بازدید رییس پوهنتون کابل و وزیر مشاور رییس جمهور در امور تحصیلات عالی، از جریان امتحانات نهایی سمستر خزانی این پوهنتون

جلالتمآب محترم پوهنمل حمیدالله فاروقی رییس پوهنتون کابل و وزیر مشاور رییس جمهور در امور تحصیلات عالی به سلسلۀ بازدید‎های قبلی از پوهنځي‎های مختلف این پوهنتون، امروز دو شنبه مؤرخ 5 قوس سال روان از جریان امتحانات نهایی سمستر خزانی محصلان بخش روزانۀ پوهنځي‎های شرعیات، علوم اجتماعی و هنرهای زیبا  دیدن به عمل آورده، بخاطر  تأمین شفافیت و رعایت نمودن اصول و مقررات امتحان به استادان ممتحن و ممیز پوهنځي‎ها هدایات لازم و مقتضی سپردند.

معاونان محترم امور علمی، امور محصلان و تعداد از استادان و کارمندان نیز رییس پوهنتون کابل را همراهی می نمودند. محترم فاروقی و سایر بازدید کنندگان  ضمن نظر خواهی از یکعده محصلان شامل امتحان، پیرامون چگونگی سوالات و رعایت اصول برنامه های شاگرد محوری در پروسه امتحانات از جانب اداره و استادان محترم شان، برای محصلان آرزوی موفقیت و کامیابی نمودند.