کتابخانه و کمپیوتر لب کورس زبان‌ کوریایی پوهنځي زبان و ادبیات پوهنتون کابل افتتاح گردید.

به منظور تقویت زبان کوریایی و آشنایی مردم افغانستان با فرهنگ آن کشور، کتابخانه و کمپیوتر لب کورس درسی زبان کوریای در چارچوب پوهنځي زبان و ادبیات پوهنتون کابل ایجاد و روز دو شنبه مؤرخ 12 قوس سال روان، توسط جلالتمآب محترم پوهنمل حمیدالله فاروقی رییس پوهنتون کابل و وزیر مشاور رییس جمهور در امور تحصیلات عالی و  محترم جه هیانگ لی سفیر کشور کوریای جنوبی در افغانستان  رسماً افتتاح گردید. در مراسم افتتاحیه سرپرست ریاست پوهنځي زبان و ادبیات و چند تن از استادان و کارمندان این نهاد نیز حضور داشتند.  محترم پوهنمل حمیدالله فاروقی رییس پوهنتون کابل و وزیر مشاور رییس جمهور در امور تحصیلات عالی ضمن عرض خوش آمدید به مهمانان، در مورد چگونگی ایجاد کورس زبان کوریائی و اهمیت کتابخانه و کمپیوتر لب در چارچوب پوهنځي زبان و ادبیات پوهنتون کابل صحبت نموده، ایجاد و افتتاح این مراکز را بخاطر تأمین و گسترش هر چه بیشتر روابط فرهنگی و تقویت برنامه های علمی و اکادمیک هردو کشور مهم و ارزنده یاد کردند.

محترم فاروقی از کمک های آن کشور در قسمت  بلند بردن سطح همکاری‎ها میان دو نهاد بمنظور ایجاد دیپارتمنت کوریایی در چارچوب پوهنتون کابل ابراز آرزومندی نموده، بخاطر تقویت برنامه های دیپارتمنت و گسترش مناسبات علمی و فرهنگی میان کشور های افغانستان و کوریا، خواهان کمک و همکاری بیشتر آن کشور با پوهنتون کابل گردید.  

در ادامه محترم جه هیانگ لی سفیر کشور کوریای جنوبی در افغانستان  از افتتاح این مراکز در چارچوب پوهنځي زبان و ادبیات پوهنتون کابل ابراز خرسندی نموده، ضمن اشاره به فرهنگ و زبان کوریایی، خواهان توسعه و گسترش روابط علمی و فرهنگی با افغانستان گردید. موصوف از حمایت همه جانبه ریاست پوهنتون کابل به منظور ایجاد دیپارتمنت کوریایی در پوهنتون کابل که کهن ترین و معتبرترین نهاد در کشور افغانستان می‎باشد، تشکر و سپاس نموده، وعده کمک و همکاری بیشتر را با این نهاد علمی سپردند.

سپس آقای جانگ مشاور مرکزی آموزشی زبان کوریایی پوهنتون کابل و یک تن از محصلان پوهنتون طبی کابل نیز پیرامون برنامه و فعالیت های این مرکز صحبت نمودند.

قابل تذکر است که هدف از ایجاد این کتابخانه و کمپیوتر لب زبان کوریایی در چارچوب پوهنحی زبان و ادبیات ریاست پوهنتون کابل، ترویج و آموزش زبان کوریایی در کشور  و آشنایی مردمان این کشورها به  فرهنگ های همدیگر بوده و قرار است در آینده محصلان را از طریق آزمون کانکور در آن دیپارتمنت جذب نمایند.

  کورس زبان کوریایی پوهنتون کابل از سال 2013 بدینسو، در بخش آموزش و ترویج زبان کوریایی برای محصلین پوهنتون کابل وسایر پوهنتون های کشور فعالیت داشته و تا اکنون تعداد زیادی از محصلین توانسته اند، از طریق آن مرکز  زبان کوریایی را بیاموزند. قرار است  این مرکز آموزشی، در چارچوب پوهنځي زبان وادبیات پوهنتون کابل به سطح دیپارتمنت رسماً ارتقا و ایجاد گردد.