دیدار محترم پوهنیار حمیدالله فاروقی رییس پوهنتون کابل و وزیر مشاوررییس ج.ا.ا، در امور تحصیلات عالی با دکتور نذیر احمد پیروز رییس موسسۀ ZIIK

جلسۀ که به همین منظور به روز چهار شبنه مؤرخ ۱۳۹۶/۸/۳در آمریت تکنالوژی معلوماتی پوهنتون کابل دایر گردیده بود محترم پوهنیار حمیدالله فاروقی رییس پوهنتون کابل و وزیر مشاور رییس ج.ا.ا، در امور تحصیلات عالی در حالیکه محترم پوهنیار محمد رضا فرزام سرپرست معاونیت مالی و اداری، محترمه پوهندوی دکتور تفسیره هاشمی معاون امور محصلان، محترم سیدحسن عدلیار رییس پوهنځی کمپیوترساینس و مسؤلین محترم آمریت تکنالوژی معلوماتی نیز حضور داشتند با جناب محترم دکتور نذیر پیروز رییس موسسه ZIIK دیدار و تبادل نظر نمودند.  این جلسه درمورد اعطای مساعدت ۶۰ پایه کمپیوتر، ۲ پایه سرور و۳۰۰ جلد کتاب با ارزش تخمینی شصت هزارو نه صد یورو تدویر یافته بود. در آغاز جلسه محترم دکتور نذیر پیروز رییس موسسه ZIIK در زمینه نقش تکنالوژی در عصر کنونی صحبت نموده و در مورد همکاری های قبلی ایشان به پوهنتون کابل وسایر نهادهای اکادمیک کشور یاد آور شد.

بعداً محترم سید حسن عدلیار رییس پوهنځی کمپیوتر ساینس در مورد همکاری های قبلی دوکتور پیروز یاد آوری نموده گفت، تغیر کریکولم پوهنځی کمپیوتر ساینس در سال ۲۰۰۴  فراهم نمودن بورسیه ها در مقاطع ماستری و دکتورا برای استادان این پوهنځی نمونۀ از همکاری های قبلی شان به این پوهنتون است.

سپس محترم فاروقی از کمک های محترم دکتور نذیر پیروز رییس موسسۀ ZIIK اظهار سپاس و قدردانی نموده، علاوه کرد؛ ازینکه در مرکز تکنالوژی معلوماتی که چشم امید آینده ما غرض تامین برنامه های تدریس وادارۀ الکترونیکی است حضور دارم، احساس خرسندی می نمایم. هر فرد افغان که از فضای افغانستان استفاده نموده و در بطن جامعۀ افغانی پرورش یافته باشد در برابر این خاک و جغرافیا مسوول است و شرایط هم به گونه است که فرصت وافتخار ادای این دین برای بعضی ها میسر ومتأسفانه بعضی ها از نعمت تحقق آرزوی خدمت گذاری شان بوطن ومردم محروم اند. داکتر نذیر پیروز هم از جمله فرزندان این وطن هستند که در این راستا چانس خدمت گذاری را دریافت نموده است که همکاری امروزی شان نمونه ئی از تحقق آرزومندی و ارائه خدمات شان است. محترم فاروقی از آدرس هیات رهبری پوهنتون کابل از ایشان یک بار دیگر سپاسگذاری نموده علاوه نمود که امیدوارم، محصلین و همکاران عزیز ما از این فرصت طلایی بتوانند استفاده بهینه را غرض میسرنمودن خدمات الکترونیکی برای پیشبرد برنامه های تدریسی، مالی واداری پوهنتون نمایند.

جلسه با بازدید از کمپیوتر های کمک شده توسط محترم فاروقی و اعضای جلسه به پایان رسید.