اعلانات

 • اطلاعیۀ پوهنځی فارمسي درمورد بست کادری !

  رده : عمومی

  پوهنځی فارمسي پوهنتون کابل برای یک بست خالی کادرعلمی دیپارتمنت فارمسی شیمیک خویش به سویه ماستر، داکتر وفارم (Pharm D) باشد ضرورت دارد. متقاضیان درخواستی خویش را با کاپی اسناد تحصیلی ونمرات شان ازتاریخ ۱۳۹۷/۰۳/۱۶ الی ۱۳۹۷/۰۴/۱۶ به ریاست پوهنتون...

 • اطلاعیۀ پوهنځی ژورنالیزم درمورد بست کادری

  رده : عمومی

  پوهنځی ژورنالیزم پوهنتون کابل برای چهار بست خالی کادرعلمی دیپارتمنت ارتباطات خویش به سویه ماستر و داکتر ضرورت دارد. متقاضیان درخواستی خویش را با کاپی اسناد تحصیلی ونمرات شان ازتاریخ ۱۳۹۷/۰۳/۸ الی ۱۳۹۷/۰۳/۲۳ به ریاست پوهنتون کابل ارایه...

 • اعلان تداركات !

  رده : عمومی

  ریاست ‌‌پوهنتون کابل ازتمام واجدین شرایط دعوت مینماید تادرپروسه داوطلبی پروژه تهیه وتدارکات (۱۰۰۰۰۰) یکصد هزار لیتر تیل دیزل بامشخصات L-02-62 ) ( باکیفیت عالی ، تیل پطرول اعلی بامشخصات (A-92) با کیفیت عالی (۲۰۰۰۰) بیست هزار لیتر و۳۲...

 • اطلاعیۀ پوهنځی فارمسي درمورد بست کادری !

  رده : عمومی

  پوهنځی فارمسي پوهنتون کابل برای یک بست خالی کادرعلمی دیپارتمنت بیوشیمی خویش به سویه ماستر، داکتر وفارم (D) باشد ضرورت دارد. متقاضیان درخواستی خویش را با کاپی اسناد تحصیلی ونمرات شان ازتاریخ ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ الی ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ به ریاست پوهنتون کابل...

 • اطلاعیۀ پوهنځی رياضي درمورد بست کادری !

  رده : عمومی

  پوهنځی رياضي پوهنتون کابل برای دو بست خالی کادرعلمی دیپارتمنت رياضيات تطبيقي خویش به سویه ليسانس ،ماستر و داکتر ضرورت دارد. متقاضیان درخواستی خویش را با کاپی اسناد تحصیلی ونمرات شان ازتاریخ ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ الی ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ به ریاست پوهنتون کابل...

 • اعلان تداركات !

  رده : عمومی

  ریاست پوهنتون کابل ازتمام واجدین شرایط دعوت مینماید تادرپروسه داوطلبی تهیه وتدارک ۵۵۰۰۰ پنجاه وپنج هزار کیلوگرام گاز مایع ایرانی باکیفیت اعلی ویا معادل آن برای طبخ مواد غذایی و اعاشه محصلین وتسخین شعبات اداری و پوهنځی های مربوطه پوهنتون کابل ضرورت...

 • اطلاعیۀ پوهنځی هنرهای زیبا درمورد بست کادری !

  رده : عمومی

  پوهنځی هنرهای زیبا پوهنتون کابل برای یک بست خالی کادرعلمی دیپارتمنت مجسمه سازي خویش به سویه ليسانس ،ماستر و داکتر ضرورت دارد. متقاضیان درخواستی خویش را با کاپی اسناد تحصیلی ونمرات شان ازتاریخ ۱۳۹۷/۰۲/۱۶ الی ۱۳۹۷/۲/۳۰ به ریاست پوهنتون کابل...

 • اطلاعیۀ پوهنځی اقتصاد درمورد بست کادری !

  رده : عمومی

  پوهنځی اقتصاد پوهنتون کابل برای دو بست خالی کادرعلمی دیپارتمنت محاسبه خویش به سویه ماستر و داکتر در رشته محاسبه و مدرک (ACCA)را داشته باشد ضرورت دارد. متقاضیان درخواستی خویش را با کاپی اسناد تحصیلی ونمرات شان ازتاریخ ۱۳۹۷/۰۲/۱۶ الی ۱۳۹۷/۰۳/۱۶ به...

 • اطلاعیۀ پوهنځی زبان وادبیات درمورد بست کادری !

  رده : عمومی

  پوهنځی زبان وادبیات پوهنتون کابل برای دو بست خالی کادرعلمی دیپارتمنت پشتو خویش به سویه ماستر و داکتر ضرورت دارد. متقاضیان درخواستی خویش را با کاپی اسناد تحصیلی ونمرات شان ازتاریخ ۱۳۹۷/۱/۱۳ الی ۱۳۹۷/۲/۱۳ به ریاست پوهنتون کابل ارایه نمایند.

 • اطلاعیۀ پوهنځی هنرهای زیبا درمورد بست کادری !

  رده : عمومی

  پوهنځی هنرهای زیبا پوهنتون کابل برای یک بست خالی کادرعلمی دیپارتمنت مجسمه سازي خویش به سویه ماستر و داکتر ضرورت دارد. متقاضیان درخواستی خویش را با کاپی اسناد تحصیلی ونمرات شان ازتاریخ ۱۳۹۷/۱/۱۳ الی ۱۳۹۷/۲/۱۳ به ریاست پوهنتون کابل ارایه...

صفحه 1 از 15