ضرورت رعایت نظم و انضباط اجتماعی و فرهنگ تسامح و همکاری در نهادهای علمی و تحصیلی

نظم و انضباط اجتماعی و فرهنگی یکی از ضروریات جدی در نهادهای علمی و اکادمیک می‎باشد. دیدار که جلالتمآب محترم پوهنمل حمیدالله فاروقی رییس پوهنتون کابل و وزیر مشاور رییس جمهور در امور تحصیلات عالی، با مشارکت محترم پوهنیار محمد رضا فرزام معاون مالی و اداری و شماری از استادان و کارمندان این پوهنتون، با محصلین پوهنځی‎های ریاضی و فزیک این پوهنتون  به تاریخ 12 و 13 ماه حمل سال جاری داشت، رعایت نظم و انضباط اجتماعی و فرهنگی در نهادهای علمی را با اهمیت یاد نموده، رعایت از آنرا جز از  قاعده و اصول کاری در نهادهای علمی برشمردند و از محصلان خواست که در قسمت نهادینه سازی نظم و انضباط و فرهنگ تسامح، تلاش ورزند.

رییس پوهنتون کابل گفت که رعایت نظم و دسپلین در نهادهای علمی  در پیشبرد و تطبیق اهداف آموزشی مفید و مؤثر می‎باشد و رهبری پوهنتون کابل سعی ورزیده نهادهای مختلف چون شورای فرهنگی و اتحادیه محصلان را در چارچوب این اداره ایجاد نماید و به آنها صلاحیت و مسئولیت اجرائی بدهد تا باشد استادان، کارمندان و محصلان این نهاد بتوانند با حرکت‎های جمعی شان با استفاده از ظرفیت‎های خفتۀ که موجود است، در قسمت نهادینه شدن فرهنگ تسامح و همکاری و رعایت نظم و انضباط با اداره پوهنتون همکار باشند  و مسئولیت های شهروندی شانرا بحیث اعضای خانواده بزرگ پوهنتونی ایفا نمایند.

آقای فاروقی  با اشاره به فعالیت‎های علمی، فرهنگی و اجتماعی شورای فرهنگی و اتحادیه محصلان پوهنتون، کارکردهای آنانرا قابل وصف خوانده، از سایر محصلان پوهنتون خواست که در اتحادیه محصلان پوهنتون که به عنوان یک نهاد دیموکراتیک و منتخب در پوهنتون موجود میباشد، در کنار سایر محصلان و اعضای آن نهاد قرار گرفته و با تعهد و مسئولیت پذیری کامل در پیشبرد دروس و برنامه‎های پوهنتون بمثابه وظایف اصلی و شهروندی شان کارهای اثربخش را انجام دهند.

هم زمان با آن، آقای فاروقی سال جدید  و سمستر تحصیلی بهاری را خدمت تمام محصلان این پوهنتون تبریک گفته، بخاطر به تأخیر  شروع شدن دروس نسبت دادخواهی استادان نهادهای اکادمیک کشور ابراز نگرانی و تأسف کرده و از حوصله مندی و شکیبائی محصلان در ایام دادخواهی و تحصن اساتید گرامی ابراز تشکر و قدرانی نمودند. موصوف از رهبری پوهنځی‎ها و استادان این نهاد خواست تا ایام و دروس ضایع شده را در جریان سمستر به مشارکت محصلان عزیز جبران نمایند.

محترم فاروقی به خواسته‏ها و مشکلات استادان و محصلان نیز گوش فرا داده و بخاطر فراهم سازی زمینۀ آموزش بهتر و ارائه خدمات معیاری به هئیت رهبری پوهنځي‎ها، استادان و کارمندان این پوهنتون هدایات لازم و ضروری سپردند.