ارائه اولین کنفرانس های علمی استادان پوهنتون کابل در کمیته کنفرانس‎های علمی استادان

یکی از شروط ترفیعات علمی استادان ارائه کنفرانسهای علمی می‎باشد. زمانی کنفرانس علمی بوده میتواند که سامع و مستفید داشته باشد و در یک جمع ارائه گردد. شورای رهبری پوهنتون کابل در طی جلسه اخیر شان فیصله به عمل آوردند که منبعد کنفرانسهای علمی استادان در پوهنځي مربوط نه، بلکه به شکل مرکزی در یکی از ادیتوریم های مرکزی پوهنتون مطابق مکانیزم خاص برگزار گردد.  اولین کنفرانس علمی استادان این پوهنتون به شکل مرکزی روز چهار شنبه مؤرخ 23 عقرب سال روان با اشتراک جلالتمآب محترم پوهنمل حمیدالله فاروقی رئیس پوهنتون کابل و وزیرمشاور رئیس جمهور در امور تحصیلات عالی، هیأت رهبری پوهنتون، روسای محترم پوهنځیها، استادان، محصلان و سایر شایقین علم و دانش در تالار دیپارتمنت ترکی پوهنځی زبان و ادبیات این نهاد اکادمیک  برگزار گردید.

این کنفرانس با تلاوت آیات چند از کلام الهی آغاز گردید. سپس محترم پوهندوی دکتور عبدالمتین شهیدی استاد پوهنځی شرعیات، آمر امور استادان همچنان رئیس کمیتۀ کنفرانسهای علمی ضمن عرض خوش آمدید به اشتراک کنندگان و شایقین علم و دانش، پیرامون چگونگی ایجاد و نهادینه سازی کنفرانسها به شکل مرکزی و پوهنتون شمول صحبت نموده و ارائه کنفرانسها را به شکل مرکزی مؤثر یاد نمودند.

متعاقباً، محترم پوهنمل حمیدالله فاروقی رئیس پوهنتون کابل و وزیرمشاور رئیس جمهور در امور تحصیلات عالی حضور و تشریف آوری تمام اشتراک کنندگان کنفرانس را خیر مقدم  گفته، اضافه داشت، نهایت خوشحال هستم که امروز در این جلسه با اعتبار و با اهمیت تاریخی علمی  در پوهنتون کابل  و در این اجتماع با عزت حضور دارم  و فخر میکنم که امروز شاهد بر داشتن یک گام بزرگ دیگر در راستای متحقق ساختن آرمانهای دیرینه هستیم.

رئیس پوهنتون کابل کنفرانسهای علمی را به عنوان یک بحث حیاتی، اساسی و عمده در پوهنتونها و جامعه اکادمیک  یاد کرده، علاوه داشت که کنفرانسهای علمی نباید در چوکات اتاق های کوچک و محدود که فرصتها و زمینههای استفاده از آن به شکل وسیع مُیسر نباشد ارائه گردد، بلکه باید به شکل پوهنتون شمول در یکی از ادیتوریم های مرکزی ارائه گردد تا باشد استادان و محصلان تمام پوهنځيها  از آن مستفید گردند.

آقای فاروقی از تلاش های معاونیت امور علمی پوهنتون کابل، کمیتۀ کنفرانسهای علمی آمریت استادان و آمریت تحقیقات علمی این پوهنتون بخاطر برداشتن گامهای اساسی و تاریخی شان  اظهار سپاس و تشکر نموده، گفت، پوهنتون کابل مصمم است که بمنظور نهادینه سازی کیفی، گامهای  وسیع تری را در این راستا بردارد تا باشد زمینه های ارایۀ تحقیقات علمی استادان گرامی به سطح کشور گسترش یابد.

سپس  نخستین کنفرانس علمی پوهنتون شمول که در آن تعداد زیاد از استادان و محصلین این پوهنتون حضور داشتند، توسط محترم پوهنمل دکتور محمد نعیم عظیمی معاون امور علمی و استاد پوهنځي اقتصاد این پوهنتون تحت عنوان« استفاده از تحلیل رگرسیون در اندازه گیری آسیب پذیری های اقتصادی» زیر نظر هیأت ژوری شان  موفقانه ارایه گردید، که مورد علاقه و دلچسپی تمام اشتراک کنندگان کنفرانس و هیأت ژوری قرار گرفت. همچنان کنفرانس دومی تحت عنوان« بررسی ملوثیت برخی از سبزی های شهر کابل» زیر نظر هیأت ژوری توسط محترم پوهندوی محمد شفیق مشال استاد پوهنځي فارمسی ارایه شد که مورد دلچسپی اشتراک کنندگان برنامه قرار گرفت.

در پایان ارایۀ کنندگان کنفرانس به سوالات اشتراک کنندگان پاسخ ارائه داشته، سامعین و اشتراک کنندگان آنها را مورد تشویق و تقدیر قرار دادند.