500 اصله نهال زینتی در همکاری با واحد خاص دستیار مقام ریاست جمهوری اسلامی افغانستان در محوطه پوهنتون کابل غرس شد.

ریاست پوهنتون کابل و اتحادیه محصلان این نهاد در همکاری و هماهنگی با واحد خاص دستیار مقام ریاست جمهوری اسلامی افغانستان، به هدف ايجاد فضای سبز و مناسب برای محصلان و  جلوگیری از آلوده شدن هوا «500» اصله نهالهای غیرمثمر و زینتی را در ساحات پوهنتون کابل غرس نمودند. برنامۀ که به همین مناسبت روز چهار شنبه مؤرخ 21 حمل سال روان در جوار تعمیر تدریسی پوهنځی فارمسی این پوهنتون تدویر شده بود، جلالتمآب محترم پوهنمل حمیدالله فاروقی رییس پوهنتون کابل و وزیر مشاور رییس جمهور در امور تحصیلات عالی، روسای محترم پوهنځی‎ها، نماینده‎گان محترم دفتر واحد خاص دستیار مقام ریاست جمهوری، رییس شورای فرهنگی، رییس اتحادیه محصلان، استادان، کارمندان و محصلان حضور داشتند.

در این مراسم، رییس پوهنتون کابل و وزیر مشاور رییس جمهور در امور تحصیلات عالی، ضمن عرض تبریکی فرا رسیدن فصل بهار و جنش طبیعت خدمت تمام مردم جامعه،  در مورد اهمیت محیط زیست سالم و غرس نهال صحبت کرده و پرداختن به ارزش‎های محیط زیستی را از مسئولیت‎های هر فرد جامعه و محصلان پوهنتون ها یاد نمودند. آقای فاروقی با بیان اینکه بحث سرسبزی از لحاط محیط زیستی از جمله ضروریات اجتناب نا پذیر زندگی بشر می‎باشد، گفت، جهان کنونی با تحدیدات جدی محیط زیستی مواجه بوده که همواره حیات انسان های کرۀ زمین  را تحدید می‎نماید.

موصوف بحث آگاهی‎دهی، کمپاین ‎ غرس نهال و ایجاد فضای سبز را یگانه وسیله خوب جهت تغییر فرهنگ و مبارزه با آلودهگی محیط زیستی یاد کرده و همیشه در جهت تقويت و گسترش فرهنگ نهال شانی و ایجاد فضای سبز در این نهاد علمی تأکید داشته است.

محترم فاروقی از تلاشهای دولت جمهوری اسلامی افغانستان در امر سرسبزی کشور و سایر برنامههای شان تشکر کرده، در ضمن از برنامههای اتحادیه محصلان پوهنتون کابل در راستای ایجاد فضای سبز، مبارزه با آلوده گی محیطی و تقویت روحیه همکاری استقبال نموده، از آنان و تمامی مردم جامعه خواست که با مسئولیت‎پذیری کامل در امر سرسبزی، احیای مناطق سبز و سایر برنامههای سالم سازی محیط زیست تلاشهای مستمر داشته باشند.  وی همچنان خاطر نشان ساخت که این چهارمین برنامه غرس نهال طی یکماه گذشته در پوهنتون کابل است.

 در ادامه، محترم داکتر جمشید رسا، محترم ظاهر معین دست‎یار رییس جمهوری اسلامی افغانستان و محمد جاوید فاروس رییس اتحادیه محصلان پوهنتون کابل، پیرامون مسئولیت پذیری افراد جامعه، اهمیت نهال شانی و ایجاد فضای سبز  در کشور و نهادهای اکادمیک صحبت کرده و نهال‏ شانی را در امر سرسبزی و آبادانی کشور مهم و با ارزش یاد کردند.

دست‎یار رییس جمهور  از برنامه‎‎های دولت جمهوری اسلامی افغانستان پیرامون غرس نهال‎ها و سایر موارد نیز یادآور شده، گفت که آن اداره تاهنوز بیشتر از یک میلیون درخت را به کمک مردم و دولت تحت نام «غرس نهال صلح» در ساحات مختلفه کشور کاشته است و رهبری دولت تأکید بر تقویت منابع طبیعی و سایر ارزش‎های محیط زیستی دارند تا باشد که صلح پایدار در کشور ما تأمین گردد.

سپس، اشتراک کنندگان به غرس نهال‎ها پرداخته و برای آبادانی و سرسبزی کشور دعا نمودند.