اعلانات

 • اطلاعیۀ پوهنځی فارمسي درمورد بست کادری !

  رده : عمومی

  پوهنځی فارمسي پوهنتون کابل برای یک بست خالی کادرعلمی دیپارتمنت های فارمسی شیمیک و کنترول ادویه خویش به سویه ماستر، داکتر وفارم (Pharm D) باشد ضرورت دارد. متقاضیان درخواستی خویش را با کاپی اسناد تحصیلی ونمرات شان ازتاریخ ۱۳۹۹/۷/۷ الی ۱۳۹۹/۷/۲۱ به...

 • اطلاعیۀ پوهنځی علوم وترنری درمورد بست کادری !

  رده : عمومی

  پوهنځی علوم وترنری پوهنتون کابل برای ۳ بست خالی کادرعلمی دیپارتمنت پریکلنیک درمضمون فزیولوژی یک بست ،دیپارتمنت تکنالوژی وحفظ الصحه مواد غذایی در مضمون تکنالوژی مواد غذایی و مضمون کنترول کیفیت مواد غذایی دو بست خویش برای بار دوهم به سویه ماستر ,...

 • اطلاعیه کنفرانس AFGSolar1

  رده : عمومی

  قرار است کنفرانس AFGSolar1 یا (Afghan Conference on Solar Technologies )به همکاری پوهنتون کابل و پوهنتون تخنیکی سلواک واقع در براتیسلاوا درپوهنتون کابل دایر شود. این کنفرانس بتاریخ های 23-24 November سال 2020 در پوهنتون کابل دایر خواهد شد...

 • پیام تسلیت پوهنتون کابل

  رده : عمومی

  هوالباقی پیام تسلیت پوهنتون کابل با تأسف و تأثر عمیق اطلاع حاصل نمودیم که محترم پوهاند دکتور الف شاه ځدران استاد پوهنځی علوم اجتماعي پوهنتون کابل به رحمت حق پیوست. إنّا لله و انا الیه راجعون. هیئت رهبری...

 • اطلاعیۀ پوهنځی هنرهاي زيبا درمورد بست کادری !

  رده : عمومی

  پوهنځی هنرهاي زيبا پوهنتون کابل برای یک بست خالی کادرعلمی دیپارتمنت تیاتر خویش به سویه لیسانس،ماستر و داکتر ضرورت دارد. متقاضیان درخواستی خویش را با کاپی اسناد تحصیلی ونمرات شان ازتاریخ ۱۳۹۹/۶/۳۱ الی ۱۳۹۹/۷/۳۰ به ریاست پوهنتون کابل ارایه...

 • اطلاعیۀ پوهنځی اقتصاد درمورد بست کادری !

  رده : عمومی

  پوهنځی اقتصاد پوهنتون کابل برایک بست خالی کادرعلمی دیپارتمنت احصائیه اکونومتری خویش به سویه ماستر و داکتر ضرورت دارد. متقاضیان درخواستی خویش را با کاپی اسناد تحصیلی ونمرات شان ازتاریخ ۱۳۹۹/۶/۲۶ الی ۱۳۹۹/۷/۲۶ به ریاست پوهنتون کابل ارایه...

 • اطلاعیۀ پوهنځی زمین شناسی درمورد بست کادری !

  رده : عمومی

  پوهنځی زمین شناسی پوهنتون کابل برای ۳ بست خالی کادرعلمی دیپارتمنت جیولوجی خویش به سویه لیسانس، ماستر و داکتر ضرورت دارد. متقاضیان درخواستی خویش را با کاپی اسناد تحصیلی ونمرات شان ازتاریخ ۱۳۹۹/۶/۲۶ الی ۱۳۹۹/۷/۲۶ به ریاست پوهنتون کابل ارایه...

 • اطلاعیۀ پوهنځی اقتصاد درمورد بست کادری !

  رده : عمومی

  پوهنځی اقتصاد پوهنتون کابل برایک بست خالی کادرعلمی دیپارتمنت امور مالی و بانکی خویش به سویه ماستر و داکتر ضرورت دارد. متقاضیان درخواستی خویش را با کاپی اسناد تحصیلی ونمرات شان ازتاریخ ۱۳۹۹/۶/۲۶ الی ۱۳۹۹/۷/۵ به ریاست پوهنتون کابل ارایه...

 • اطلاعیۀ پوهنځی زبان وادبیات درمورد بست کادری !

  رده : عمومی

  پوهنځی زبان وادبیات پوهنتون کابل برای یک بست خالی کادرعلمی دیپارتمنت فرانسوی خویش به سویه لیسانس، ماستر و داکتر ضرورت دارد. متقاضیان درخواستی خویش را با کاپی اسناد تحصیلی ونمرات شان ازتاریخ ۱۳۹۹/۶/۲۵ الی ۱۳۹۹/۷/۱۰ به ریاست پوهنتون کابل ارایه...

 • پیام تسلیت پوهنتون کابل

  رده : عمومی

  هوالباقی پیام تسلیت پوهنتون کابل با تأسف و تأثر عمیق اطلاع حاصل نمودیم که محترم پوهندوی دکتور شاولی الله ادیب استاد پوهنځی زبان و ادبیات پوهنتون کابل به رحمت حق پیوست. إنّا لله و انا الیه راجعون. هیئت رهبری پوهنتون کابل، استادان،...

صفحه 1 از 36