جلد اول کتاب «امان التواریخ» در پوهنتون کابل رونمایی گردید.

جلد اول کتاب «امان التواریخ» از سوی وزارت اطلاعات و فرهنگ در هماهنگی با پوهنتون کابل رونمایی شد. این کتاب در نتیجه تلاش تعداد  از دانشمندان و محققین کشور ما تهیه و گردآوری شده است.

محفلی که به همین منظور روز شنبه مؤرخ 8 جدی سال روان در تالار  دیپارتمنت چینائی پوهنځي زبان و ادبیات پوهنتون کابل تدویر یافته بود، جلالتمآب محترم پوهنمل حمیدالله فاروقی رییس پوهنتون کابل و وزیر مشاور رییس جمهور در امور تحصیلات عالی، جلالتمآب محترم دکتور سید مخدوم رهین وزیر اسبق اطلاعات و فرهنگ، روسای محترم پوهنځي های پوهنتون کابل، رییس مطبعه آزادی، رییس موسسه انتشارات بیهقی، استادان پوهنتون کابل و تعداد از مسوولان نهادهای علمی و فرهنگی کشور حضور داشتند.

در آغاز جلالتمآب محترم پوهنمل حمیدالله فاروقی رییس پوهنتون کابل و وزیر مشاور رییس جمهور در امور تحصیلات عالی حضور و تشریف‎آوری تمام اشتراک کنندگان برنامه را خیر مقدم گفته، چاب و نشر این کتاب را جهت استفاده و درک واقعیت‎های تاریخ کشور ما مؤثر و ارزنده یاد کردند. رییس پوهنتون کابل گفت، این پوهنتون افتخار دارد که به سلسله ارج گزاری و آماده کردن زمینه برای بحث‎های علمی و فرهنگی در خدمت جامعه قرار دارد. موصوف اضافه داشت، کتاب حاضر که به اثر سعی و تلاش دانشمندان و محققین کشور ما خاصتاً توجه و تلاش‎های دلسوزانه استاد گرامی دکتور رهین تهیه و تدوین گردیده است، زمینه آگاهی ملت ما و جهانیان را از تاریخ با عظمت کشور ما سهل‎تر میسازد.

 در اخیر محترم فاروقی از تمام کسانیکه در قسمت تهیه و تدوین این کتاب، چاپ و نشر آن زحماتی را متقبل گردیده اند، تشکر و قدردانی نموده، توقع برد تا مردم  عزیز ما با مطالعه این کتاب ارزشمند، خویش را از واقعیت‎های  تاریخ کشور شان اگاه سازند.

همزمان به آن، جلالتمآب محترم دکتور سید مخدوم رهین وزیر اسبق اطلاعات و فرهنگ کشور نیز ضمن صحبت پیرامون تاریخ، اهمیت و جایگاه تاریخ نویسی، موضوعات مطروحه در کتاب را به معرفی گرفته و چاپ و نشر جلد اول کتاب «امان التواریخ» را  جهت درک و معلومات مزید استفاده کنندگان در مورد تاریخ کشور سودمند و مهم یاد نمودند. آقای رهین از ریاست پوهنتون کابل و تمام دست اندرکاران برنامه بخاطر تدویر و آماده سازی این محفل تشکر و سپاس نموده، انتظار برد تا هموطنان ما با مطالعه این کتاب خود را از واقعیت های تاریخ کشور آگاه سازند. 

در فرجام، جلد اول کتاب «امان التواریخ» توسط رییس پوهنتون کابل و وزیر مشاور رییس جمهور در امور تحصیلات عالی، محترم دکتور سید مخدوم رهین وزیر اسبق اطلاعات و فرهنگ و تعداد دیگر از دانشمندان و استادان رونمایی گردید.