سفر محترمه پوهنوال دکتور تفسیره هاشمی معاون امور محصلان پوهنتون کابل به کشور استونیا

محترمه  پوهنوال دکتور تفسیره هاشمی معاون امور محصلان پوهنتــــــون کابل به تاریخ  18 نومبر سال 2018  میلادی طی یک سفر رسمی عازم کشور استونیا گردید.

در این سفر، معاون امور محصلان پوهنتون کابل ضمن دیدار از پوهنتون تلین ( Tallinn) کشور استونیا با مقامات عالی رتبۀ آن پوهنتون صحبت نموده و در مورد ادامه همکاری‏های پوهنتون متذکره و دولت آن کشور با پوهنتون کابل بحث و تبادل نظر نمودند .

محترم هاشمی طـی ملاقات‎های جداگانه که با داکتر  Katrin Niglas  معاون امــــــور تحقیق، Peter Normak  رئیس بخش تکنالوژی و خانم Kadri  رئیس بخش تحقیق  پوهنتون تلین داشت، آنان ضمن آنکه خواستار ګسترش روابط میان پوهنتون کابل و پوهنتون تلین گردیده، وعده کمک و همکاری را با پوهنتون کابل سپردند.