بیوگرافی مرحوم الحاج پوهاند عبدالظاهر « ستانیکزی »


بیوگرافی مرحوم الحاج پوهاند عبدالظاهر « ستانیکزی »

مرحوم الحاج پوهاند عبد الظاهر ستانیکزی فرزند عبدالقدوس در سال ۱۳۲۲ هجری شمسی در قریه کتب خيل ولسوالی محمد آغه ولایت لوگر دریک خانواده روشنفکر متولد گردیده است. استاد ستانیکزی در سال ۱۳۳۰ شامل مکتب ابتدائیه کتب خیل در ولسوالی محمد آغه گردیده، و در سال ۱۳۳۵ دوره ابتدائیه را به اتمام رسانید. در سال ۱۳۳۷ دوره متوسطه را در لیسه ابن سینا شهر کابل آغاز و در سال ۱۳۳۹ به پایان رسانید. مرحوم در سال ۱۳۴۰ شامل دارالمعلمین کابل گردیده و در سال ۱۳۴۷ از موسسه مذکور فارغ گردید. استاد مرحوم ستانیکزی در سال ۱۳۴۳ شامل پوهنځی ساینس رشته فزیک و ریاضی پوهنتون کابل گردید. مرحوم در سال ۱۳۴۶ به درجه لیسانس فارغ التحصیل گردیده مرحوم ستانیکزی با کسب نمرات کادری به صفت استاد دیپارتمنت فزیک در پوهنځی ساینس در سال ۱۳۴۶ تقرر حاصل نمود. مرحوم مدت ۸ سال به تدریس در رشته فزیک مصروف خدمت برای اولاد این وطن بود. استاد مرحوم طی سال های بالفعل خدمت وتدریس حایز رتبه پوهيالی در سال ۱۳۴۷، رتبه پوهنیار در سال ۱۳۵۱ گردیده است. مرحوم ستانیکزی در سال ۱۳۵۴ عازم کشور هندوستان گردیده و از پوهنتون پنجاب سند ماستری در رشته فزیک به درجه عالی در سال ۱۳۵۶ بدست آورد. همزمان با برگشت به کشور به رتبه پوهنمل نایل گردیده بود. متعاقبا، مرحوم ستائیزی رتبه های پوهندوی در سال ۱۳۵۸ و رتبه پوهنوال را در سال ۱۳۶۱ و به کسب رتبه پوهاند در سال ۱۳۶۸ نایل آمده است استاد مرحوم عبدالظاهر ستائیزی علاوه بر ایفای رسالت سترگ تدریس به اولاد کشور، توانسته است چندین آثار علمی را تالیف و به دسترس محصلین و سایر علاقمندان قرار دهد. از جمله دوجلد فزیک عمومی، فزیک میخانیک، فزیک میخانیک کلاسیک، نور موجی و اثر جدید وی تحت عنوان فریک کوانت آماده چاپ میباشد. ایشان، در مدت خدمت خویش مضامین مختلف مانند ریاضی ، ریاضی ۴، ریاضی۵، ریاضی، فزیک عمومی اولودوم، فزیک میخانیکه فزیک نورموجی، فزیک برق، میخانیک کلاسیک، الکرونیک او ۲، میخانیک کوانت وتیوری نسبیت را تدریس نموده است. علاوه بر آن استاد مرحوم در سال ۱۳۶۳ الى ۱۳۷۲ عهده دار پروژه تحقیقاتی استفاده از انرژی آفتاب بوده که در آن مدت، تحقیقات زیادی را اجرا نموده و سامان آلات مورد ضرورت را به همکاری تخنیکران ورکشاپ دیپارتمنت فزیک ساخته مانند؛ کولکتر های هموار آفتابی، داش های آفتابی تقطیر کننده آب، میوه خشک کن و تنویر منازل، که بالای هر پروژه مذکور تحقیقات زیادی را اجرا نموده بود که نتایج آن در نشرات معتبر علمی خارجی و داخلی به نشر رسیده بود، که نمونه آن عبارت است از گرم نمودن اطاق توسط انرژی آفتاب که تاهنوز در محیط پوهنتون کابل موجود است. استاد مرحوم چندین مراتب در کنفرانس های علمی، سیمینارها و کورس های تربیتی از جمله در ممالک آیرلیند، آلمانی سه بار، کوریا جاپان سه باره کشور هندوستان چهاربار و کشور پاکستان، اشتراک نموده است که ازین برنامه ها اندوخته های زیادی حاصل نموده بود. مرحوم ستانیکزی درجنب تدریس که یک وظیفه مقدس و نفس گیر است، در سال ۱۳۸۱ به صفت رئیس پوهنځی ساینس و در سال ۱۳۸۳ بحيث معاون علمی پوهنتون کابل ایفای وظیفه نموده بود.مرحوم علاوه به لسان های ملی به لسان های انگلیسی و آلمانی نیز تسلط داشت. در اخیر علاوه باید نمود که استاد مرحوم توانسته است به کمک کشور های دوست آلمان و جاپان، انرژی اتومی  لابراتوارهای دیپارتمنت فزیک پوهنځی ساینس پوهنتون کابل را تکمیل نماید.

إنالله إنا الیه راجعون