غرس بیش از 150 نهال در اطراف پوهنځي روانشناسی و علوم تربیتی پوهنتون کابل در همکاری با ریاست محیط زیست ولایت کابل

امروز سه شنبه تاریخ 20 حمل سال روان، ریاست پوهنتون کابل در هماهنگی با ریاست محیط زیست ولایت کابل، بیش از 150 نهال  زینتی را در اطراف پوهنځي روانشناسی و دیگر ساحات پوهنتون کابل، کاشتند. 

این برنامه که توسط ریاست محیط زیست کابل و در هماهنگی با پوهنحی روانشناسی و علوم تربیتی تنظیم شده بود، سومین برنامه کاشت نهال در داخل پوهنتون کابل به شمار می‎رود. ریاست پوهنتون کابل با توجه به اهمیت محیط زیست، رسالت خود میداند تا در هماهنگی با نهادهای همکار، بر علاوه کاشت درختان جدید، در عرصه افزایش سطح آگاهی محصلین و جامعه در مورد پیامدهای ناگوار عدم توجه به محیط زیست، برنامه های متعددی را روی دست گیرد.

در این مراسم، محترم پوهنیار محمد رضا فرزام معاون مالی و اداری پوهنتون کابل، محترم محمد کاظم همایون  رییس محیط زیست ولایت کابل، محترم پوهنوال ستارالدین صدیقی رییس پوهنځي روانشناسی و علوم تربیتی، یک تعداد استادان، محصلان و کارمندان حضور داشتند.

محترم پوهنیار محمد رضا فرزام به نمایندگی از رهبری پوهنتون کابل  صحبت نموده و از ریاست محترم محیط زیست ولایت کابل سپاسگذاری و امتنان نمودند. ایشان در مورد بحران محیط زیستی در افغانستان و عدم توجه به پیامدهای ناگوار تخریب محیط زیست صحبت نموده و افزایش آگاهی محصلین و جامعه در این مورد را یکی از مهم ترین فکتورهای حمایت از محیط زیست دانستند. وی در ادامه صحبت هایش از آمادگی پوهنتون کابل برای دایر نمودن برنامه های دیگر جهت افزایش آگاهی مردم با ریاست محترم محیط زیست کابل و تمام نهادهای فعال در این زمینه سخن گفته و از این نهاد ها دعوت کردند تا برنامه های متعددی را در رابطه با محیط زیست روی دست گیرند.

 هم چنین محترم پوهنوال ستارالدین صدیقی رییس پوهنځي روانشناسی و علوم تربیتی و محترم پوهنوال خلیل الرحمن سروری استاد آن پوهنځي در مورد اهمیت محیط زیست پاک بالای روان افراد و جامعه صحبت نموده و خاطر نشان ساختند که روان سالم در یک جامعه وابسته به محیط زیست سالم است. آنها تأکید کردند که تنها کاشت نهال راه حل برای حمایت از محیط زیست نبوده، بلکه نگهداری از درختان و تلاش در راستای پاک نگهداشتن محیط زیست از جمله فعالیت‎های اند که میتوانند زمینه را برای ایجاد محیط زیست سالم فراهم سازد.

در اخیر بعد از افتتاح رسمی برنامه، اشتراک کنندگان با کاشت نهال‎های جدید برای صلح و آبادانی کشور دعا نموده و از همه مردم تقاضا نمودند تا در راستای پاک نگهداشتن محیط زیست کوشا باشند.