کنفرانس تحت عنوان «ممکن است متفاوت باشید».


پوهنتون کابل و پوهنځي روانشناسی و علوم تربیتی این پوهنتون روز یکشنبه مؤرخ (7) دلو سال روان، جهت ریشه‎یابی و حمایت از حقوق اطفال آسیب‎پذیر کشور، کنفرانس را تحت عنوان «ممکن است متفاوت باشید» در تالار دیپارتمنت ترکی پوهنځي زبان و ادبیات این پوهنتون به کمک مالی موسسۀ یونسیف تدویر نمود.

این کنفرانس در حالی از سوی ریاست پوهنتون کابل و پوهنځي روانشناسی و علوم تربیتی این نهاد تدویر گردید که هم اکنون تعداد زیادی از کودکان در بازار ها و روی جاده های شهر،  بخصوص شهر کابل دنبال بدست آوردن لقمه‎ای نان برای فامیل هستند.

کنفرانس که بخاطر ریشه‎یابی و حمایت از حقوق اطفال آسیب‎پذیر در این نهاد برگزار گردیده بود، جلالتمآب محترمه پوهنوال سلامت عظیمی وزیر مبارزه علیه مواد مخدر، محترمه پوهنوال دکتور تفسیره هاشمی معاون امور محصلان پوهنتون کابل، محترم پوهندوی ستارالدین صدیقی رییس پوهنځي روانشناسی وعلوم تربیتی پوهنتون کابل، محترم دکتور نوروز ابراهیمی نماینده موسسۀ یونسیف، نماینده وزارت محترم کار امور اجتماعی، شهدا  و معلولین، نمایندگان محترم موسسات وارچایلد کانادا (War Child Canada)، محافظت اطفال، گود ویو (Good View)، تعداد از استادان پوهنځي روانشناسی و علوم تربیتی، کارمندان و شماری  از کودکان و اطفال شهر کابل نیز حضور یافته بودند.

در آغاز برنامه، محترم پوهندوی ستارالدین صدیقی رییس پوهنځي روانشناسی و علوم تربیتی پوهنتون کابل  حضور و تشریف‎آوری تمام اشتراک کنندگان کنفرانس را خیر مقدم گفته، از کمک‎های تخنیکی و مالی تمامی نهاد همکار با دیپارتمنت کار اجتماعی پوهنځي روانشناسی و علوم تربیتی پوهنتون کابل تشکر و سپاس نمودند. محترم صدیقی اضافه داشت، جنگ و نابسامانی‎های چند سال در کشور، مشکلات و آسیب های زیادی را به جامعه بخصوص به قشر اطفال و نو جوانان کشور وارد نموده است و هم اکنون بیش از  6 عشاریه 5  ملیون طفل و نوجوان در معرض خطر قرار دارد.

رییس پوهنځي روانشناسی و علوم تربیتی  پوهنتون کابل از شمار معتادین، اطفال در معرض خطر و اطفال بازمانده از تعلیم و تحصیل در کشور نیز یاد آور شده، پیشنهادات مشخص را بخاطر حمایت از حقوق اطفال و نوجوانان، درمان مشکلات روانی و اعتیاد به مواد مخدر و سایر موضوعات بهبودی درمانی را به مسئوالان ادارات ذیربط ارائه داشتند.

موصف گفت، دیپارتمنت کار اجتماعی از دیپارتمنت های جوان پوهنځي روانشناسی و علوم تربییتی بوده که توجه و هدف آن کمک به کودکان و قشر آسیب‎پذیر جامعه می‎باشد.  

سپس محترم عبدالعظیم مومند آمر دیپارتمنت کار اجتماعی پوهنځي روانشناسی وعلوم تربیتی پوهنتون کابل پیرامون چگونگی ایجاد دیپارتمنت کار اجتماعی  در چارچوب پوهنځي روانشناسی وعلوم تربیتی صحبت نموده گفت، تا اکنون دو دوره از فارغین خویش را

که هر دوره آن به 47 تن میرسید به جامعه تقدیم نموده است. موصوف از تمام نهاد ملی و بین‎المللی همکار با پوهنځي روانشناسی وعلوم تربیتی پوهنتون کابل تشکر و قدردانی نموده، خواستار حمایت و کمک‏های بیشتری این نهاد‎ها با دیپارتمنت کار اجتماعی پوهنځي روانشناسی و علوم تربیتی پوهنتون کابل گردیدند.

بعداً جلالتمآب محترم پوهنوال سلامت عظیمی وزیر مبارزه علیه مواد مخدر، محترمه صدیقه اکبری یکی تن از استادان دیپارتمنت مشاوره پوهنځي روانشناسی وعلوم تربیتی، محترم دکتور نوروز ابراهیمی نماینده موسسه یونسیف و نمایندۀ محترم وزارت كار امور اجتماعي شهدا و معلولين در پنل حضور یافته و به سوالات گردانندۀ پنل  و اشتراک کنندگان کنفرانس پاسخ ارائه داشتند.

محترم پوهنوال سلامت عظیمی وزیر مبارزه علیه مواد مخدر از تعهدات دولت جمهوری اسلامی افغانستان در امر مبارزه علیه مواد مخدر یاد آور شده و از برنامه‎ها و طرح‎های بعدی آن اداره، بخاطر مبارزه با این پدیده شوم نیز خبر دادند.