فراهم‎سازی زمینۀ فراگیری برنامه ماستری برای کارمندان وزارت عدلیه، از سوی پوهنتون کابل


به‌ منظور ارتقای ظرفیت کارمندان ادارات وزارت عدلیه، تفاهم‎نامۀ در همین مورد روز شنبه مؤرخ 28 ثور سال روان، میان وزرای محترم تحصیلات عالی و عدلیه دولت جمهوری اسلامی افغانستان، در وزارت تحصیلات عالی به امضأ رسید.

به اساس تفاهم‎نامه یاد شده، وزارت محترم تحصیلات عالی زمینۀ ارتقای ظرفیت کارمندان ادارات وزارت عدلیه را در مقطع تحصیلی ماستری در پوهنتون کابل فراهم می‎سازد. این تفاهم‎نامه در حالی توسط محترم دکتور نجیب الله خواجه عمری وزیر تحصیلات عالی و محترم دکتور عبدالبصیر انور وزیر عدلیه به امضا رسید که شماری از معینان، مشاورین و روسای هر دو وزارت و مسئولان پوهنتون کابل نیز حضور داشتند.

در این برنامه محترم  دکتور عبدالبصیر انور وزیر عدلیه از وزارت تحصیلات عالی بخاطر فراهم سازی زمینه ارتقای ظرفیت کارمندان آن اداره تشکر و سپاس نموده و ارتقای ظرفیت کارمندان را یکی نیازهای جدی ادارات کشور یاد نمودند. وزیر عدلیه گفت، افراد با ظرفیت بلند و توانائی بلند می‏تواند کارهای اثربخش را در ادارات شان انجام دهند، از همین رو وزارت عدلیه تلاش بر آن شد تا در همکاری با وزارت تحصیلات عالی و سایر ادارات همکاری زمینه ارتقای ظرفیت را برای کارمندان ادارات شان فراهم و ایجاد نمایند. 

سپس، محترم پوهنمل دکتور نجیب الله خواجه عمری وزیر تحصیلات عالی از عقد تفاهم‌نامه با وزارت محترم عدلیه به منظور ارتقای ظرفیت کارمندان آن اداره اظهار خرسندی نموده بیان داشت، وزارت تحصیلات عالی در راستای ارتقای ظرفیت کارمندان ادارات کشور تفاهم‎نامه های مختلف را با آن ادارات به امضا رسانیده و این اداره توجه بیشتر به کیفیت برنامه ها داشته است.  موصوف از تلاش‎های آن اداره بخاطر ارتقای ظرفیت استادان نهادهای علمی در داخل  و خارج کشور نیز یادآور شده گفت که توسط نیروی بشری با ظرفیت بلند می‎تواند برنامه‎ها را به شکل بهتر و خوب‎تری آن ارائه نمایند.

 آقای خواجه عمری افزود، در پوهنتون‎های کشور 70 برنامه ماستری وجود داشته  و 40 برنامه دیگر روی دست است اما توجه آنان بیشتر روی کیفیت برنامه‎ها می‏باشد. در فرجام وزیر تحصیلات عالی از ریاست پوهنتون کابل مبنی بر ارائه خدمات تحصیلی برای کارمندان ادارات کشور بخاطر ارتقای ظرفیت آنان اظهار سپاس و امتنان نمودند.

بر اساس این تفاهمنامه،در هر دورۀ  تحصیلی30 تن از کارمندان وزارت عدلیه در برنامه های ماستری پوهنتون کابل جذب می‎گردند.