امضأ تفاهم نامه‎های همکاری میان پوهنتون کابل، پکتیا، غزنی و موسسۀ تحصیلات عالی زابل

به منظور تحکیم روابط و همکارهای علمی میان نهادهای علمی کشور و استفاده از ظرفیتها و تجربیات طرفین، تفاهم‎نامۀ به همین منظور امروز چهار شنبه مؤرخ 28 حمل سال روان میان پوهنتون‎ کابل، پکتیا، غزنی و موسسۀ تحصیلات عالی زابل عقد گردید. در  تفاهمنامه‎های یاد شده جزئیات همکاریها و مسئولیت‎های این نهاد ها تذکر یافته و هر نهاد ملزم به اجرای مواد توافق نامها می‎باشد.

این تفاهم‎نامه ها میان محترم پوهنمل حمیدالله فاروقی رییس پوهنتون کابل و وزیر مشاور رییس جمهور در امور تحصیلات عالی و روسای محترم پوهنتون‎های پکتیا، غزنی و موسسۀ تحصیلات عالی زابل امضأ گردید.

مسئولین و رهبری نهاد‎های متذکره  از عقد این تفاهم نامه‎ها اظهار خرسندی کرده و روسای نهادهای علمی پکتیا، غزنی و زابل از حمایت‎های همه جانبه رهبری پوهنتون کابل منحیث نهاد علمی کهن در کشور،  در راستای تقویت روابط و انجام کارهای مشترک علمی- تحقیقی میان آن پوهنتون‎ها، تشکر و سپاس نمودند.

در مراسم امضای این تفاهم‎نامهها محترم پوهنمل دکتور محمد نعیم عظیمی معاون امور علمی پوهنتون کابل و شماری از معاونان محترم امور علمی پوهنتون‏های شامل تفاهم‎نامه و کارمندان پوهنتون کابل نیز حضور داشتند.