جلسۀ نوبتی شورای رهبری پوهنتون کابل

جلسۀ نوبتی شورای رهبری پوهنتون کابل تحت ریاست جلالتمآب محترم  پوهنمل حمیدالله فاروقی رییس پوهنتون کابل و وزیر مشاور رییس جمهور در امور تحصیلات عالی دایر گردید. این جلسه به ساعت ۲:۰۰ بعد از ظهر روز چهار شنبه مؤرخ 3 دلو سال روان در تالار شورای علمی پوهنتون کابل تدویر یافته بود، محترم پوهنیار محمد رضا فرزام معاون مالی و اداری پوهنتون، روسای محترم پوهنځي‎ها، اعضای شورای رهبری، رییس شورای فرهنگی، رییس اتحادیه محصلان، آمرین شعبات اداری، مسئولین امنیتی و همچنان محترمه خانم فایزه عاطف مسئول بخش تحصیلات عالی سفارت فرانسه در کابل و آقای ظفری مسئول انستیتوت فرهنگی فرانسه در کابل  نیز بحیث مهمانان ویژه حضور داشتند.

جلسه متذکره با تلاوت آیات متبرکۀ کلام الهی آغاز گردیده، سپس جلالتمآب محترم پوهنمل حمیدالله فاروقی رییس پوهنتون کابل و وزیر مشاور رییس جمهور در امور تحصیلات عالی حضور و تشریف‎آوری حضار مجلس را خیر مقدم گفته، گزارش برنامه جشن فارغ التحصيلي سال 1397 پوهنتون کابل را با اعضای جلسه شریک ساختند. محترم فاروقی از تشریف‌آوری جلالتمآب محترم قانونپوه سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری اسلامی افغانستان، جلالتمآب محترم وزیر تحصیلات عالی و سایر مقامات عالی رتبه دولتی در جشن فارغ‎التحصیلان سال 1397پوهنتون کابل همچنان حمایت همه جانبۀ آنان  و رهبری دولت ج.ا.ا،  اظهار سپاس و امتنان نموده، از تلاش‎ها و فعالیت‎های هیأت رهبری پوهنځي‌ها و تمام دست اندرکاران این جشن تاریخی خاصتاً اعضای اتحادیه محصلان و نیروهای امنیتی پوهنتون ابراز تشکر و قدردانی کردند.

در  این جلسه، محترم فاروقی موضوع طرح برنامه ارتقای ظرفیت اعضای هیأت رهبری پوهنتون کابل را که قرار است از جانب سفارت محترم فرانسه در کابل برای آنان فراهم و فرصت کارآموزی، بازدید و تبادل افکار برایشان در پوهنتون های کشور فرانسه فراهم ساخته شود، نیز به بحث سپرده، خواستار دریافت نظریات اعضای شورای رهبری پیرامون موضوعات مربوطه که اشد ضروری و موضوع بهبود ظرفیت های تخصصی و مسلکی مدیریتی مدیران ارشد برای پوهنتون کابل میباشد، گردیدند. اعضای جلسه نیز هر کدام باالنوبت نظریات شانرا شریک ساخته و مسئول بخش تحصیلات عالی سفارت فرانسه در کابل و مسئول انستیتوت فرهنگی فرانسه نظریات و خواسته‎های اعضای شورای رهبری پوهنتون را  غرض ترتیب و بومی سازی برنامه های مذکور دریافت و اطمینان بخشیدند که تمام نیازمندی‎ها و نکات نظر اعضای شورای رهبری پوهنتون را در یک طرح کلی شامل ساخته و آنرا با رهبری پوهنتون کابل غرض اجرائی شدن در میان  میگذارند.

سپس، بعد از اینکه مهمانان جلسه را ترک نمودند طبق معمول جلسۀ شورای رهبری ادامه یافته، محترم پوهنیار محمد رضا فرزام معاون مالی و اداری پوهنتون کابل موضوعات شامل اجندا را که  در برگیرنده مسائل چون: نظرخواهی پیرامون اساسنامه نهاد حامیان پوهنتون کابل، گزارش توزیع بدل اعاشه محصلین لیلیه، گزارش ارزیابی از عملکرد‎های آمریت تهیه و تدارکات، تعیین سرنوشت لیلیه مرکزی ذکور، تصمیم گیری پیرامون انتقال لیلیه اناث به پوهنتون کابل، فعالیت شعبه نوی کابل در  محوطه پوهنتون، تصمیم گیری در مورد سرنوشت کفتریای پوهنتون و موضوعات امنیتی پوهنتون بود، ارائه کردند.

رییس و اعضای جلسه شورای رهبری هرکدام بالنوبت نظریات، افکار و پشنهادات شانرا پیرامون موضوعات شامل اجندا با جلسه شریک ساخته و به اتفاق آرای کل اعضای شورای رهبری در این زمینه‎ها تصامیم و فیصله‎های لازم و اصولی صورت گرفته قید پروتوکل کتاب ثبت تصاویب شورای رهبری گردید. رییس پوهنتون کابل و وزیر مشاور رییس جمهور در امور تحصیلات عالی در پایان از شریک سازی نظریات و پیشنهادات حاضرین جلسه تشکر کرده، بخاطر اجرائی شدن فیصله‎ها و موضوعات مطروحۀ جلسه، به معاون مالی و اداری پوهنتون هدایت سپرد تا بخاطر عملی شدن  موضوعات، با در نظرداشت فیصله‎ها و نظریات اعضای جلسه اجراآت مقتضی و عملی را در زودترین فرصت ممکن روی‎دست گیرند.

جلسه شورای رهبری پوهنتون کابل شام روز چهار شنبه با دعاییه خیر و سرفرازی در کشور خاتمه یافت.