اعلانات

 • اطلاعیۀ پوهنځی بیولوژی درمورد بست کادری !

  رده : عمومی

  پوهنځی بیولوژی پوهنتون کابل برای دو بست خالی کادرعلمی دیپارتمنت زولوژی و نباتات خویش به سویه ماستر و داکتر ضرورت دارد. متقاضیان درخواستی خویش را با کاپی اسناد تحصیلی ونمرات شان ازتاریخ ۱۳۹۸/۹/۹ الی ۱۳۹۸/۹/۲۴ به ریاست پوهنتون کابل ارایه...

 • اطلاعیۀ پوهنځی انجنیری درمورد بست کادری !

  رده : عمومی

  پوهنځی انجینری پوهنتون کابل برای یک بخالی کادرعلمی دیپارتمنت انجنیری میخانیک خویش به سویه لیسانس، ماستر و داکتر ضرورت دارد. متقاضیان درخواستی خویش را با کاپی اسناد تحصیلی ونمرات شان ازتاریخ ۱۳۹۸/۹/۴ الی ۱۳۹۸/۹/۱۸ به ریاست پوهنتون کابل ارایه...

 • اطلاعیۀ پوهنځی اقتصاد درمورد بست کادری !

  رده : عمومی

  پوهنځی اقتصاد پوهنتون کابل برای دو بست خالی کادرعلمی دیپارتمنت منجمنت واداره تشبثات خویش به سویه ماستر و داکتر ضرورت دارد. متقاضیان درخواستی خویش را با کاپی اسناد تحصیلی ونمرات شان ازتاریخ ۱۳۹۸/۹/۴ الی ۱۳۹۸/۱۰/۴ به ریاست پوهنتون کابل ارایه...

 • اطلاعیۀ پوهنځی ژورنالیزم درمورد بست کادری !

  رده : عمومی

  پوهنځی ژورنالیزم پوهنتون کابل برای یک بست خالی کادرعلمی دیپارتمنت ژورنالیزم خویش به سویه ماستر و داکتر ضرورت دارد. متقاضیان درخواستی خویش را با کاپی اسناد تحصیلی ونمرات شان ازتاریخ ۱۳۹۸/۹/۲ الی ۱۳۹۸/۹/۱۶ به ریاست پوهنتون کابل ارایه نمایند.

 • اطلاعیۀ پوهنځی اقتصاد درمورد بست کادری !

  رده : عمومی

  پوهنځی اقتصاد پوهنتون کابل برای یک بست خالی کادرعلمی دیپارتمنت امورمالی وبانکی خویش به سویه ماستر و داکتر ضرورت دارد. متقاضیان درخواستی خویش را با کاپی اسناد تحصیلی ونمرات شان ازتاریخ ۱۳۹۸/۸/۲۵ الی ۱۳۹۸/۹/۲۵ به ریاست پوهنتون کابل ارایه...

 • اطلاعیۀ پوهنځی انجنیری درمورد بست کادری !

  رده : عمومی

  پوهنځی انجینری پوهنتون کابل برای یک بخالی کادرعلمی دیپارتمنت انجنیری میخانیک خویش به سویه ماستر و داکتر ضرورت دارد. متقاضیان درخواستی خویش را با کاپی اسناد تحصیلی ونمرات شان ازتاریخ ۱۳۹۸/۸/۲۷ الی ۱۳۹۸/۹/۱۲ به ریاست پوهنتون کابل ارایه نمایند. ...

 • اطلاعیۀ پوهنځی زبان وادبیات درمورد بست کادری !

  رده : عمومی

  پوهنځی زبان وادبیات پوهنتون کابل برای یک بست خالی کادرعلمی دیپارتمنت چینایی خویش به سویه ماستر و داکتر ضرورت دارد. متقاضیان درخواستی خویش را با کاپی اسناد تحصیلی ونمرات شان ازتاریخ ۱۳۹۸/۸/۲۳ الی ۱۳۹۸/۹/۸ به ریاست پوهنتون کابل ارایه نمایند.

 • اطلاعیۀ پوهنځی هنرهاي زيبا درمورد بست کادری !

  رده : عمومی

  پوهنځی هنرهاي زيبا پوهنتون کابل برای یک بست خالی کادرعلمی دیپارتمنت مجسمه سازی خویش به سویه ماستر و داکتر ضرورت دارد. متقاضیان درخواستی خویش را با کاپی اسناد تحصیلی ونمرات شان ازتاریخ ۱۳۹۸/۸/۱۹ الی ۱۳۹۸/۹/۱۹ به ریاست پوهنتون کابل ارایه...

 • اطلاعیۀ پوهنځی زبان وادبیات درمورد بست کادری !

  رده : عمومی

  پوهنځی زبان وادبیات پوهنتون کابل برای یک بست خالی کادرعلمی دیپارتمنت فرانسوی خویش به سویه لیسانس، ماستر و داکتر ضرورت دارد. متقاضیان درخواستی خویش را با کاپی اسناد تحصیلی ونمرات شان ازتاریخ ۱۳۹۸/۸/۱۶ الی ۱۳۹۸/۹/۱ به ریاست پوهنتون کابل ارایه...

 • بیوگرافی مختصر پوهاند شهید عزیز احمد پنجشیری

  رده : عمومی

  إنّا لله وإنّا إليهِ رَاجعُون پوهاند عزیز احمد پنجشیری فرزند نیک محمد در سال 1329 ه ش در قریه رخه ولسوالی رخه ولایت پنجشیر چشم به دنیا گشوده و در سال 1333 ه ش شامل ابتدائیه قاری حمید الله ودر سال 1339 ه ش شامل لیسه تجارت ودر سال 1342 ه ش از...

صفحه 1 از 27