رییس پوهنتون کابل و وزیر مشاور رییس جمهور در امور تحصیلات عالی از لیلیه ذکور این پوهنتون دیدن به عمل آورد.

جلالتمآب محترم پوهنمل حمیدالله فاروقی رییس پوهنتون کابل و وزیر مشاور رییس جمهور در امور تحصیلات عالی، روز چهار شنبه مؤرخ 14 حمل سال روان از لیلیه ذکور این پوهنتون دیده نموده، با دعوت شونده‎گان و مهمانان پنجمین دور کنفرانس ملی ترویج زراعتی که از سوی وزارت زراعت، آبیاری و مالداری در شهر کابل برگزار شده بود، ملاقات کردند.

مهمانان دعوت شده به اساس توافقات قبلی میان جلالتمآب محترم پوهنمل حمیدالله فاروقی رییس پوهنتون کابل و وزیر مشاور رییس جمهور در امور تحصیلات عالی و جلالتمآب محترم نصیراحمد درانی وزیر زراعت، آبیاری و مالداری در لیلیه ذکور جابجا شده بودند.

در پیوست این موضوع، ملاقات که محترم حشمت الله غفوری معین وزارت زراعت، آبیاری و مالداری با رییس پوهنتون کابل در مورد تهیه جای برای مدعوین کنفرانس داشت، ایشان در مورد کنفرانس ملی ترویج زراعتی مفصلاً معلومات ارائه داشته و از رییس پوهنتون تقاضا برد که تعمیر لیلیه مرکزی پوهنتون کابل را که تاهنوز در اختیار محصلان قرار نگرفته است، بخاطر پذیرائی از مهمانان دعوت شده در اختیار آنان قرار داده، تا باشد مهمانان در طول مدت کنفرانس در آن محل اقامت داشته باشند.

در این نشست که محترم پوهنیار محمد رضا فرزام معاون مالی و اداری پوهنتون کابل و شماری از منسوبان وزارت، آبیاری  و مالداری نیز حضور داشتند، رییس پوهنتون کابل و وزیر مشاور رییس جمهور در امور تحصیلات عالی با یادآوری از اینکه این پوهنتون یک نهاد ملی بوده و پیوسته سعی نموده امکانات و داشته هایش را در خدمت تمام ادارات دولتی و برنامه‎های ملی قرار دهد. چنانچه در گذشته هم این همکاری ها برای هماهنگی بیشتر و صرفه جوئی منابع و امکانات برای نهادهای دولتی صورت گرفته است.

 بدین منظور آقای فاروقی پیشنهاد مسئولان وزارت زراعت، آبیاری و مالداری را پذیرفته و بخاطر تدویر هرچه بهتر این کنفرانس وعده هرگونه همکاری را با آن اداره محترم سپردند. پس از توافق مسئولان این دو نهاد، دعوت شونده‎گان کنفرانس در لیلیه مرکزی پوهنتون حضور یافته و در طول مدت زمان کنفرانس را در آن محل بودوباش داشتند.

همزمان با اینکه دعوت شوندگان کنفرانس در لیلیه ذکور جابجا شدند، عصر همان روز رییس پوهنتون کابل و وزیر مشاور رییس جمهور در امور تحصیلات عالی در لیلیه حضور یافته، ضمن ملاقات و دیدار با آنان از ایشان در مورد جای و مکان شان جویای احوال گردیدند.

آقای فاروقی در دیدارش با مدعوین کنفرانس، تدویر همچون کنفرانس های ملی در سکتور حیاتی زراعت را برای دهاقین با ارزش یاد کرده، ضمن ابراز آمادگی برای هرگونه همکاری، در همین رابطه به معاون مالی و مالی اداری پوهنتون هدایت سپرد تا در زمینه با هماهنگی مقامات وزارت زراعت، آبیاری و مالداری آمادگی‎ها و تدابیر  لازم را اتخاذ بدارند. 

مهمانان دعوت شدۀ کنفرانس در طول مدت که کنفرانس ادامه داشت، در لیلیه مرکزی پوهنتون بسر میبردند و آنان از پذیرائی ریاست پوهنتون کابل و وزارت زراعت، آبیاری و مالداری اظهار سپاس و تشکر نمودند.