رییس پوهنتون کابل و وزیر مشاور رییس جمهور در امور تحصیلات عالی، از لیلیه ذکور این پوهنتون دیدن به عمل آورد.

محترم پوهنمل حمیدالله فاروقی رییس پوهنتون کابل و وزیر مشارو رییس جمهور در امور تحصیلات عالی، بخاطر بررسی از چگونگی وضعیت لیلیه ذکور این پوهنتون، ساعت 5 عصر روز چهار شنبه مؤرخ 18 ثور سال روان، عازم آن لیلیه گردیده، ازجریان توزیع طعام محصلین و سایر بخش‎های این لیلیه دیدن به عمل آوردند.

در این بازدید رییس پوهنتون کابل،  مشکلات و خواسته ‏های محصلان را استماع نموده،  بخاطر بهتر شدن وضعیت و شرایط محیطی و پخت و پز بهتر غذا به مسئولان و کارمندان آن لیلیه هدایت سپرد تا اقدامات بیشتر و بهتر را انجام دهند. در این دیدار رییس پوهنتون کابل و وزیر مشاور رییس جمهور در امور تحصیلات عالی را شماری از کارمندان ادارات پوهنتون نیز همراهی می‎نمودند.