دومین جشنوارۀ محصل برتر پوهنتون کابل

دومین بار جشنوارۀ محصل برتر این پوهنتون، امروز دوشنبه مؤرخ 20 حمل سال 1397 با حضور جلالتمآب محترم پوهنیار حمیدالله فاروقی رییس پوهنتون کابل و وزیرمشاور رییس‌جمهور در امور تحصیلات عالی، برخی از نماینده‌های مردم در پارلمان، شماری از مسئولین نهادهای دولتی و خصوصی ، تعداد از روسای پوهنځی‌ها، استادان و محصلان پوهنتون کابل در تالار ادیتوریم مرکزی این نهاد برگزار گردید.

این جشنواره به ابتکار اتحادیۀ محصلان پوهنتون کابل در هماهنگی با ریاست این پوهنتون برگزار شد و هدف از آن تثبیت و شناسایی محصلان برتر، خلاق و نخبۀ این پوهنتون بوده است.

احمدفهیم عظیمی مسئول اتحادیۀ محصلان پوهنتون کابل در آغاز حضور و تشریف‌آوری همه اشتراک‌کنندگان جشنواره را خوش‌آمدید عرض نموده، در مورد وظایف، مسئولیت‌ها و فعالیت اتحادیه صحبت نموده، از حمایت همه‌جانبۀ ریاست پوهنتون کابل ابراز تشکر و قدردانی نمودند.

در همین حال محترم پوهنیار حمیدالله فاروقی رییس پوهنتون کابل و وزیرمشاور رییس‌جمهور در امور تحصیلات عالی نیز حضور و تشریف‌آوری همۀ اشتراک‌کنندگان را در این جشنواره خیر مقدم عرض داشته، برگزاری این چنین جشنواره‌ها را در راستای ارج‌گذاری به مقام محصل و ترویج و توسعۀ فضای علمی رقابتی ضروری پنداشته و جزئی از مسئولیت‌های ریاست پوهنتون یاد کردند.

رییس پوهنتون گفت، این پوهنتون در طول ادوار خدمت خود، به ادای مسئولیت خویش پرداخته و تا اکنون تعداد زیادی از فرزندان نخبه را به مردم و جامعۀ علمی کشور تقدیم نموده است و همیشه  در پرتو قانون اساسی کشور و همچنان در پرتو ارشادات رییس جمهور سعی دارد تا گام‌های استوار و دقیق را در چوکات برنامۀ پلان پنج‌سالۀ استراتیژیک انکشافی خویش برداشته و در برابر جامعه و کشور مسئولیت خویش را انجام دهد تا باشد آرمان‌های خانواده‌ها و جامعۀ علمی کشور برآورده گردد.

محترم فاروقی از فعالیت صورت‌گرفته در راستای تضمین کیفیت و تجدید نصاب‌های درسی پوهنځی‌های این پوهنتون نیز صحبت نموده افزود، این نهاد به‌خاطر رسیدن به معیارهای تضمین کیفیت، تأمین معیارهای اکادمیک و تأمین آرمان‌های جامعۀ علمی  کشور، همۀ آنها را انجام داده و به مقامات عالی تقدیم داشته است. آقای فاروقی نقش محصلان و جوانان را در امر واردآوردن تغییرات محیطی، اکادمیکی و سایر امور، لازم دانسته گفت، این پوهنتون همیشه در همه برنامه‌ها تلاش داشته است تا از ظرفیت‌ و نیروی جوانان محصل کار گرفته شود.

موصوف از همه اعضای هئیت ژوری سکتور‌های خصوصی و دولتی و محصلانی که در بحث تثبیت و تعیین محصل برتر این نهاد و راه‌اندازی این جشنواره سهم داشته اند، ابراز تشکر و قدردانی کرده، نقش پوهنتون را نقش حمایتی و توصیفی در  پروسۀ تثبیت محصلان برتر عنوان کردند. همچنان تبریکات خویش را به محصلان برتر و محصلانی که در این رقابت اشتراک ورزیده بودند، تقدیم داشته، از آنان خواست که در رقابت بعدی این پوهنتون اشتراک ورزند. 

همچنان محترم پوهنوال دکتور تفسیره ‌هاشمی معاون امور محصلان پوهنتون کابل نیز کسب دانش و تحصیلات عالی را وابسته به تلاش‌های شبانه‌روزی دانسته، برگزای این جشنواره را جهت ارج‌گذاری و تشویق محصلان و ایجاد فضای رقابتی سالم، مهم و ارزشی تلقی داشتند. محترم‌هاشمی از کار کمیتۀ داوری جشنوار و فعالیت و تلاش‌های اتحادیۀ محصلان ابراز تشکر و قدردانی نموده، از تمامی محصلان خواست که با سعی و تلاش شان به قله‌های بلند نایل آیند.

عبدالرزاق وحیدی استاد پوهنځی ساینس و همچنان یکی از استادان داور نیز در بارۀ کارکردهای کمیته سخن گفته، از توجه و تلاش رهبری پوهنتون کابل در زمینه‌های مختلف ابراز تشکر و قدردانی نمودند.

قابل یاد‌دهانی است که در دومین جشنوارۀ محصل برتر این پوهنتون به تعداد 300 محصل از پوهنځی‌های مختلف شرکت نموده بودند، که از جمله به تعداد180 تن آنان شامل شارت‌لست رقابت گردیده، بعد از سپری‌نمودن مراحل ارزیابی، در اخیر 25 تن شامل دور رقابت نهایی "ده بهترین" گردیدند. در مرحلۀ نهایی ده محصل برتر شناسایی شدند که از جمله چهار تن آنان هریک: صالحه هدایت و آرزو علیزی از پوهنځی کمپیوترساینس مقام اول، نعمت‌الله وفایی محصل پوهنځی محیط زیست مقام دوم و شمس‌الحق شیرزاد محصل پوهنځی محیط زیست مقام سوم را در جشنوارۀ محصل برتر امسال از آن خود نمودند. تحایف شان چون: تندیس و کمپیوتر به کمک شرکت بلوسنیک، و "تحسین نامه" را، از جانب مقامات رهبری پوهنتون و سایر اشتراک‌کنندگان در یافت کردند.

همچنان هفت تن دیگر از آنان که بلندترین نمرات را در سطح پوهنځی‌های خویش در طی سمستر گذشته اخذ کرده بودند، به علاوۀ سه تن نخستین، مقام ده محصل برتر را در یافت کرده، تحسین نامه‌های شان ر اخذ نمودند.