امتحان بورسیه‎های کشور ترکیه در پوهنتون کابل اخذ گردید.

شماری از جوانان و  فارغان صنوف دوازدهم مکاتب و پوهنتونهای کشور که قبلاً در بورسیه‎های دوره لیسانس، ماستری و دکتورای پوهنتون‎های کشور ترکیه ثبت نام و واجد شرایط شناخته شده بودند، روز جمعه مؤرخ 20 ثور سال روان، امتحان رقابتی شانرا سپری نمودند. امتحان بورسیه‎های متذکره از سوی ادارۀ تنظیم بورسیه‎های کشور ترکیه در هماهنگی و همکاری با پوهنتون کابل، در این پوهنتون برگزار شد.  در این آزمون به تعداد 3000 هزار تن  از فارغان مکاتب و پوهنتون‎های کشور اشتراک نموده بودند.

کشور دوست ترکیه، طبق روال همه ساله بورسیههای تحصیلی در مقاطع لیسانس، ماستری و دکتورا را به اتباع کشور افغانستان و سایر کشورهای جهان ارائه میکند که در طی سال جاری نیز به تعداد «300»  سیت بورسیه  تحصیلی را به فارغان و اتباع کشور افغانستان  اختصاص داده اند. امتحان بورسیه‎ها، تحت رهبری و نظارت مستقیم ریاست پوهنتون کابل و اداره تنظیم بورسیه‎های کشور ترکیه تدویر یافت.

محترم پوهنمل حمیدالله فاروقی رییس پوهنتون کابل و وزیر مشاور رییس جمهور در امور تحصیلات عالی همراه با معاونین محترم مالی و اداری و امور محصلان که از جریان امتحانات نظارت و بازدید می‎نمودند، به تدویر هرچه شفاف‎تر این آزمون تأکید ورزیده و به هیئت رهبری پوهنځي‎ها و استادان مربوط هدایت لازم و ضروری سپردند.

به گفته مسئولان ادارۀ تنظیم بورسیه‎های کشور ترکیه در افغانسان، این امتحان در چند زون دیگر نیز همزمان برگزار گردیده بود و مصارف عمومی این بورسیه‎های از جانب کشور ترکیه پرداخت می گردد.