محترم رییس پوهنتون کابل و وزیر مشاور رییس جمهور در امور تحصیلات عالی از جریان امتحانات بخش شبانۀ سمستر خزانی سال 1397 پوهنځی‎های این پوهنتون دیدن به عمل آورد.

جلالتمآب محترم پوهنمل حمیدالله فاروقی رییس پوهنتون کابل و وزیر مشاور رییس جمهور در امور تحصیلات عالی، شام روز چهار شنبه مؤرخ 5 جدی سال روان از جریان امتحانات نهایی بخش شبانۀ سمستر خزانی پوهنځیهای مختلف این پوهنتون دیدن نموده، بخاطر تطبیق لایحه امتحانات وزارت تحصیلات عالی و چگونگی ارزیابی محصلان به استادان ممتحن هدایات لازم و ضروری سپردند.

رییس پوهنتون کابل ضمن آنکه برای محصلان این نهاد آرزوی موفقیت و کامیابی نموده، در مورد نحوه سوالات و چگونگی برگزاری امتحانات مبتنی بر هدایات لایحه امتحانات نظریات محصلان را دریافت نمودند.