اعلانات

 • اطلاعیۀ پوهنځی علوم وترنری درمورد بست کادری !

  رده : عمومی

  پوهنځی علوم وترنری پوهنتون کابل برای یک بست خالی کادرعلمی دیپارتمنت پارا کلینیک در مضمون پتولوژی خویش به سویه ماستر , داکتر و یا (DVM) ضرورت دارد. متقاضیان درخواستی خویش را با کاپی اسناد تحصیلی ونمرات شان ازتاریخ ۱۳۹۸/۱/۲۰ الی ۱۳۹۸/۲/۵ به ریاست...

 • اطلاعیۀ پوهنځی هنرهاي زيبا درمورد بست کادری !

  رده : عمومی

  پوهنځی هنرهاي زيبا پوهنتون کابل برای يك بست خالی کادرعلمی دیپارتمنت مجسمه سازی به سویه ماستر و داکتر ضرورت دارد. متقاضیان درخواستی خویش را با کاپی اسناد تحصیلی ونمرات شان ازتاریخ ۱۳۹۸/۱/۱۴ الی ۱۳۹۸/۱/۳۰ به ریاست پوهنتون کابل ارایه نمایند. ...

 • اطلاعیۀ پوهنځی زراعت درمورد بست کادری !

  رده : عمومی

  پوهنځی زراعت پوهنتون کابل برای دوبست خالی کادرعلمی دیپارتمنت جنګلداری ومنابع طبعی خویش به سویه ماستر و داکتر ضرورت دارد. متقاضیان درخواستی خویش را با کاپی اسناد تحصیلی ونمرات شان ازتاریخ ۱۳۹۸/۱/۱۴ الی ۱۳۹۸/۱/۳۰ به ریاست پوهنتون کابل ارایه...

 • اطلاعیۀ پوهنځی هنرهاي زيبا درمورد بست کادری !

  رده : عمومی

  پوهنځی هنرهاي زيبا پوهنتون کابل برای يك بست خالی کادرعلمی دیپارتمنت نقاشی به سویه ماستر و داکتر ضرورت دارد. متقاضیان درخواستی خویش را با کاپی اسناد تحصیلی ونمرات شان ازتاریخ ۱۳۹۸/۱/۱۴ الی ۱۳۹۸/۱/۳۰ به ریاست پوهنتون کابل ارایه نمایند. ...

 • اعلان تدارکات

  رده : عمومی

  فورم شمارهP_ 01 پروژه تهیه وتدارک 92 قلم قرطاسیه باب،رنگباب پرنتر،رنگباب ماشین های فوتوکاپی ومواد تنظیفاتی ضرورت سال مالی 1398پوهنتون کابل: ریاست پوهنتون کابل وزارت تحصیلات عالی ازتمـام واجـــدین شـــــرایط دعوت مینـــماید تا درپروســه...

 • اطلاعیۀ پوهنځی روانشناسی درمورد بست کادری !

  رده : عمومی

  پوهنځی روانشناسی پوهنتون کابل برای دوبست خالی کادرعلمی دیپارتمنت روانشناسی خویش به سویه ماستر و داکتر ضرورت دارد. متقاضیان درخواستی خویش را با کاپی اسناد تحصیلی ونمرات شان ازتاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۴ الی ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ به ریاست پوهنتون کابل ارایه...

 • بیوگرافی مرحوم الحاج پوهاند عبدالظاهر « ستانیکزی »

  رده : عمومی

  بیوگرافی مرحوم الحاج پوهاند عبدالظاهر « ستانیکزی » مرحوم الحاج پوهاند عبد الظاهر ستانیکزی فرزند عبدالقدوس در سال ۱۳۲۲ هجری شمسی در قریه کتب خيل ولسوالی محمد آغه ولایت لوگر دریک خانواده روشنفکر متولد گردیده است....

 • اطلاعیۀ پوهنځی هنرهاي زيبا درمورد بست کادری !

  رده : عمومی

  پوهنځی هنرهاي زيبا پوهنتون کابل برای يك بست خالی کادرعلمی دیپارتمنت فوتوګرافی به سویه ماستر و داکتر ضرورت دارد. متقاضیان درخواستی خویش را با کاپی اسناد تحصیلی ونمرات شان ازتاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۸ الی ۱۳۹۸/۱/۸ به ریاست پوهنتون کابل ارایه نمایند. ...

 • اطلاعیۀ پوهنځی زمین شناسی درمورد بست کادری !

  رده : عمومی

  پوهنځی زمین شناسی پوهنتون کابل برای یک بست خالی کادرعلمی دیپارتمنت جیولوجی خویش به سویه ماستر و داکتر ضرورت دارد. متقاضیان درخواستی خویش را با کاپی اسناد تحصیلی ونمرات شان ازتاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۸ الی ۱۳۹۸/۱/۸ به ریاست پوهنتون کابل ارایه...

 • اطلاعیۀ پوهنځی فزيك درمورد بست کادری !

  رده : عمومی

  پوهنځی فزيك پوهنتون کابل برای دو بست خالی کادرعلمی دیپارتمنت های فزیک هستوی واتومی وفزیک نظری وعمومی خویش به سویه ليسانس ،ماستر و داکتر ضرورت دارد. متقاضیان درخواستی خویش را با کاپی اسناد تحصیلی ونمرات شان ازتاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۸ الی ۱۳۹۸/۱/۲۳ به...

صفحه 1 از 20