سوانح مختصر پوهاند دوکتور غلام سخی مصؤن :


 مرحوم پوهاند دوکتور غلام سخی مصئون درسال 1301 در شهر کابل در یک خانواده روشنفکر تولد و در سال 1318 از لیسه نجات ( امانی امروز) و در سال 1322 از فاکولته حقوق و علوم سیاسی به درجه اعلی فارغ و به حیث معلم در مربوطات وزارت معارف مقرر گردید . در سال 1324 به حیث استاد ( پوهنیار) در فاکولته حقوق و علوم سیاسی تقرر حاصل نمودند . در سال 1326 جهت تحصیلات عالی عازم کشور جرمنی شدند و از یونورسیتی هامبورگ دوکتورای خود را در رشته حقوق بین الدول اخذ نموده و دوره های کسب تخصص را در کشور های امریکا و جرمنی سپری و در ده ها کنفرانس های علمی در سطح ملی و بین المللی اشتراک داشته اند.

(اولین محصل افغانی بودند که به خارج کشور جهت تحصیل اعزام گردیده شد) در سال 1330 بعد از اخذ درجه دوکتور ای حقوق بین آلدول به صفت استاد مجدداَ در فاکولته حقوق مقرر و همچنان تا مدت های مدیدی تدریس مضامین حقوقی را در فاکولته های اقتصاد - شرعیات و تعلیم و تربیه بدوش داشتند . در سال 1348 به حیث استاد در یکی از پوهنتون های جرمنی برای مدت یکسال تدریس مضمون حقوق بین آلدول را بدوش داشتند و از سال 1351 الی سال 1356 بر علاوه سمت استادی به حیث رئیس فاکولته حقوق و علوم سیاسی انتخاب شدند و در مربوطات وزارت تحصیلات  به کار اداری پرداختند در سال 1353 موقف پروفیسوری را کمائی نمودند و در سال 1357 متقاعد شدند در سال 1363 با اشتراک مساعی اهل حقوق ، انجمن حقوقدانان افغانستان را در کشور تأسیس نموده و در اولین کنگره آن  به حیث رئیس ان انتخاب شدند و تا سال 1370 به این وظیفه ادامه دادند در اوایل سال 1371 در اثر گروگان گیری خودش و پسر ش و جنگ های خانمانسوز گروهی مجبور به ترک کشور شدند و در غربت بیکار نه نشسته به تاسیس انجمن حقوقدانان در خارج از کشور پرداختند و تا امروز این انجمن فعال است . موصوف در دوران حیات خود کتب و آثار و مقاله های علمی ارزشمند و مضامین حقوقی جهت تدریس شاگرد تالیف و از خود به جا گذاشته است مرحوم شاگردان زیادی که از جمله آن شاگردان به سطح رئیس جمهور - وزرا - روسا - لوی حارنوال - قاضی والقضات و حقوقدانان بزرگ را به  جامعه تقدیم نموده اند ، در تدوین چندین قانون اساسی افغانستان عضو کمیسیون قانون اساسی بوده و سهم فعال داشتند . موصوف جهت سمینار ها و کنفرانس های علمی و آکادمیک - پژوهشی- اداری به اکثریت کشور های جهان سفر نموده است ، جناب شان ساعت یک و پنجاه دقیقه شب تاریخ 8 دلو سال 1397 داعی اجل را لبیک گفته و به دیار حق پیوستند.

انا لله و انا الیه راجعون