نرم افزار روش‎های مطالعه که اخیراً توسط یکتن از محصلان پوهنځي کمپیوتر ساینس پوهنتون کابل ساخته شده است، به نمایش گذاشته شد.

یکتن از محصلان پوهنځي کمپیوتر ساینس پوهنتون کابل قادر به ساخت و ایجاد نرم افزار روش‎های مطالعه و تقویت حافظه گردیده است. این نرم افزار، جدید ترین و مؤثرترین روش‎های مطالعه را به معرفی گرفته که استفاده کنندگان می‎توانند با نصب آن در مبایل های همراه خود در هر زمان و مکان، درس‎های مهارت مطالعه را فرا گیرند.

نرم افزار یاد شده کلیه نیاز‌ها، ضروریات و شرایط مطالعه را با جزئیات کامل آن  به معرفی گرفته، محصلان و علاقه‎مندان مطالعه می‎توانند از تکنیک‎های موثر مطالعه آگاهی یابند. در بخش افتتاحیه نمایشگاه این نرم افزار جلالتمآب محترم پوهنمل حمیدالله فاروقی رییس پوهنتون کابل و وزیر مشاور رییس جمهور در امور تحصیلات عالی، تعداد روسای محترم پوهنځي‎ها، استادان، کارمندان و محصلان این پوهنتون حضور به هم رسانیده بودند.

محترم  انجنیر غلام حسین جویا تخلیق کنندۀ این نرم افزار ضمن آنکه در مورد ساخت و ایجاد آن صحبت نموده، تخلیق و تولید این اپلکیشن را محصول تلاش‎های خود، زحمات و رهنمائی‎های استادان شان یاد کرده و از حمایت‎ همه جانبۀ رهبری پوهنتون کابل و پوهنځي کمپیوتر ساینس این پوهنتون، ابراز تشکر و قدردانی به عمل آوردند.

متعاقباً، محترم پوهنمل حمیدالله فاروقی رییس پوهنتون کابل و وزیر مشاور رییس جمهور در امور تحصیلات عالی ساخت و تخلیق این نرم افزار را به تمام محصلان و استادان پوهنتون کابل تبریک گفته و تخلیق کننده این اپلکیشن را تحسین نموده از وی ابراز تشکر و قدردانی نمودند. رییس پوهنتون کابل با بیان اینکه محصلان نهادهای علمی کشور از استعداد و توانائی بلند برخوردار می‎باشد گفت، هر فرد که بیشتر تلاش نماید، می‎توانند با بکار بردن توانای‎ها و داشته علمی شان یک کار خارق العاده و عالی را انجام دهند. موصوف خلق اپلکیشن یاد شده توسط ارجمند غلام حسین جویا یکتن از محصلان این پوهنتون را جهت بهبود مهارت‎های مطالعه مفید و اثرگذار خوانده، از سایر محصلان این نهاد نیز خواست که با بکار گیری این میتود و اپلکیشن خلق شده توانائی مطالعه و سطح تخصصی شانرا بلند برده و از طریق بلند بردن دانش مسلکی شان به اجرای همچون کارهای عالی بپردازند.

این نمایشگاه رسماً با قطع نوار توسط رییس پوهنتون کابل و سایر اشتراک کنندگان افتتاح گردید. قرار است این نمایشگاه به مدت دو روز دیگر نیز در پوهنتون کابل در کنار پوهنحی هنرهای زیبا ادامه داشته باشد.