اشتراک جلالتمآب محترم رئیس پوهنتون کابل و وزیر مشاور رییس جمهور در امور تحصیلات عالی، در سیمینار علمی ـ فرهنگی بین المللی «علامه سید جمال الدین افغانی علمبردار آزادی و تجدد».

سمینار بین المللی علمی- فرهنگی، "علامه سید جمال الدین افغان علم بردار آزادی و تجدد " که بتاریخ 18 حمل سال روان، از سوی وزارت اطلاعات و فرهنگی در باغ بابر شهر کابل تدویر یافته بود، در آن جلالتمآب محترم پوهنمل حمیدالله فاروقی رییس پوهنتون کابل و وزیر مشاور رییس جمهور در امور تحصیلات عالی، شماری از دانشمندان و محققین کشورهای افغانستان و مصر و هئیت های محترم دیپلوماتیک یکعده کشورها و سازمان ها نیز حضور داشتند.

محترم فاروقی که به نمایندگی از پوهنتون کابل در این سمینار اشتراک ورزیده بودند، در مورد اندیشه‎ها، افکار، کارکردها و خدمات این مرد فرزانه و مبارز سخن گفته و خدمات این دانشمند بزرگ را که  در طول دوران حیات مبارکش برای مردم مشرق زمین به ویژه مسلمانان و انسان‎های مظلوم و در بند کشیده انجام داده اند، ارزنده  و با ارزش یاد کردند.

رییس پوهنتون کابل بیان داشت، سید جمال الدین افغانی در سراسر حیات پر بار خود؛ چه زمانی که در وطن آبایی اش افغانستان بود و چه زمانی که در بیرون از کشورش بسر می برد، به فکر اوضاع سرزمینش بود و در همین مورد سفرهای متعدد را  به کشورهای مختلف جهان داشتند. سید جمال الدین افغانی خود را تنها مربوط به افغانستان نمی دانست، بلکه او خود را انسانی می دانست که در آن عصر به امر مبارزه علیه استبداد و استعمار، رسالت جهانی داشت.

به گفته محترم فاروقی سید؛  با علاقه زیادی که به سرنوشت ملت و کشورش افغانستان داشت، اولین کتاب خود را بنام (تاریخ الافغان) به عربی نوشت که بیانگر جریانات تاریخی و نگرش های فکری وی در قضایای افغانستان بود. وی از جمله مبارزان و سیاستمداران بزرگ جهان می‎باشد که با جدیت و تدبیر در مسیری که مشتاقانه برگزیده بود گام بر می‎داشت و از هر فرصتی برای خودباوری وبیداری مردم مشرق زمین بویژه مسلمانان استفاده می‎کرد.

با این حال، آقای فاروقی افزود، سید جمال الدین افغانی روح مقاومت و مبارزه را علیه استبداد سلاطین محلی و غلامی استعمارخارجی در وجود مسلمانان دمید و پرچم فداکاری و جانبازی را در راه وطن در دل های شان برافروخت. ایشان، آزادی را نعمت بزرگی برای بشر می‎شمرد که با هیچ نعمت دیگری قابل مقایسه نمی‎دانست و برای حصول استقلال و آزادی،   رنج ها و مشقات سنگین را متحمل گردید.

محترم فاروقی با اشاره به اینکه سید جمال الدین افغانی به اسلام باورمندی خاصی داشت و معتقد بود که این دین کامل الهی، همه نیازمندی های معنوی  و مادی بشر را برآورده می سازد.  سید، خرافات  را خطر جدی برای مسلمانان میدانست و برعلیه خرافات که بر اثر جهل و نا اگاهی عده یی، رنگ دینی یافته بود مبارزه جدی نمود.  


رییس پوهنتون کابل ابراز داشت، مطالعه که از زندگی این مرد بزرگ صورت گرفته طوری برداشت می‎گردد که همه عمرش را برای اصلاح اندیشه ها و افکار مردم مشرق زمین بخصوص مسلمانان صرف کرده و ایشان با سفرهای متعدد به کشورهای مختلف از جمله هند، مصر، ایران و ترکیه و سایر کشورهای جهان داشت، مردم را به بیداری وهویت طلبی دعوت می‎کرد.

از جانب دیگر، به گفته محترم فاروقی این دانشمند بزرگ کشور به مردم پیام هایش را گاهی از طریق خطبه‎ها و سخنرانی‎های آتشین، گاهی هم از طریق نوشته هایش می رساند.خطابه های آتشین سید و نوشته های الهام بخش او مردم را برعلیه استعمار و استبداد بر می‎انگیخت که در همین مورد استعمار انگلیس و فرانسه می کوشیدند تا از تجمع مردم پیرامون سید جلوگیری کنند.
 
در اخیر آقای فاروقی از  برگزار کنندهگان این سیمینار با اهمیت علمی- فرهنگی پیرامون شخصیت و کارنامه های "علامه سید جمال الدین افغان علم بردار آزادی و تجدد" ابراز قدر دانی و امتنان نموده، برای همه رهروان افکار و مکتب آن شخصیت و دانشمند بزرگ موفقیت هر چه بیشتری را آرزومند نمودند.

همزمان با آن چند تن از دانشمندان و محققین دیگر نیز پیرامون  ابعاد شخصیت و کارنامه‎های سید جمال الدین افغان صحبت کرده و از وزارت اطلاعات و فرهنگ بنابر تدویر این سمینار علمی و تحقیقی تشکر و سپاس نمودند.

قابل تذکر است که "علامه سید جمال الدین افغان علم بردار آزادی و تجدد"عمر پر بار خود را  برای  بیداری مردم  مشرق زمین سپری کرد، شکنجه ها و توهین‎های زیادی را از طرف حکام فاسد و وابسته گان استعمار متحمل گشت و با دلی مملو از اسلام خواهی در زندان استانبول ترکیه در9 مارچ 1897 چشم از جهان فروبست و در استانبول دفن گردید. تابوت سید جمال الدین افغانی در 10  اکتوبر 1946 م که مصادف است با 18 میزان 1327 خورشیدی به کابل انتقال داده شد و در گوشه از محوطه پوهنتون کابل به خاک سپرده شد.