فراغت «26» تن محصلان، از دیپارتمنت کار اجتماعی پوهنځی روانشناسی و علوم تربیتی پوهنتون کابل

پوهنځی روانشناسی و علوم تربیتی پوهنتون کابل، دومین دور فارغان دیپارتمنت کار اجتماعی را که تعداد شان به «26» تن میرسد به جامعه تقدیم نمود.  جشن فارغ التحصیلی این دور فارغان، روز دو شنبه مؤرخ«2» ثور سال روان، با حضور محترم پوهنمل دکتور محمد نعیم عظیمی معاون امور علمی و سرپرست ریاست پوهنتون کابل، محترم غلام حیدر جیلانی معین اجتماعی وزارت کار و امور اجتماعی، محترم پوهنوال ستارالدین صدیقی رییس پوهنځی روانشناسی و علوم تربیتی، نمایندگان دفتر محترم «UNICEF»، «Warchild Canada» و «Save The Children»، استادان، کارمندان،  فارغان و خانوادههای آنان در تالار مرکزی این پوهنتون برگزار گردید.

در این مراسم، محترم پوهنمل دکتور محمد نعیم عظیمی معاون امور علمی و سرپرست ریاست پوهنتون کابل به نمایندگی از رهبری این پوهنتون، حضور و تشریف‎آوری تمام اشتراک کنندگان را در این برنامه خیر مقدم گفته و از حضور شان در این جشن خجسته اظهار خرسندی نمودند. معاون امور علمی پوهنتون کابل، ضمن آنکه در مورد برنامههای کمی و کیفی این پوهنتون صحبت نموده اضافه داشت، رهبری این نهاد علمی پیوسته در صدد آن بوده است که تمام برنامه‏های علمی خویش را بر وفق کار فرمایان و نیازمندی جامعه ایجاد نماید که دیپارتمنت کار اجتماعی پوهنځی روانشناسی و علوم تربیتی نیز به اساس نیازهای جامعه تشکیل گردیده و تا اکنون دو دوره از فارغان را در خدمت مردم و جامعه قرار داده است.

برعلاوه، آقای عظیمی از ایجاد برنامۀ ماستری دیپارتمنت کار اجتماعی در سطح پوهنتون کابل نیز خبر داده، از محصلان فارغ شده خواست که به مقطع تحصیلی لیسانس اکتفا نکرده، تلاش بدارند تا در مدارج بالای علمی( ماستری و دکتورا) دست یافته و مصدر خدمت به مردم و کشور خویش قرار گیرند.

محترم عظیمی مرحله پیشرفت و بالندگی نهادهای علمی را به پایه‎های تحقیق دانسته، از تمام استادان، محققان و محصلان پوهنتون کابل خواست که نگرش تحقیقی را دنبال نموده، خویش را به فرهنگ تحقیق وفق دهند تا باشد هویت تحصیلات عالی و پوهنتونها را احیا بخشند. معاون امور علمی پوهنتون کابل ضمن آنکه فراغت محصلان را به آنان، فامیلهای معزز شان و استادان محترم مربوطه تبریک گفته، از حمایت‎ها و کمک‎های همه جانبۀ تمام ادارات همکار  تشکر و قدردانی به عمل آوردند.

  سپس، محترم پوهنوال ستارالدین صدیقی رییس پوهنځی روانشناسی و علوم تربیتی پوهنتون کابل  حضور و تشریفآوری مهمانان و  اشتراک کنندگان برنامه را خیر مقدم گفته اضافه داشتند، دیپارتمنت کار اجتماعی یکی از رشته نو تأسیس در چارچوب پوهنځی روانشناسی و علوم تربیتی پوهنتون کابل می‏باشد که این دیپارتمنت به اساس نیاز سنجی‎های جامعه و بازار کار ایجاد شده است.

محترم صدیقی هدف از ایجاد این رشته را ارائه خدمات اجتماعی و درک آسیب‎های اجتماعی عنوان کرده و ساحۀ فعالیت آنرا بالای تمام اقشار جامعه به ویژه اطفال و نو جوانان کشور یاد نمودند. رییس پوهنځی روانشناسی و علوم تربیتی فراغت محصلان را از دیپارتمنت کار اجتماعی تبریک گفته، از کمک‏ها و حمایت‎های مطلوب و کُلی  تمام ادارات ملی و بین‎المللی با آن دیپارتمنت ابراز تشکر و سپاس نمودند.  

در همین حال، محترم غلام حیدر جیلانی معین اجتماعی وزارت کار و امور اجتماعی، محترم خدیجه محمدی نماینده دفتر Warchild Canada همچنان مسئول محترم دفتر e Children Save Th  ضمن یاد آوری از برنامه‎ها و فعالیت‎های ادارات شان، فراغت محصلان را از دیپارتمنت کار اجتماعی پوهنځی روانشناسی و علوم تربیتی پوهنتون کابل تبریک  و تهنیت عرض نموده و آنها را جهت خدمت ګذاری به کشور تشویق نمودند.

در اخیر برنامه، محصلان فارغ شده تصدیق نامههای فراغت شانرا از سوی هیأت  رهبری پوهنتون کابل، پوهنځی روانشناسی و علوم تربیتی و سایر مهمانان بدست آوردند.