تلاش های رهبری پوهنتون کابل، بر ایجاد مرکز تحقیقات علمی معیاری در آن پوهنتون

ملاقات که جلالتمآب محترم پوهنمل حمیدالله فاروقی رییس پوهنتون کابل و وزیر مشاور رییس جمهور در امور تحصیلات عالی، قبل از ظهر روز سه شنبه مؤرخ 13 حمل سال 1398 با محترم سلطان عزیز مشاور ارشد برنامۀ اهداف انکشاف پایدار واحد حکومتی نهاد محترم UNDP در دفتر کارش داشت،  روی ایجاد مرکز تحقیقات علمی معیاری در پوهنتون کابل، چگونگی فعالیت و راه های پایداری آن خاصتاً برای مطالعات و بررسی های علمی اهداف توسعه پایدار( SDG) در کشور بحث و تبادل نظر نمودند.

محترم رییس پوهنتون کابل و وزیر مشاور رییس جمهور در امور تحصیلات عالی حضور و تشریفآوری آقای عزیز و همکار اش را به دفتر شان خیر مقدم گفته، در مورد فعالیت‎های مراکز تحقیقات علمی این پوهنتون صحبت کرده و موجودیت مراکز تحقیقی معیاری  را در نهادهای علمی و اکادمیک با اهمیت و ضروری یاد کردند.

آقای فاروقی اضافه داشت، مراکز تحقیق و فعالیت‎های آن یکی از محورهای مهم و شاخص‌های اصلی توسعه و پیشرفت پایدار در کشورها و نهاد‎های علمی میباشد و  انجام تحقیقات علمی به امور آموزشی و تدریسی پویایی لازم می‎بخشد.  موصوف گفت، پوهنتون کابل نیز منحیث کهن‎ترین نهاد علمی در کشور فعلاً  از نبود مراکز تحقیقی معیاری رنج میبرد و توقعات که مردم کشور از جامعه پوهنتونی دارد باید مطالب علمی جدید را تخلیق و ارائه بدارد. آقای فاروقی بیان داشت، پوهنتون کابل در امر ایجاد، ترویج و نهادینه شدن فرهنگ تحقیقات علمی گام‎های مؤثر را برداشته و در همین مورد با ادارات مختلف ملی و بین المللی هماهنگی‎های لازم را انجام داده، تا باشد که این پوهنتون، نهادهای  مختلف تحقیقی را ایجاد و از طریق آن تغییر فرهنگ صورت گرفته و تفکرات عنعنوی و قدیمی برداشته شود.

در همین حال، آقای فاروقی از طرح ایجاد مرکز تحقیقات علمی معیاری از سوی اداره محترم UNDP در پوهنتون کابل استقبال نموده، وعده سپرد که در راستای عملی شدن طرح و ایجاد این مرکز گام به گام با اداره محترم ملل متحد همکاری می نمایند.

سپس، محترم سلطان عزیز مشاور ارشد برنامۀ اهداف انکشاف پایدار واحد حکومتی نهاد محترم UNDP در مورد چگونگی ایجاد مرکز تحقیقات علمی در پوهنتون کابل صحبت کرده گفت، اداره ملل متحد در نظر دارد که مرکز تحقیقات علمی معیاری را در هماهنگی و همکاری با اداره پوهنتون کابل در چارچوب آن نهاد بسازد تا باشد که تمامی محققان کشور و محصلان پوهنتون بتوانند از امکانات این مرکز مستفید شده و کارهای تحقیقی شانرا انجام دهند. موصوف روی ساختار این مرکز تحقیقی در پوهنتون کابل با رهبری این نهاد بحث کرده، خواستار همکاری همه جانبۀ پوهنتون در قسمت ایجاد و انکشاف پایدار آن مرکز گردیدند.

همچنان، محترم پوهنمل دکتور محمد نعیم عظیمی معاون امور علمی پوهنتون کابل، از طرح پیشنهادی اداره محترم ملل متحد در رابطه به ایجاد مرکز تحقیقات علمی در چارچوب این پوهنتون تشکر کرده، از برنامه‎ها، پلان‏ها و تلاش‎های قبلی این نهاد در راستای نهادینه شدن فرهنگ تحقیقات علمی در این پوهنتون صحبت کردند. موصوف موجودیت مراکز تحقیقات علمی در نهادهای علمی را مهم خوانده و در راستای ایجاد این مرکز با اداره محترم ملل متحد وعده هرگونه کمک و همکاری را سپردند.

در اخیر، طرفین قرار بر آن شدند که طرح مشخص در رابطه به ایجاد مرکز تحقیقات در پوهنتون کابل ساخته شود  و در طی جلسۀ بعدی روی ایجاد آن فیصله کلی و همه جانبه صورت گیرد.