محترم پوهنمل دکتور محمد نعیم عظیمی معاون امور علمی و سرپرست ریاست پوهنتون کابل از جریان امتحانات سمستر خزانی سال 1397 بازدید به عمل آورد.

امتحانات نهایی سمستر خزانی محصلان بخش روزانۀ پوهنتون کابل، امروز چهار شنبه مؤرخ 30 عقرب سال روان رسماً آغاز گردید. بعد از ظهر همین روز، محترم پوهنمل دکتور محمد نعیم عظیمی معاون امور علمی و سر پرست ریاست پوهنتون کابل در حالی که، تعداد از روسای محترم پوهنځي‎ها، سرپرست معاونیت امور محصلان و چند تن از استادان و کارمندان نیز وی را همراهی می نمودند، ازجریان اخذ امتحانات سمستر خزانی  این پوهنتون دیدن نمودند.

در جریان بازدید، معاون امور علمی پوهنتون کابل ضمن آنکه برای محصلان آرزوی موفقیت و کامیابی داشته، از استادان ممتحن و ممیز خواست تا با جدیت کامل اصول و مقررات امتحان را رعایت نموده و در تأمین اصل شفافیت کوشا باشند.