جلسۀ نوبتی شورای علمی پوهنتون کابل برگزار شد.


جلسه نوبتی شورای علمی پوهنتون کابل بساعت 9:30 قبل از ظهر امروز سه شنبه مؤرخ 17 ثور سال روان  تحت ریاست جلالتمآب محترم پوهنمل حمیدالله فاروقی رییس پوهنتون کابل و وزیر مشاور رییس جمهور در امور تحصیلات عالی، در تالار جلسات این شورا برگزار شد. اعضای شورای علمی پوهنتون کابل  بمثابه عالیترین ارگان تصمیم‎گیری‎های اکادمیک در پوهنتون متشکل از هئیت رهبری پوهنتون، روسا و استادان پوهنځي‎های مختلف این پوهنتون می‎باشند. این جلسه بصورت مداوم به اساس تصامیم رهبری پوهنتون و کثرت موضوعات مربوط به آن به صورت پیوسته بخاطر بهبود امور و برنامه ریزی دقیق برنامه‎ها تدویر می‏یابد که در آن  تصامیم بزرگ اتخاذ و فیصله های مهم و ضروری صورت میگرد.

در بخش افتتاحیه جلسه، محترم پوهنمل حمیدالله فاروقی رییس پوهنتون کابل و وزیر مشاور رییس جمهور در امور تحصیلات ضمن عرض خوش آمدید به اعضای جلسه، حلول ایام متبرکۀ ماه مبارک رمضان را خدمت همه حضار مجلس و ملت عزیز کشور تبریک گفته، برای آنان آرزوی موفقیت و سرفرازی نمودند.

رییس پوهنتون کابل از تلاش‎های رهبری پوهنتون، روسای پوهنځي‎ها، استادان و کارمندان این نهاد بخاطر مدیریت کارا و اشتراک فعال شان در  برنامه‎های مختلف پوهنتونی و ملی ابراز تشکر و سپاس نموده و نقش آنها را نهایت ارزنده و مهم تلقی داشتند. آقای فاروقی به برخی موارد انضباطی و دسپلینی پوهنتون نیز اشاره داشته، از روسای پوهنځي‎ها و استادان این نهاد علمی خواست که با توجهات همیشه‎گی شان در قسمت تأمین نظم و انضباط با اداره پوهنتون همکاری جدی داشته باشند.

در این جلسه شماری از اعضای شورای علمی نیز نظریات شانرا پیرامون بهبود برنامه‎ها و موارد انضباطی و دسپلینی شریک ساخته، بخاطر ایجاد و تحقق آن وعده همکاری‎های بیشتر را سپردند.

سپس، طبق اجندای مرتبه، منشی شورای علمی به مرور کلی موضوعات شامل  اجندا در رابطه به 33 دوسیه ترفیع، تثبیت رتبه علمی و تقرر استادان پوهنتون‏ها پرداخته و با بحث و تبادل نظر اعضای شورای علمی در زمینه تصامم لازم وضروری اخذ گردید. برعلاوه، در بخش قضایای متفرقه به مکاتیب وارده، عرایض محصلین و قضایای دسیپلنی پوهنتون نیز پرداخته شده و به اتفاق  آرای کل اعضای شورای علمی در رابطه تصامم لازم اخذ و مورد تائید قرار گرفته نهایی گردید.

در پایان جلسه، رهبری پوهنتون کابل چند تن از استادان گرامی را که در بخش‎های نظارت از چگونگی پیشرفت دروس در پوهنځی‏های مختلفه ادارۀ پوهنتون را با اخلاص و مسئولیت پذیری همکاری نموده بودند، مورد تحسین قرار داد.

جلسه شورای علمی با دعائیه خیر و فلاح در کشور حوالی ساعت1:30 بعد از ظهر خاتمه یافت.