اتحادیۀ پوهنتون‎ها و مؤسسات تحصیلات عالی افغانستان ایجاد می‎شود.

مسئولان نهادهای علمی کشور در یک نشست که با ابتکار ریاست پوهنتون کابل در تالار شورای علمی این پوهنتون، به تاریخ 28 حمل سال روان صورت گرفته بود، از آغاز یک حرکت به منظور ایجاد اتحادیۀ پوهنتون‎ها و مؤسسات تحصیلات عالی دولتی در سطح کشور خبردادند.

جلالتمآب محترم پوهنمل حمیدالله فاروقی رییس پوهنتون کابل و وزیر مشاور رییس جمهور در امور تحصیلات عالی که یکی از حمایت کنندگان اصلی در قسمت ایجاد اتحادیۀ پوهنتون‎ها و مؤسسات تحصیلات عالی در کشور می‎باشد، ایجاد این اتحادیه را جهت منسجم نمودن فعالیت‎ها و فرصت مناسب برای رفع نیازمندی‎های پوهنتون‏ها یاد کرده و تشکیل آنرا در این برهۀ از زمان، یکی از نیازهای اساسی جامعه و نظام دیموکراتیک کشور یاد نمودند.

آقای فاروقی گفت، پوهنتون‎ها همواره در عرصه وارد آوردن تغییرات کمی و کیفی تلاش می‎نماید و ایجاد این سازمان باعث می‎گردد که گام‎های سریع‎تر و اثربخش‎تری را در راستای تحقق اهداف پوهنتونی خویش برداریم. موصوف انگیزه و نگرش اصلی ایجاد این اتحادیه را همانا نائل شدن به اهداف علمی و پوهنتونی عنوان کرده، از روسا و معاونان علمی پوهنتون‎ها و مؤسسات تحصیلات عالی خواست که در این زمینه گام‎‎های عملی و سریعی را بردارند تا باشد که رشد چشم‎گیری را در عرصه وارد آوردن تغییرات کمی و کیفی در نهادهای علمی و اکادمیک کشور داشته باشیم.

در این نشست که معاونان محترم پوهنتون کابل و اکثریت روسا و معاونان محترم علمی پوهنتون‎ها و مؤسسات تحصیلا عالی دولتی کشور نیز حضور داشتند، محترم پوهنیار محمد رضا فرزام معاون مالی و اداری پوهنتون کابل مسوده  اساسنامۀ اتحادیه را به خوانش گرفته، نظریات و پیشنهادات حاضرین جلسه را دریافت کردند.

روسا و معاونین محترم نهادهای تحصیلات عالی دولتی در کشور از این طرح ریاست پوهنتون کابل مبنی بر ایجاد اتحادیه پوهنتون‎ها و مؤسسات تحصیلات عالی کشور استقبال کرده و از ریاست پوهنتون کابل در این راستا تشکر و قدردانی به عمل آوردند. حاضرین جلسه موضوعات شامل در اساسنامه را به کنکاش گرفته، نظریات تکمیلی و علمی شانرا بخاطر نهائی سازی آن شریک ساختند.

در فرجام، نظریات و پیشنهادات ارائه شده از جانب اعضای جلسه بخاطر نهائی سازی این اساسنامه اخذ گردیده و تعدیلات لازم در مسوده اساسنامه وارد و در پرنسیپ مورد تصویب و تائید اعضای جلسه قرار گرفت. قرار شد بعد از مدت ده روز دوران موقت اتحادیه پس از دریافت نظریات تکمیلی و تائیدی هئیت های رهبری پوهنتون‎های یاد شده و سایر پوهنتون‎های محترم که در جلسه  حضور نداشتند، مسوده اساسنامه را غرض طی مراحل به مراجع مسئول ارجاع و آنرا نهائی سازند. بر وفق مندرجات اساسنامه و تصویب اعضای حاضر، دفتر مرکزی اتحادیه در داخل پوهنتون کابل خواهد بود.

همچنان درپایان جلسه تحسین نامه هایکه ازجانب پوهنتون کابل برای روسا ومعاونین پوهنتون ها ویکعده کارمندان پوهنتون که دراشتراک وبرگذاری سمینار علمی و گفتمان صلح وحل منازعه زحمت فراوان رامستقبل شده وهمکاری همه جانبه نموده بود توسط رهبری پوهنتون کابل به آنها اهدا گردید.