کنفرانس بحث و گفتگو روی پلان عمل ملی برای زنان افغانستان «نپوا» در پوهنتون کابل برگزار گردید.


به منظور چگونگی تطبیق پلان عمل ملی زنان افغانستان و ارائه گزارش ارزیابی ده سالۀ نپوا که یک سند مهم تعهدات دولت جمهوری اسلامی افغانستان در برابر ملت به ویژه زنان و جامعه بین المللی میباشد، کنفرانس در همین مورد  از سوی مرکز تحقیقات پالیسی پوهنتون کابل (NCPR) در  تالار کنفرانسهای آن مرکز دایر گردید.   برای استماع و بررسی این کنفرانس، جلالتمآب  محترم پوهنمل حمیدالله فاروقی رییس پوهنتون کابل و وزیر مشاور رییس جمهور در امور تحصیلات عالی، محترم پوهنیار عبدالباقی بنوال رییس مرکز تحقیقات پالیسی پوهنتون کابل، تعداد از مسئولان و روسای وزارت امور زنان و سایر ادارات دولتی، مسئولین و نمایندگان نهادهای مدنی و فعالان زن، شماری از استادان و کارمندان  پوهنتون کابل نیز  شرکت نموده بودند.

در ابتدأ محترم پوهنیار عبدالباقی بنوال رییس مرکز تحقیقات پالیسی پوهنتون کابل حضور و تشریف آوری تمام اشتراک کنندگان کنفرانس را خوش‎آمدید گفته، پیرامون برنامه‎ها و فعالیت‎های آن مرکز در چارچوب پوهنتون کابل مفصلاً صحبت داشتند.

متعاقباً جلالتمآب محترم پوهنمل حمیدالله فاروقی رییس پوهنتون کابل و وزیر مشاور رییس جمهور در امور تحصیلات عالی ضمن تشکر و تقدیر از مرکز تحقیقات پالیسی پوهنتون کابل مبنی بر تدویر برنامه‎های همچنینی، در مورد تحقیق و نقش آن در نهاد‎های علمی صحبت نموده و تحقیقات علمی را یکی از مباحث مهم و ارزنده در پوهنتون‎ها و نهاد‎های علمی یاد کردند.

محترم فاروقی گفت، پوهنتون کابل منحیث معتبرترین نهاد علمی در کشور در کنار ارائه خدمات تحصیلی و تدریس، بحث تحقیق را نیز یکی از مسئولیت های عمدۀ اش دانسته و در این امر بصورت پیوسته تلاش میورزد. رییس پوهنتون کابل ترویج فرهنگ تحقیق و استفاده از تحقیق را کار مشترک همه نهادها و ادارات یاد کرده، آرزو برد تا تمام نهاد‎ها بصورت پیوسته در این امر گام‎های عملی برداشته  و در امر تخلیق علم و ارزش افزائی مسئولیت خویش را انجام دهند. آقای فاروقی از زنان به عنوان بازوی توانمند دولت و جامعه یاد نموده، نقش آنها در توسعه و ترقی کشور مؤثر و حتمی خواند. موصوف گفت زنان در کشورما مخصوصآ رنج‎های زیاد را متقبل گردیده اند و حال فرصت دارند تا در کنار مردان و همگام  با آنها مسئولیت خویش را به پیش ببرند.

 سپس محترمه پوهنمل شهلا فرید استاد پوهنځی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل  به ارائه کنفرانس تحت عنوان « بحث و گفتگو در مورد پلان عمل ملی برای زنان افغانستان» پرداخته و توضیحات همه‌‌جانبۀ را در این مورد ارائه داشتند. در ضمن موصوف نتایج تحقیق شانرا بیان کرده، چالش‎ها را برجسته و پیشنهادات شانرا بخاطر طرح برنامه دوم نپوا با اعضای جلسه و ادارات ذیربط شریک ساختند.  

کنفرانس ارائه شده استاد گرامی مورد تحسین، تمجید و تشویق حاضرین در جلسه  قرار گرفته و  بعداً تعداد از  اشتراک کنندگان برنامه نیز نظریات، نقد‎ها و سوالات شانرا ارائه نمودند.

استاد شهلا فرید به سوالات اشتراک کنندگان پاسخ های همه جانبه ارائه نمودند.