای علمی را زمینه خوبی برای افزایش دانش و توانمندی های زنان و مردان در ساختن یک جامعه مطلوب و قانونمند دانسته اظهار داشت، عمده ترین هدف برنامه‏های ماستری فراهم نمودن زمینه برای تغییرات مثبت جهت توسعه در عرصه‎های گوناگون جامعه را تشکیل میدهد. موصوف بیان نمود که مطالعات علمی جندر می تواند واقعیت‏های ساختاری را در یک جامعه از نگاه اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی هویدا کند و نمی‏گذارد  نوع ساختار و نگاه اجتماعی و فرهنگی از لحاظ جنسیتی مانع برای رشد قابلیت ها و استعداد ها گردد.

رییس پوهنتون کابل در مورد نقش اجتماعی زنان و مردان در جامعه صحبت نموده،  فرصت فراهم شده کنونی را برای آنان جهت ارتقای سویه تحصیلی  و مهارت های مسلکی شان و همچنان بخاطر خدمت گذاری به جامعه و مردم  قابل وصف یاد نمودند.

از جانب دیگر موصوف در مورد برنامه‏ها و امکانات علمی و تخنیکی پوهنتون کابل نیز صحبت کرده چنین اضافه داشتند:  با توجه به نیاز های علمی توسعوی و ضرورت جامعه علمی کشور، برنامه ماستری جندر و مطالعات زنان در دور اول  21 تن از فارغان خویش را به جامعه تقدیم نمود و در دور دوم که امروز شاهد جشنواره فراغت شان می‏باشیم 28 نفر فارغ التحصیل را به سطح ماستر به جامعه تقدیم کرده که از جمله 6 تن مردان و 22 تن شان را زنان شامل هستند.

 در اخیر رییس پوهنتون کابل با آنکه فارغان را در کسب علم و دانش و ادامه تحصیلات شان در مقاطع بالاتر تشویق کرد، آنانرا به وظایف و مسئولیت‏های خطیر ملی و مسلکی شان متوجه نموده و  از کمک  و همکاری مالی  و تخنیکی تمام نهادها و ادارات ملی  و بین المللی وزحمات استاتید گرامی و اداره پوهنځی علوم اجتماعی تشکر و تقدیر به عمل آوردند.  

سپس، محترم دکتور احمد سیر مهجور معین مالی و اداری وزارت تحصیلات عالی نیز فراغت محصلان را از برنامه ماستری جندر و مطالعات زنان پوهنځي علوم اجتماعی پوهنتون کابل تبریک گفته اضافه نمود، وزارت تحصیلات عالی در سال‏های اخیر اقدامات سودمندی را در عرصه‏های مختلف و در راستای تقویت مشارکت زنان در نهادهای تحصیلات عالی برداشته و مطابق لوایح، طرزالعمل‏ها و مقررات خویش اقدامات مؤثری را انجام داده که به خوبی مشهود می‏باشد.

آقای مهجور اشاره داشت، وزارت تحصیلات عالی همچنان برای محصلان اناث نیز زمینه‎‌های بیشتر استفاده از تحصیلات عالی در مؤسسات و نهادهای علمی را فراهم ساخته و خوشبختانه ذهنیت جامعه در سال‏های اخیر به ارتباط مشارکت زنان در نهادهای تحصیلات عالی به شکل مثبت تغییر یافته است. وی گفت که مردم دیگر به ادامه تحصیلات عالی دختران شان در نهادهای تحصیلات عالی حد اقل در شهرهای بزرگ مخالفت نمی‏کنند و همواره در عرصه تحصیلات دختران شان مشوق و همکار می‏باشند.

در این برنامه، محترمه دلبر نظری وزیر امور زنان، محترم  ری ژا هیونگ« Rhee Zha- Hyoung» سفیر کشور کوریای جنوبی در افغانستان و محترم عبدالله الدر داری نمایندۀ ساحوی و رییس دفتر UNDP نیز  پیام های  تبریکی شانرا به فارغ التحصیلان برنامه ماستری جندر و مطالعات زنان پوهنحی علوم اجتماعی تقدیم  داشته، هر کدام باالنوبت ضمن صحبت پیرامون نقش و ارزش تعلیم و آموزش در کشور، حضور و مشارکت زنان را در تمام عرصه ها نهایت مهم و ارزنده یاد نمودند.

همچنان دوتن از فارغان این دور برنامه ماستری پوهنځي علوم اجتماعی نیز به نمایندگی از سایر فارغان صحبت کرده، ضمن سپاسگزاری، قدردانی و امتنان خود وسایر همصنفان شان از همه استادان، هیئت رهبری پوهنتون کابل و هئیت رهبری وزارت تحصیلات عالی، وعده سپردند که در راستای خدمتگزاری صادقانه به مردم و کشور همچنان در زمینۀ گسترش و تساوی جنسیتی نیز تلاش می‏ورزند.

محفل دومین دور فارغان برنامه ماستری با توزیع تصدیق نامه ها و اخذ عکس دسته جمعی پایان یافت.