از صدمین سالروز تولد مرحوم عبدالرحمن پژواک و میرمن حمیده از شخصیت‏های علمی و فرهنگی کشور، در پوهنتون کابل بزرگداشت به عمل آمد.

مرحوم عبدالرحمن پژواک و مرحومه میرمن حمیده خواهر کوچک مرحوم سید شمس الدین مجروح و عمه شهید استاد سید بهاو‎الدین مجروح از شاعران، فرهنگیان و ادیبان نامدار کشور ما بوده است که در دوران حیات پُربار شان فعالیت‏های علمی، فرهنگی و ادبی بی‏شماری را انجام داده و اثرهای زیاد از آنان باقی مانده است. پوهنتون کابل و دفتر فرهنگی خوشحال که یک نهاد علمی و فرهنگی در سطح کشور می‏باشد، در سلسلۀ تدویر و بزرگداشت از کارکردها و شخصیت های خردمندان و دانشمندان، اینبار از شخصیت و کارنامۀ این دو فرزانۀ  نامدار و شهیر کشور در پوهنتون کابل تجلیل به عمل آوردند.

این برنامه علمی- فرهنگی به روز دو شنبه مؤرخه 27 جوزای سال روان، در تالار دیپارتمنت چینائی پوهنحی زبان  و ادبیات پوهنتون کابل برگزار شد.، در برنامه متذکره محترم پوهنمل حمیدالله فاروقی رییس پوهنتون کابل و وزیر مشاور رییس جمهور در امور تحصیلات عالی، شماری از روسای محترم پوهنحی‏های پوهنتون کابل، استادان و محققان پوهنتون‏های کشور، محققین و اعضای اکادمی علوم افغانستان  و تعداد  از شخصیت های سیاسی و فرهنگی کشور ما اشتراک ورزیده بودند.

در آغاز برنامه محترم پوهنوال دکتور بریالی باجوری استاد پوهنحی زبان و ادبیات و رییس نهاد فرهنگی خوشحال حضور و تشریف‎آوری تمام اشتراک کنندگان برنامه را خیر مقدم گفته، در مورد شخصیت و کارنامه‏های این دو دانشمند بزرگ صحبت کرده و فعالیت‏های علمی، فرهنگی و ادبی آنها ارزنده  و قابل ستایش یاد نمودند.

متعاقباً، محترم پوهنمل حمیدالله فاروقی رییس پوهنتون کابل و وزیر مشاور رییس جمهور در امور تحصیلات عالی از آدرس این نهاد علمی حضور و تشریف‏آوری تمام اشتراک کنندگان برنامه را خیرمقدم گفته، ضمن سپاس و تشکر  از دست اندرکاران و برگزار کنندگان این سمینار، مراتب تبریکات و تمنیات نیک شان را بابت برگزاری و بزرگداشت از سالیاد فرزانه گان کشور تقدیم داشتند. آقای فاروقی با آنکه در مورد فعالیت‏ها و کارکردهای این دو دانشمند بزرگ صحبت نمود، فعالیت‎ها و تلاش‏های آنانرا در بخش انجام امور فرهنگی، ادبی، علمی و سیاسی کشور مؤثر یاد نمودند.،

به گفته محترم فاروقی شادروان پژواک و مرحومه حمیده از مبارزین، سیاستمداران و شاعران زبردست کشور بود که از ایشان آثار و تبعات زیاد بجا مانده و مسئولیت پوهنتون کابل و نهادهای علمی- فرهنگی است که بخاطر حمایت و تجلی از آثار و  یابود از کارکردهای شان  همچون برنامه های فرهنگی و علمی را راه اندازی نمایند.

موصوف اطمینان بخشید که پوهنتون کابل با تمام امکانات و توان بخاطر تقویت، حمایت و بزرگداشت از کارکردها  و استفاده از آثار و تألیفات این دانشمندان بزرگ گام های سریعی را  برداشته و دوشادوش سایر ادارات در  برجسته نمودن آنها اقدام می‏ورزد.

در همین حال، شماری از استادان، محققین و اندیشمندان کشور بشمول محترم سر محقق زلمی هیوادمل نیز پیرامون ابعاد زندگی شخصی و کارکردهای علمی و فرهنگی مرحوم عبدالرحمن پژواک و مرحومه میرمن حمیده صحبت کرده و آنانرا از جلمه شخصیت‏های فرهنگی، ادبی، شاعر، وطندوست، دلسوز، مبتکر و سیاستمدار برجستۀ کشور یاد نمودند که از آنان آثار مطبوع و غیر مطبوع زیاد در بخش ادب و فرهنگ  به زبان های ملی« دری و پشتو» و زبان انگلیسی بجا مانده است.