دومین سمینار«فزیک بدون سرحد» در پوهنتون کابل برگزار شد

ریاست پوهنتون کابل و پوهنځی فزیک افتخار دارد که دومین سمینار بین‎المللی«فزیک بدون سرحد» را روز یکشنبه مؤرخ اول ثور سال روان، با حضور محترم پوهنمل دکتور محمد نعیم عظیمی معاون امور علمی و سرپرست ریاست پوهنتون کابل، محترم پوهاند زلمی احمدزی رییس پوهنځی فزیک، محترم خانم Kata Shawa کواردیناتور عمومی برنامۀ "فزیک بدون سرحد"، تعداد از روسای محترم پوهنځی‏ها، شماری از محققین داخلی و خارجی، استادان و محصلان پوهنتون کابل در ادیتوریم مرکزی این نهاد علمی برگزار نمود.  

این سمینار که به هدف معرفی مفاهم بنیادی در فزیک انرژی بالا و شناخت اشتراککنندگان از مفاهم اولیه ابعاد مختلفه فزیک تدویر یافت بود، در آغاز، محترم پوهاند زلمی احمدزی رییس پوهنځي فزیک حضور و تشریف‎آوری اشتراک کنندگان برنامه را خیرمقدم گفته، در مورد برنامهها و فعالیتهای آن پوهنځي صحبت نموده و از حمایت همه‎جانبه ریاست پوهنتون کابل و نهادهای همکار در قسمت برگزاری این برنامه تشکر و قدردانی به عمل آوردند.  

متعاقباً، محترم پوهنمل دکتور محمد نعیم عظیمی معاون امور علمی و سرپرست ریاست پوهنتون کابل، ضمن آنکه حضور و تشریف‌آوری همه اشتراک‌کنندگان را در این برنامه علمی، خوش‌آمدید گفته، از رهبری پوهنځی فزیک، استادان آن پوهنځی  و ادارات همکار بخاطر تدویر این سمینار بااهمیت ابراز تشکر و قدرانی نمودند. معاون امور علمی پوهنتون کابل تدویر این‌گونه برنامه‌های علمی و پژوهشی را بخاطر ارتقای ظرفیت محصلان و محققان مهم یاد کرده و آنرا یکی از مسئولیت‎های عمده پوهنتون‎ها و نهادهای علمی برشمردند.

آقای عظیمی افزود، رهبری پوهنتون کابل همواره در صدد تغییر وضعیت کیفی در سطح این نهاد علمی بوده و می‎خواهد که هویت پوهنتون را از رهگذر فعالیت‎های علمی و تحقیق خویش احیا نماید. در همین حال، محترم عظیمی در مورد وظایف و نقش پوهنتون‎ها در جامعه صحبت کرده گفت، نهادهای علمی باید از طریق تدریس و تحقیقات پیرامون مسائل علمی و جامعه ادای مسئولیت نماید که پوهنتون کابل نیز به عنوان نهاد کهن در کشور همواره به همچون موارد و مسائل پرداخته است.  

در فرجامین سخنانش معاون امور علمی پوهنتون کابل از برگزارکنندگان و همکاران بین‌المللی در قسمت راه‌اندازی این برنامه ابراز تشکر و قدرانی کرده، از سایر پوهنځي‏ها نیز خواست، که در تدویر  این چنین برنامه‏ها تلاش ورزند.

در این برنامه، محترمه Kata Shawa کواردیناتور عمومی برنامۀ «فزیک بدون سرحد»، محترم پوهنیار بکتاش امینی استاد پوهنځي فزیک و نمایندۀ افغانستان در CERN و ICTP  و شماری دیگر از دانشمندان و محققان نیز پیرامون اهمیت و ارزش این گونه سمینارها صحبت کرده، ابراز امیدواری کردند، که اشتراک‌کنندگان بتوانند از این برنامه استفاده بهینه نمایند.

قابل یادآوری است که افتتاحیۀ سمینار علمی بین‎المللی تحت عنوان «فزیک بدون سرحد» در ادیتوریم مرکزی این نهاد تدویر یافته و ارایۀ سمینارها بعد از ختم افتتاحیه در پوهنځی فزیک برای چهار روز ادامه خواهد یافت.