اعلانات

 • رهنمود وقایه و کنترول انتان برای دیپارتمنت های فارمسی شفاخانه ها ، مراکز صحی و درملتون ها

  رده : عمومی

  شماره رهنمودها لینک های داونلود 1 رهنمود وقایه و کنترول انتان برای دیپارتمنت های فارمسی شفاخانه ها...

 • خدمات کفتریا و کانتین‌های پوهنتون کابل با شروع دروس حضوری از سر گرفته خواهد شد

  رده : عمومی

  کفتریای مرکزی و دو کانتین(جوار پوهنځی زبان و ادبیات و جوار پوهنځی شرعیات) پوهنتون کابل طی جلسه‌ای رسمی آفر گشایی در ریاست املاک وزارت شهرسازی و اراضی که باحضور معاون مالی و اداری پوهنتون کابل،هیئت ریاست املاک، نماینده اتحادیه محصلان پوهنتون...

 • اطلاعیۀ پوهنځی اقتصاد درمورد بست کادری !

  رده : عمومی

  پوهنځی اقتصاد پوهنتون کابل برایک بست خالی کادرعلمی دیپارتمنت امورمالی وبانکی خویش به سویه ماستر و داکتر ضرورت دارد. متقاضیان درخواستی خویش را با کاپی اسناد تحصیلی ونمرات شان ازتاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ الی ۱۳۹۹/۱/۱۴ به ریاست پوهنتون کابل ارایه...

 • اطلاعیۀ پوهنځی شرعیات درمورد بست کادری !

  رده : عمومی

  پوهنځی شرعیات پوهنتون کابل برای یک بست خالی کادرعلمی دیپارتمنت فقه و اصول فقه خویش به سویه ماستر ضرورت دارد. متقاضیان درخواستی خویش را با کاپی اسناد تحصیلی ونمرات شان ازتاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ الی ۱۳۹۹/۱/۲۹ به ریاست پوهنتون کابل ارایه نمایند.

 • اطلاعیۀ پوهنځی كيميا درمورد بست کادری !

  رده : عمومی

  پوهنځی كيميا پوهنتون کابل برای یک بست خالی کادرعلمی دیپارتمنت كيميا تحلیلی خویش به سویه لیسانس،ماستر و داکتر ضرورت دارد. متقاضیان درخواستی خویش را با کاپی اسناد تحصیلی ونمرات شان ازتاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ الی ۱۳۹۹/۱/۱۲ به ریاست پوهنتون کابل ارایه...

 • اطلاعیۀ پوهنځی هنرهاي زيبا درمورد بست کادری !

  رده : عمومی

  پوهنځی هنرهاي زيبا پوهنتون کابل برای یک بست خالی کادرعلمی دیپارتمنت فوتو ګرافی خویش به سویه لیسانس،ماستر و داکتر ضرورت دارد. متقاضیان درخواستی خویش را با کاپی اسناد تحصیلی ونمرات شان ازتاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ الی ۱۳۹۹/۱/۲۶ به ریاست پوهنتون کابل ارایه...

 • اطلاعیۀ پوهنځی ژورنالیزم درمورد بست کادری !

  رده : عمومی

  پوهنځی ژورنالیزم پوهنتون کابل برای یک بست خالی کادرعلمی دیپارتمنت ژورنالیزم خویش به سویه ماستر و داکتر ضرورت دارد. متقاضیان درخواستی خویش را با کاپی اسناد تحصیلی ونمرات شان ازتاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۱۵ الی ۱۳۹۹/۱/۱۵ به ریاست پوهنتون کابل ارایه نمایند.

 • اطلاعیۀ پوهنځی انجنیری درمورد بست کادری !

  رده : عمومی

  پوهنځی انجینری پوهنتون کابل برای یک بست خالی کادرعلمی دیپارتمنت طراحی شهری و برنامه ریزی خویش به سویه لیسانس، ماستر و داکتر ضرورت دارد. متقاضیان درخواستی خویش را با کاپی اسناد تحصیلی ونمرات شان ازتاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۱۸ الی ۱۳۹۹/۱/۳ به ریاست پوهنتون کابل...

 • اطلاعیۀ پوهنځی زبان وادبیات درمورد بست کادری !

  رده : عمومی

  پوهنځی زبان وادبیات پوهنتون کابل برای یک بست خالی کادرعلمی دیپارتمنت ترکی خویش به سویه ماستر و داکتر ضرورت دارد. متقاضیان درخواستی خویش را با کاپی اسناد تحصیلی ونمرات شان ازتاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۵ الی ۱۳۹۹/۱/۵ به ریاست پوهنتون کابل ارایه نمایند.

 • اطلاعیۀ پوهنځی انجنیری درمورد بست کادری !

  رده : عمومی

  پوهنځی انجینری پوهنتون کابل برای یک بست خالی کادرعلمی دیپارتمنت انجینری انرژی خویش به سویه لیسانس، ماستر و داکتر ضرورت دارد. متقاضیان درخواستی خویش را با کاپی اسناد تحصیلی ونمرات شان ازتاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۵ الی ۱۳۹۹/۱/۵ به ریاست پوهنتون کابل ارایه...

صفحه 1 از 31