راه بیرون رفت از عقب ماندگی و اساس تعالی، بالندگی و پویایی جامعه در تأمین صلح پایدار وابسته می‎باشد.

این مطلب را محترم پوهنمل دکتور محمد نعیم عظیمی معاون امور علمی پوهنتون کابل، در دومین روز مراسم گفتمان علمی صلح و حل منازعه که روز سه شنبه مؤرخ 27 حمل سال روان با اشتراک جلالتمآب محترم پوهنمل حمیدالله فاروقی رییس پوهنتون کابل و وزیر مشاور رییس جمهور در امور تحصیلات عالی، مولوی پیرمحمد روحانی رییس اسبق پوهنتون کابل، روسا و معاونین محترم پوهنتون های ولایات و مرکز، معاونان محترم پوهنتون کابل، روسای محترم پوهنحیها، استادان، نمایندگان محترم اداره امور ریاست جمهوری، اعضای محترم شورای عالی صلح، شماری از شخصیتهای علمی و فرهنگی،کارمندان و محصلان پوهنتون  در این نهاد علمی تدویر یافته بود، بیان داشت.

محفل اختتامیه برنامۀ متذکر به ساعت 2:00 بعد از ظهر روز دوم،  پیرامون نتایج و برآیند ارائه مقالات و پنل‎های هفت گانۀ گفتمان علمی صلح و حل منازعه که در ادیتوریم مرکزی پوهنتنون راه اندازی شده بود، محترم پوهنمل دکتور محمد نعیم عظیمی معاون امور علمی پوهنتون کابل در مورد انگیزۀ تدویر این گفتمان علمی- فرهنگی و اهمیت صلح در کشور صحبت نموده، تعالی و پیشرفت جامعه و ملت را وابسته در تأمین صلح پایدار اعلام داشتند. موصوف تصریح داشت که بیش از 40 سال است که کشورما در آتش جنگ می‎سوزد. هر روز بیشتر از دیروز شعلۀ این جنگ ناخواسته و تحمیل شده بر ملت افغانستان از آتشکدۀ ظلمت و تاریکی زبانه کشیده و از مردم بی گناه این کشور قربانی می‎گرد. آقای عظیمی از امیدواری های تازۀ پروسه صلح نیز یادآور شده گفت، پس از سالهای مدید و برای اولین بار، نهال روزنۀ امید برای رسیدن به یک صلح پایدار جوانه میزند و می‎باید از آن به عنوان یک فرصت سیاسی برای تأمین رفاه کشور استفاده کرد. در همین رابطه پوهنتون کابل این فرصت را محترم شمرده در کنار پیشبرد وظایف و مسئولیت‎های خویش مصمم گردید که این بار، صدای صلح از رهگذر یک نقد تئوریکی و اجرایی از گلوی اکادمیون و دانشمندان کشور با گردانندگی و میزبانی این پوهنتون بلند شود.

معاون امور علمی پوهنتون کابل اضافه داشت، این نهاد علمی به عنوان کهن‎ترین نهاد علمی در کشور  این را وجیبۀ ملی خود میداند تا در کنار انجام وظایف و مسئولیت های تدریس و ارائه خدمات  تحصیلی، در سایر برنامه‎های ملی نیز سهیم گردید ه و در آن راستا انجام مسئولیت نماید.

محترم عظیمی ضمن آنکه نیتجه گزارشات و نظریات دانشمندان و محققین در برنامه ارائه مقالات علمی و پنل‎ها را ارائه کرده، از تمام آنانکه نظریات جامع و مفید شانرا در این گفتمان علمی شریک ساختند  همچنان از تمام دست اندرکاران و حمایت کنندگان این برنامه تشکر و سپاس به عمل آوردند.

قابل تذکر است که در قبل از ظهر این گفتمان، اشتراک کنندگان و مدعوین برنامه در هفت پنل نشست جداگانه از جمله پنل‎های صلح و برابری جنسیتی، صلح و اقتصاد، صلح و هنر، صلح و جامعه مدنی، صلح و انتخابات، صلح و مردم سالاری و پنل صلح و حکومتداری که در پوهنحی های علوم اجتماعی و هنرهای زیبا تدویر یافته شده بود، حضور یافته و موضوعات شامل پنل‎ها را به بحث و کنکاش گرفتند.

 در پنل‎های یاد شده، اشتراک کنندگان سوالات و پیشنهادات شانرا به آدرس اعضای پنل تقدیم داشته که از جانب رییس و سایر اعضای پنل پاسخ های شانرا در یافت نمودند.

جلالتمآب محترم پوهنمل حمیدالله فاروقی رییس پوهنتون کابل  و وزیر مشاور رییس جمهور در امور تحصیلات، در حالیکه محترم عارف رحمان سفیر کشور اندونیزیا نیز با ایشان همراه بود، در پنل‎های هفت گانه حضور یافته، ضمن تشکر و سپاس از حضور و اشتراک فعال تمام حاضرین در پنل، نظریات و بحث‏های ارائه شده از جانب رییس و اعضای پنل‎ها را ارزشمند یاد نمودند. آقای فاروقی مباحث ارائه شده در پنل‎ها را برای تقویت برنامه‎های صلح کشور مفید و مؤثر یاد کرده، گفت،  نظریات مشترک تمام اشتراک کنندگان این گفتمان را منحیث راهکار و نقشۀ راه،  با مسئولان حکومت و دیگر ادارات سکتوری معطوف و دست اندرکاران  پروسه صلح شریک میسازند.

از سوی هم سفیر محترم کشور اندونیزیا نیز موضوعات شامل بحث در پنل‌ها را مهم خوانده و تلاش‎های رهبری دولت و نظریات اشتراک کنندگان این گفتمان علمی را در جهت تأمین صلح در کشور افغانستان برجسته و مهم یاد کرد و از ریاست پوهنتون کابل بابت راه اندازی این برنامه مهم و دعوتی که از دوستان بعمل آمده بود ابراز قدردانی و امتنان نمود.

در فرجام، گفتمان دو روزۀ علمی- فرهنگی صلح و حل منازعه  با توزیع تندیس صلح و توزیع تحسین نامه‎ها برای اعضای پنل، ارائه کننده‎گان مقالات،  اعضای شورای فرهنگی، اعضای اتحادیه محصلان، مسئولان امنیتی پوهنتون کابل و سایر دست اندرکاران این برنامه پایان یافت.