اعلانات

 • اطلاعیۀ پوهنځی اداره و پالیسی عامه درمورد بست کادری !

  رده : عمومی

  پوهنځی اداره و پالیسی عامه پوهنتون کابل برای دو بست خالی کادرعلمی دیپارتمنت های اداره عامه و پالیسی عامه خویش به سویه لیسانس، ماستر و داکتر ضرورت دارد. متقاضیان درخواستی خویش را با کاپی اسناد تحصیلی ونمرات شان ازتاریخ ۱۳۹۹/۴/۲ الی ۱۳۹۹/۴/۱۶ به...

 • اطلاعیه آمریت برنامه های فوق لسانس پوهنتون کابل!

  رده : عمومی

  آمریت برنامه های فوق لیسانس(ماستری و دکتورا) پوهنتون کابل درنظر دارد تا پروسه ثبت نام برمامه های ماستری که قبلا الی تاریخ ۳۱ برج ثور سال جاری به اطلاع مراجعین محترم رسانیده شده بود اکنون با رعایت تمام شرایط توصیه شده از طرف وزارت محترم صحت عامه در...

 • اعلان تدارکاتی

  رده : عمومی

 • رهنمود وقایه و کنترول انتان برای دیپارتمنت های فارمسی شفاخانه ها ، مراکز صحی و درملتون ها

  رده : عمومی

  شماره رهنمودها لینک های داونلود 1 رهنمود وقایه و کنترول انتان برای دیپارتمنت های فارمسی شفاخانه ها...

 • خدمات کفتریا و کانتین‌های پوهنتون کابل با شروع دروس حضوری از سر گرفته خواهد شد

  رده : عمومی

  کفتریای مرکزی و دو کانتین(جوار پوهنځی زبان و ادبیات و جوار پوهنځی شرعیات) پوهنتون کابل طی جلسه‌ای رسمی آفر گشایی در ریاست املاک وزارت شهرسازی و اراضی که باحضور معاون مالی و اداری پوهنتون کابل،هیئت ریاست املاک، نماینده اتحادیه محصلان پوهنتون...

 • اطلاعیۀ پوهنځی اقتصاد درمورد بست کادری !

  رده : عمومی

  پوهنځی اقتصاد پوهنتون کابل برایک بست خالی کادرعلمی دیپارتمنت امورمالی وبانکی خویش به سویه ماستر و داکتر ضرورت دارد. متقاضیان درخواستی خویش را با کاپی اسناد تحصیلی ونمرات شان ازتاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ الی ۱۳۹۹/۱/۱۴ به ریاست پوهنتون کابل ارایه...

 • اطلاعیۀ پوهنځی شرعیات درمورد بست کادری !

  رده : عمومی

  پوهنځی شرعیات پوهنتون کابل برای یک بست خالی کادرعلمی دیپارتمنت فقه و اصول فقه خویش به سویه ماستر ضرورت دارد. متقاضیان درخواستی خویش را با کاپی اسناد تحصیلی ونمرات شان ازتاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ الی ۱۳۹۹/۱/۲۹ به ریاست پوهنتون کابل ارایه نمایند.

 • اطلاعیۀ پوهنځی كيميا درمورد بست کادری !

  رده : عمومی

  پوهنځی كيميا پوهنتون کابل برای یک بست خالی کادرعلمی دیپارتمنت كيميا تحلیلی خویش به سویه لیسانس،ماستر و داکتر ضرورت دارد. متقاضیان درخواستی خویش را با کاپی اسناد تحصیلی ونمرات شان ازتاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ الی ۱۳۹۹/۱/۱۲ به ریاست پوهنتون کابل ارایه...

 • اطلاعیۀ پوهنځی هنرهاي زيبا درمورد بست کادری !

  رده : عمومی

  پوهنځی هنرهاي زيبا پوهنتون کابل برای یک بست خالی کادرعلمی دیپارتمنت فوتو ګرافی خویش به سویه لیسانس،ماستر و داکتر ضرورت دارد. متقاضیان درخواستی خویش را با کاپی اسناد تحصیلی ونمرات شان ازتاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ الی ۱۳۹۹/۱/۲۶ به ریاست پوهنتون کابل ارایه...

 • اطلاعیۀ پوهنځی ژورنالیزم درمورد بست کادری !

  رده : عمومی

  پوهنځی ژورنالیزم پوهنتون کابل برای یک بست خالی کادرعلمی دیپارتمنت ژورنالیزم خویش به سویه ماستر و داکتر ضرورت دارد. متقاضیان درخواستی خویش را با کاپی اسناد تحصیلی ونمرات شان ازتاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۱۵ الی ۱۳۹۹/۱/۱۵ به ریاست پوهنتون کابل ارایه نمایند.

صفحه 1 از 32