اعلانات

 • اطلاعیۀ بست های اداری پوهنتون کابل !

  رده : عمومی

  ۱- عنوان وظیفه : همکار تخنیکی ( لابرانت ) وزارت/اداره : پوهنتون کابل موقعیت : کابل بخش : پوهنحْی کیمیا بست : ( ۵) پنج بست - صرف یک بست قابل اعلان است...

 • اطلاعیۀ پوهنځی هنرهاي زيبا درمورد بست کادری !

  رده : عمومی

  پوهنځی هنرهاي زيبا پوهنتون کابل برای یک بست خالی کادرعلمی دیپارتمنت مجسمه سازی خویش به سویه لیسانس،ماستر و داکتر ضرورت دارد. متقاضیان درخواستی خویش را با کاپی اسناد تحصیلی ونمرات شان ازتاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۷ الی ۱۳۹۸/۱۱/۲۲ به ریاست پوهنتون کابل ارایه...

 • اطلاعیۀ پوهنځی زمین شناسی درمورد بست کادری !

  رده : عمومی

  پوهنځی زمین شناسی پوهنتون کابل برای دوبست خالی کادرعلمی دیپارتمنت جیولوجی خویش به سویه ماستر و داکتر ضرورت دارد. متقاضیان درخواستی خویش را با کاپی اسناد تحصیلی ونمرات شان ازتاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۲ الی ۱۳۹۸/۱۲/۲ به ریاست پوهنتون کابل ارایه...

 • اطلاعیۀ انستیتیوت تکنالوژی معلوماتی درمورد بست کادری !

  رده : عمومی

  انستیتیوت تکنالوژی معلوماتی برای 4 بست خالی کادرعلمی دیپارتمنت انجنیری تلی کمونیکشن یک بست ودیپارتمنت ارتباطات پستی سه بست خویش به سویه ماستر و داکتردررشته انجنیری تلی کمونیکشن وارتباطات پستی ضرورت دارد. متقاضیان درخواستی خویش را با کاپی اسناد...

 • اعلان تدارکاتی قرارداد ګاز مایع ضرورت سال ۱۳۹۹ پوهنتون کابل

  رده : عمومی

  برای دریافت شرطنامه و آفر پروژه متذکره روی لینک ذیل کلیک نماید. http://ku.edu.af/Content/files/%d8%af%d9%88%d9%86%d9%88%d8%b9%20%d8%aa%db%8c%d9%84%20%d8%b3%d8%a7%d9%84%20%201399pdf%20%d8%b4%d8%b1%d8%b7%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87.pdf

 • اعلان تدارکاتی قرارداد دو نوع تیل(دیزل و پطرول) ضرورت سال ۱۳۹۹ پوهنتون کابل

  رده : عمومی

  برای دریافت شرطنامه و آفر پروژه متذکره روی لینک ذیل کلیک نماید. http://ku.edu.af/Content/files/%d8%b4%d8%b1%d8%b7%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87%20%27%da%af%d8%a7%d8%b2%d8%b3%d8%a7%d9%84%20%201399(2).pdf

 • اطلاعیۀ پوهنځی انجنیری درمورد بست کادری !

  رده : عمومی

  پوهنځی انجینری پوهنتون کابل برای یک بست خالی کادرعلمی دیپارتمنت طراحی شهری وبرنامه ریزی خویش به سویه لیسانس، ماستر و داکتر ضرورت دارد. متقاضیان درخواستی خویش را با کاپی اسناد تحصیلی ونمرات شان ازتاریخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ الی ۱۳۹۸/۱۱/۲۹ به ریاست پوهنتون...

 • اطلاعیۀ پوهنځی ژورنالیزم درمورد بست کادری !

  رده : عمومی

  پوهنځی ژورنالیزم پوهنتون کابل برای یک بست خالی کادرعلمی دیپارتمنت ژورنالیزم خویش به سویه ماستر و داکتر ضرورت دارد. متقاضیان درخواستی خویش را با کاپی اسناد تحصیلی ونمرات شان ازتاریخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ الی ۱۳۹۸/۱۱/۱۳ به ریاست پوهنتون کابل ارایه نمایند....

 • اطلاعیۀ پوهنځی روانشناسی درمورد بست کادری !

  رده : عمومی

  پوهنځی روانشناسی پوهنتون کابل برای یک بست خالی کادرعلمی دیپارتمنت روانشناسی خویش به سویه ماستر و داکتر ضرورت دارد. متقاضیان درخواستی خویش را با کاپی اسناد تحصیلی ونمرات شان ازتاریخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۷ الی ۱۳۹۸/۱۱/۲ به ریاست پوهنتون کابل ارایه...

 • اطلاعیۀ پوهنځی شرعیات درمورد بست کادری !

  رده : عمومی

  پوهنځی شرعیات پوهنتون کابل برای یک بست خالی کادرعلمی دیپارتمنت حدیث و علوم حدیث خویش به سویه ماستر ضرورت دارد. متقاضیان درخواستی خویش را با کاپی اسناد تحصیلی ونمرات شان ازتاریخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۴ الی ۱۳۹۸/۱۱/۱۴ به ریاست پوهنتون کابل ارایه نمایند....

صفحه 1 از 29